Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Alin-Adrian NICA salută sosirea expresului „Conectarea Europei” la Arad  

În timpul călătoriei sale de o lună, trenul european special va opri în peste 100 de orașe din 26 de țări de pe continent – o călătorie care face parte dintre manifestările dedicate Anului european al căilor ferate 2021.

Expresul „Conectarea Europei” este una dintre inițiativele-cheie ale Anului european al căilor ferate 2021 și își propune să atragă atenția asupra numeroaselor beneficii ale transportului feroviar, atât în sectorul transportului de călători, cât și în cel al transportului de marfă. Acesta contribuie, de asemenea, la obiectivul general al UE stabilit în cadrul Pactului verde european de a încuraja o „tranziție la transportul feroviar” în întreaga UE, pentru a decarboniza fluxurile de transport și a crește mobilitatea durabilă. Importanța dimensiunii teritoriale a inițiativei a fost subliniată de comisara europeană pentru transporturi, Adina Vălean, într-o scrisoare trimisă președintelui Comitetului European al Regiunilor (CoR), Apostolos Tzitzikostas, în care îi invita pe toți membrii CoR să se alăture proiectului și să viziteze trenul la una dintre destinațiile sale.

Transportul feroviar este una dintre cele mai durabile forme de transport, iar extinderea sa în întreaga Europă este vitală pentru atingerea obiectivelor stabilite în Pactul verde european. 2021 este anul desemnat oficial Anul european al căilor ferate , Comisia Europeană dezvăluind, cu ocazia Zilei Europei (9 mai), traseul și destinațiile expresului „Conectarea Europei” . Trenul cu șase vagoane, care a plecat de la Lisabona la 2 septembrie, va trece prin peste 100 de orașe din 23 de state membre și trei țări europene învecinate și va ajunge la Paris, destinația sa finală, la 7 octombrie. La realizarea acestei călătorii unice de 36 de zile contribuie companii feroviare din diferite state membre ale UE.

Salutând sosirea expresului „Conectarea Europei” la stația din Arad, Alin-Adrian NICA (EPP), președintele Consiliului Județean Timiș și membru al CoR, a spus:

„Călătoria Expresului pentru Conectarea Europei este un minunat simbol al cooperării teritoriale europene și al promovării coeziunii economico-sociale, dar el străbate Europa cu semnalul de alarmă tras! Tranziția către o mobilitate sustenabilă și inteligentă trebuie să fie prioritară la nivel local și regional, pentru atingerea obiectivelor din Pactul verde european. În acest sens, avem nevoie nu doar de o schimbare de comportament și mentalitate pentru adoptarea unor mijloace de transport active, cu emisii zero, ci și de sprijin financiar european adecvat pentru realizarea marilor investiții de infrastructură de transport public.

În județul Timiș avem obiective ambițioase: interconectarea euroregională cu tren de mare viteză, crearea unui hub intermodal care să reunească aeroportul cu calea ferată și autostrada, asigurarea unui sistem de transport județean performant care să elimine utilizarea excesivă a autoturismelor, înființarea unui tren metropolitan și a unei linii regionale de tram train cu hidrogen. Cu toate acestea, pentru a le transforma în realitate și a facilita astfel contribuția fiecărui teritoriu la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european, sunt imperioase armonizările legislative, deschiderea unor linii de finanțare dedicate infrastructurii de mobilitate interregională și adaptarea condițiilor de accesare a fondurilor europene la realitățile teritoriale specifice! ”

Comitetul Regiunilor și Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE ( COTER ) se implică în manifestările din cadrul Anului european al căilor ferate 2021, organizând mai multe evenimente la nivel local, împreună cu membrii săi din întreaga UE, pentru a scoate în evidență beneficiile transportului feroviar atât pentru decarbonizarea transporturilor în cadrul Pactului verde, cât și pentru dezvoltarea regională.

Context:

În octombrie 2020, CoR a adoptat avizul său privind Anul european al căilor ferate (EYR) 2021, în care solicită ca transportului feroviar să i se aloce un rol principal în planurile naționale și regionale de transport, reamintind costurile externe scăzute ale acestuia și subliniind necesitatea unui mecanism de finanțare pe termen lung pentru transportul durabil la nivelul UE. Puteți citi interviul cu raportorul, Jarosław Piotr Stawiarski (PL-CRE), mareșalul voievodatului Lubelskie, aici .

În cursul ultimei sale sesiuni plenare dinaintea vacanței de vară, CoR a adoptat un aviz axat pe Strategia Uniunii Europene pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă . Textul redactat de raportorul Robert van Asten (NL-RE), membru al Consiliului Local Haga, subliniază necesitatea ca orașele și regiunile să pună un accent mai mare pe încurajarea mobilității cu emisii zero, pe promovarea unor moduri de transport active și partajate, pe reconfigurarea mobilității urbane și pe o mai bună conectare a zonelor rurale.

O serie de podcasturi, intitulată „Next Stop – Următoarea stație”, realizată de stagiarii CoR în primăvara anului 2021, abordează Anul european al căilor ferate 2021 și obiectivele sale din perspectiva tinerilor – faceți clic aici pentru a asculta emisiunile.

Faceți clic aici pentru a descoperi inițiativa CoR „Pactul verde la nivel local”.


Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOSIREA-EXPRESULUI-ARAD.ASPX

Liderii locali solicită sprijinirea mai fermă a transportului durabil și accesibil pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător
Liderii locali solicită sprijinirea mai fermă a transportului durabil și accesibil pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOSIREA-EXPRESULUI-ARAD.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGHLIGHTS-JANUARY-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOSIREA-EXPRESULUI-ARAD.ASPX

Highlights of the January plenary of the European Committee of the Regions
Highlights of the January plenary of the European Committee of the Regions
31.01.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-10-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOSIREA-EXPRESULUI-ARAD.ASPX

Liderii locali s-au mobilizat pentru a asigura o tranziție durabilă și justă a regiunilor cu o industrie a autovehiculelor puternică
Liderii locali s-au mobilizat pentru a asigura o tranziție durabilă și justă a regiunilor cu o industrie a autovehiculelor puternică
10.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EYR-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOSIREA-EXPRESULUI-ARAD.ASPX

EYR 2021 conference at CoR
EYR 2021 conference at CoR
30.11.2021