Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
IMM-urile au nevoie de mai mult sprijin din partea UE pentru a concura pe piețele mondiale  
Noua strategie a UE pentru întreprinderile mici ar trebui să fie susținută de fonduri suplimentare, de programe de consolidare a capacităților și de un parteneriat mai amplu cu autoritățile locale.

Într-o serie de recomandări menite să contribuie la o strategie planificată de noua președintă a Comisiei Europene, Comitetul European al Regiunilor afirmă că întreprinderile mici au nevoie de acțiuni mai ample și pe termen mai lung ale Uniunii Europene, pentru a le ajuta să își extindă operațiunile, să aibă acces la licitații publice și să beneficieze mai mult de pe urma pieței unice.

Propunerile Adunării UE a reprezentanților locali și regionali, adoptate la 8 octombrie, includ o ajustare a definiției întreprinderilor mici și mijlocii, înlesnesc accesul la o finanțare mai mare din partea UE și promovează un model de parteneriat favorabil întreprinderilor, care acordă o atenție sporită dimensiunii locale și regionale.

Avizul – intitulat „ Contribuția regiunilor și orașelor la elaborarea unui nou cadru de politică al UE pentru IMM - uri ” – se bazează pe o rezoluție adoptată în iunie 2019, în care CoR solicita noii Comisii, care ar trebui să-și preia funcția în noiembrie, să sporească „capacitatea IMM - urilor de a inova, de a desfășura activități în afara granițelor și de a se adapta la noile modele economice” și să consolideze „dimensiunea IMM-urilor în procesul de elaborare a politicilor UE”. Recomandările au fost elaborate de Tadeusz Truskolaski (PL-AE), primarul orașului Białystok din Polonia și fost economist, care a elaborat două avize anterioare privind sprijinul acordat de UE întreprinderilor mici.

Dl Truskolaski a declarat: „Small Business Act” al UE, care a împlinit zece ani, a reprezentat un progres major, iar Comisia care și-a încheiat mandatul a adus o serie de contribuții importante în acest sens, inclusiv prin facilitarea accesului IMM - urilor la piețele de bani publici și prin conferirea unei puternice dimensiuni regionale și locale Rețelei întreprinderilor europene . Însă trebuie să eliminăm lacunele rămase și să răspundem noilor evoluții, inclusiv așteptărilor din ce în ce mai mari cu privire la rolul întreprinderilor mici în tranziția către o economie durabilă din punct de vedere social și ecologic. În general, piața unică este o poveste de succes pentru UE, dar suntem departe de o piață unică care funcționează cu adevărat pentru IMM-uri. Prin urmare, sunt foarte bucuros că președinta aleasă a Comisiei, Ursula von der Leyen , a propus o nouă strategie pentru IMM-uri, care propune să se acorde o atenție sporită digitalizării IMM - urilor.”

Dl Truskolaski a adăugat: „În prezent, asistăm la o polarizare economică a regiunilor UE, deoarece întreprinderile mari – multe dintre ele concentrate în centre economice naționale – cresc mai repede decât întreprinderile mici. Prin urmare, consolidarea politicilor privind IMM-urile va ajuta economia europeană să devină mai echitabilă din punct de vedere social și mai incluzivă. Autoritățile locale și regionale, IMM-urile și asociațiile acestora ar trebui să joace un rol mai activ în elaborarea și coordonarea politicilor UE. Acest lucru reflectă necesitatea, în opinia noastră, de a acorda prioritate unei abordări axate într-o primă etapă pe nivelul local și regional, și numai ulterior pe nivelul național și internațional. În sfârșit, ar trebui să sprijinim întreprinderile în demersul lor de extindere și inovare din momentul în care intră pe piața locală și până când pătrund pe piața mondială.”

Avizul CoR solicită creșterea nivelului de finanțare a programului privind piața unică al UE. „Investițiile UE în întreprinderile mici – și, în general, în realizarea pieței unice – aduc mari beneficii financiare și sociale regiunilor din întreaga Europă, iar întreprinderile mici sunt, la rândul lor, actori-cheie în făurirea economiei circulare în Europa”, a declarat dl Truskolaski. El a adăugat că, în regiunea sa din estul Poloniei, există clustere de întreprinderi competitive și inovatoare care operează în domeniul producției de echipamente medicale, al materialelor textile și al software - ului și care au beneficiat de ajutorul UE.

În vreme ce solicită un buget mai mare pentru dezvoltarea pieței unice, CoR susține că fondurile structurale și de investiții ale UE ar trebui să fie adaptate pentru a sprijini IMM-urile și spiritul antreprenorial al microîntreprinderilor printr - o serie de programe diverse. El îndeamnă Comisia Europeană să simplifice accesul IMM - urilor la fondurile UE și să dezvolte programe care să contribuie la consolidarea capacității de sprijinire a unui mediu favorabil întreprinderilor.

De asemenea, CoR pledează pentru o revizuire a definiției „IMM-urilor” utilizate în prezent la nivelul UE, în beneficiul întreprinderilor mijlocii (întreprinderi cu până la 500 de angajați). El susține că întreprinderile mijlocii sunt „foarte comparabile din punct de vedere structural” cu IMM-urile (întreprinderile cu mai puțin de 250 de angajați) „și, cu toate acestea, nu beneficiază de un tratament preferențial față de întreprinderile mari”.

Observând că întreprinderile mici din UE sunt reticente față de comerțul transfrontalier și de participarea la contracte de servicii publice, avizul sugerează că acordarea de prime pentru societățile de la nivel local și regional ar putea duce la mai multe oferte din partea întreprinderilor mici. La 9 octombrie, CoR a dedicat un aviz separat achizițiilor publice. Acest aviz, elaborat de Thomas Habermann (DE-PPE), se baza pe feedbackul primit de la o rețea formată din 36 de regiuni ale UE , de la Alentejo în Portugalia, la Mazovia, în Polonia.

În noua Comisie Europeană, se așteaptă în prezent ca responsabilitatea pentru politica privind IMM - urile să revină unui număr de trei persoane: Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă, responsabilă pentru o Europă pregătită pentru era digitală și comisară pentru competiție; Valdas Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor și comisar pentru servicii financiare; și Sylvie Goulard, comisară pentru piața internă.

Persoană de contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023