Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
În centrul Fondului pentru o tranziție justă trebuie să se afle criteriile sociale și ecologice  

În acest interviu, dl Vojko Obersnel (HR-PSE), primarul localității Rijeka și raportor pentru avizul privind Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), răspunde la cinci întrebări privind inițiativa UE care vizează sprijinirea regiunilor celor mai afectate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În contextul pandemiei de COVID-19, bugetul propus pentru FTJ a crescut de la 7,5 miliarde EUR la 40 de miliarde EUR. Comitetul European al Regiunilor a adoptat avizul privind FTJ în ședința plenară din iulie 2020, subliniind că salută sprijinul acordat de UE pentru o tranziție ecologică durabilă și justă din punct de vedere social.

Fondul pentru o tranziție justă este unul dintre cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă , împreună cu schema pentru o tranziție justă din cadrul InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public susținută de bugetul UE. Scopul este de a ajuta să parcurgă tranziția către neutralitatea climatică regiunile care sunt foarte dependente de combustibilii fosili, inclusiv de cărbune, turbă și șisturi bituminoase sau de procese industriale care produc cantități mari de gaze cu efect de seră.  

Care sunt cele mai importante mesaje ale avizului dumneavoastră?

Avizul adoptat de CoR plasează criteriile sociale și ecologice în centrul Fondului pentru o tranziție justă. Fondul va funcționa în strânsă legătură cu obiectivele Pactului verde european și va garanta că regiunile care vor beneficia de el își asumă un angajament clar față de Acordul de la Paris, față de obiectivul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și de obiectivele pe termen mediu din 2030. În aviz, CoR salută majorarea bugetului FTJ, susținând că ar trebui să se aducă contribuții suplimentare, cu caracter voluntar, din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și din Fondul social european Plus (FSE +). Această opțiune va oferi autorităților locale și regionale flexibilitatea necesară pentru a finanța programele privind piața muncii prin intermediul FSE + și al proiectelor care contribuie la tranziția ecologică cu ajutorul FTJ.

Cum poate influența avizul dumneavoastră negocierile legislative dintre colegiuitori?

Deja din faza de pregătire a proiectului meu de aviz, am organizat o serie de reuniuni cu deputații din Parlamentul European care se ocupă de acest subiect. De asemenea, am avut ocazia de a prezenta ideile din proiectul meu de aviz Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European și, prin urmare, am prezentat aspecte importante din perspectivă locală și regională într-o etapă timpurie a procesului. Dintre cele 19 recomandări pe care le-am prezentat în proiectul meu de aviz, 11 au fost depuse sub formă de amendamente în Parlamentul European. Astfel, Comitetul European al Regiunilor a influențat cu succes Parlamentul European în ce privește numeroase aspecte importante. În plus, am avut contacte informale cu reprezentanții Președinției germane a UE și suntem convinși că mai multe dintre recomandările noastre sunt, de asemenea, incluse în textul Consiliului.

Care este rolul noului fond în cadrul Pactului verde și al procesului de redresare după pandemia de COVID - 19? Cum va acorda noul fond asistență regiunilor celor mai afectate?

Pandemia de COVID-19 a făcut ca în Uniunea Europeană și în întreaga lume, să se dea prioritate, în mod corect, salvării de vieți omenești, protejării locurilor de muncă și redresării economice. Cu toate acestea, am convingerea că Comisia Europeană nu a pierdut din vedere lupta importantă împotriva schimbărilor climatice și chiar a majorat considerabil bugetul Fondului pentru o tranziție justă, de la 7,5 miliarde EUR inițial la 40 de miliarde EUR. Acest buget revizuit al FTJ va permite regiunilor afectate să avanseze pe calea către o tranziție ecologică, durabilă și justă din punct de vedere social și să pună în aplicare obiectivele Pactului verde european. Programele politicii de coeziune și, în special, noul program REACT-EU vor sprijini regiunile afectate de criză. Sprijinul european este necesar atât pentru tranziția către o economie ecologică, cât și pentru redresarea economică după criză.

Cum poate fi consolidat rolul autorităților locale și regionale (ALR) în procesul de tranziție? Ce pot face instituțiile (la nivel european, național, regional) pentru a corela nevoile reale ale regiunilor în tranziția către prioritățile politice ale FTJ?

Autoritățile locale și regionale au un rol esențial în punerea în aplicare a Pactului verde, însă pentru punerea în aplicare cu succes a unor proiecte de mediu este nevoie de mai mult decât de un buget pentru finanțarea acestora. Este nevoie, în primul rând, ca cetățenii să fie de acord să se alăture luptei împotriva schimbărilor climatice și să accepte tranziția spre o economie ecologică. În calitatea mea de primar, am sarcina de a asculta opiniile cetățenilor noștri și de a le câștiga sprijinul pentru fiecare proiect care urmează să fie pus în aplicare, indiferent dacă legile sunt adoptate la nivel local, regional, național sau european. Acest lucru este valabil și pentru Fondul pentru o tranziție justă. FTJ nu poate fi un succes pentru lucrătorii din minele de cărbune, decât dacă este pus în aplicare într-un mod echitabil din punct de vedere social. Prin urmare, în avizul meu, am pus accentul pe aspectele sociale ale FTJ. Avem nevoie de cetățenii noștri pentru a face un succes din acest fond, iar cetățenii noștri au nevoie să instituim cadrul adecvat, pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Care este opinia dumneavoastră cu privire la criteriile de acces la FTJ? Corespund ele, în mod corect, diverselor scenarii din diversele regiuni ale UE?

Fiecare regiune are specificitatea sa, care ar trebui luată în considerare. Iar multe regiuni au poziții de plecare diferite pe drumul către neutralitatea climatică. Cu toate acestea, ar trebui stabilite norme care să fie aplicabile tuturor regiunilor afectate. Posibilitățile de finanțare care au fost propuse pentru Fondul pentru o tranziție justă sunt deja cunoscute, având în vedere că majoritatea activităților ar putea fi finanțate și prin alte programe ale politicii de coeziune. Însă prioritățile stabilite în FTJ contribuie la Pactul verde european într-un mod fără precedent. Comitetul European al Regiunilor a inclus în avizul pe care l-a adoptat un punct suplimentar privind activitățile care urmează să fie finanțate, care oferă autorităților locale și regionale flexibilitatea de a-și adapta programele propuse la nevoile lor specifice și la particularitățile respectivei regiuni.

Persoane de contact:

CarmenSchmidle

Tel.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023