Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Coeziunea socială și economică este pusă în pericol dacă politicile UE neglijează teritoriile îndepărtate  

Insulele, zonele rurale, regiunile transfrontaliere și muntoase au nevoie de măsuri adaptate pentru a le menține atractive, a combate inegalitățile și, astfel, a contrabalansa handicapurile lor geografice, afirmă Comitetul European al Regiunilor (CoR) într-un aviz elaborat de președinta Adunării Regionale Corsica.

Regiunile cu handicapuri naturale sau demografice permanente, cum ar fi cele cu o densitate foarte scăzută a populației, insulele, regiunile transfrontaliere și cele muntoase, zonele rurale și regiunile care se confruntă cu o tranziție industrială acoperă marea majoritate a terenurilor europene. De exemplu, zonele muntoase reprezintă 29 % din suprafața UE, în timp ce insulele găzduiesc peste 20,5 milioane de locuitori (4,6 % din populația UE). Datorită specificității lor, fiecare dintre aceste teritorii este deosebit de fragil și este expus unor disparități sociale și economice tot mai mari, cărora Uniunea Europeană ar trebui să le acorde o atenție deosebită, astfel cum se prevede în tratatele sale fondatoare.

Vasco Alves Cordeiro, președintele Comitetul European al Regiunilor, a afirmat: „Cel de-al 8-lea raport privind coeziuneaa arătat că disparitățile din Europa sunt în creștere, afectând în special teritoriile care se confruntă cu handicapuri naturale sau demografice permanente. Politica de coeziune joacă un rol esențial în promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Europa, fără a lăsa în urmă niciun teritoriu. Toate politicile UE cu o dimensiune teritorială trebuie concepute cu respectarea principiului de «a nu aduce prejudicii»”.

Raportoarea avizului adoptat la 1 decembrie în sesiunea plenară, Marie-Antoinette Maupertuis (FR-AE), președinta Adunării Regionale Corsica, a declarat: „Uniunea Europeană nu își respectă tratatul fondator dacă nu ia suficient în considerare constrângerile unor teritorii precum insulele, munții și zonele rurale. Situația lor geografică implică costuri suplimentare pentru servicii precum transportul, energia, conectivitatea digitală, care trebuie luate în considerare pentru a se evita adâncirea disparităților interregionale. Prin urmare, Comitetul solicită ca nevoile acestor regiuni să fie incluse în dezvoltarea diferitelor politici ale UE cu o dimensiune teritorială, dincolo de politica de coeziune.

În cursul dezbaterii, Younous Omarjee, președintele Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, a declarat: „Articolul 174 din Tratatul UE vizează însuși obiectivul politicii de coeziune, și anume punerea în aplicare a principiului solidarității care aspiră la realizarea egalității între toate teritoriile europene. Mai sunt multe de făcut, iar principiile enunțate la articolul 174 trebuie promovate și reafirmate în continuare, așa cum procedează Comitetul European al Regiunilor, pentru a regândi viitorul politicii de coeziune.

CoR a subliniat că eforturile actuale ale Uniunii Europene de promovare a coeziunii pe continent – cum ar fi Agenda teritorială 2030 și noua viziune pe termen lung pentru zonele rurale – s-ar putea să nu fie suficiente. Decalajul din ce în ce mai mare între mediul rural și cel urban, precum și declinul zonelor industriale sunt, de asemenea, deosebit de îngrijorătoare, deoarece contribuie la polarizarea politică – sugerează avizul – și alimentează sentimentul cetățenilor că le sunt refuzate drepturile democratice, exacerbând totodată lipsa lor de încredere în instituțiile naționale și europene.

Prin urmare, liderii locali solicită instituțiilor UE să facă din evaluările impactului teritorial un element central al procesului de elaborare a politicilor UE, în special pentru politici precum transporturile, energia, piața unică și concurența, precum și pentru punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență adoptate pentru a accelera redresarea în urma pandemiei de COVID-19. Potrivit CoR, o astfel de viziune ar aborda mai bine inegalitățile și ar promova coeziunea economică în Europa, respectând așa-numitul principiu de „a nu aduce prejudicii coeziunii”, propus recent de Comisia Europeană.

De asemenea, CoR încurajează statele membre să creeze ghișee unice la nivel regional sau local pentru fondurile de coeziune ale UE, pentru a facilita înțelegerea acestor resurse și accesul la ele pentru teritoriile cu handicapuri geografice și demografice, multe dintre ele fiind afectate de un deficit de forță de muncă atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Context:

Cu o zi înainte de adoptarea în sesiunea plenară a CoR din 30 noiembrie, raportoarea Marie-Antoinette Maupertuis și-a prezentat avizul membrilor Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European. O înregistrare video a ședinței este disponibilă aici.

În conformitate cu articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a „reduce decalajele dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni”, UE ar trebui să acorde „o atenție deosebită” „zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase”.

Cel de-al 8-lea raport privind coeziunea a fost publicat în februarie de Comisia Europeană. Acesta prezintă atât tendințe pozitive, cât și negative în regiunile, orașele și zonele rurale ale UE: regiunile mai puțin dezvoltate au recuperat decalajul, dar multe regiuni de tranziție au fost blocate într-o capcană a dezvoltării. Raportul indică o creștere a disparităților – în special în interiorul statelor membre – care afectează în mod disproporționat teritoriile cu handicapuri geografice structurale. CoR și-a adoptat poziția cu privire la cel de-al 8-lea raport privind coeziunea în octombrie.

Împreună cu principalele asociații europene ale orașelor și regiunilor, CoR este un partener fondator al #CohesionAlliance, care are ca misiune să prezinte coeziunea drept valoare fundamentală a Uniunii Europene și obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale. Mai multe informații aici.

Date de contact:

Monica Tiberi – purtătoarea de cuvânt a președintelui

Tel: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023