Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
IMM-urile europene au nevoie de un cadru de sprijin solid pentru perioada post-2020  

Promovarea spiritului antreprenorial în diverse sectoare și teritorii și consolidarea ecosistemelor antreprenoriale regionale ar trebui să rămână obiectivele principale ale viitorului program al UE de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). În același timp, trebuie îmbunătăţite sinergiile dintre diversele instrumente de finanţare, pentru a sprijini industriile emergente și a favoriza creșterea economică regională, grație specializării inteligente – a declarat în Rovaniemi (Finlanda) Markku Markkula, prim-vicepreşedintele Comitetului European al Regiunilor (CoR).

„Arctica inteligentă” este tema conferinței organizate în comun, la 9 și 10 noiembrie 2017, de Consiliul Regional al Laponiei și de Comisia pentru politica economică (ECON) a CoR. Rovaniemi, oraș situat la cercul polar arctic, găzduiește universitatea cea mai septentrională, care dispune de un departament special destinat studiilor și cercetării arctice. Regiunea Laponiei dorește să devină un lider mondial în materie de exploatare și comercializare inteligentă și durabilă a resurselor și condițiilor naturale ale Arcticii.

„Regiunea Laponiei este un bun exemplu al modului în care implementarea activă și specializarea inteligentă pot reprezenta o bază solidă pentru inovare și spirit antreprenorial, în siajul unei dezvoltări industriale prospere și al unei colaborări avansate între clustere. În perioada de finanțare post-2020, regiunile vor trebui să pună mai mult accentul pe parteneriate transfrontaliere solide și să exploateze mai bine sinergiile dintre finanțarea publică și privată națională și diversele instrumente de finanțare ale UE, între care fondurile structurale și de investiții și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), alături de programele Orizont 2020, COSME, Erasmus+ și succesoarele lor”, a declarat prim-vicepreşedintele Markkula.

Pentru a aduce o perspectivă regională în dezbaterea în curs privind viitorul COSME (actualul program al UE pentru competitivitatea IMM-urilor, dotat cu un buget de 2,3 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020), membrii Comisiei ECON au adoptat un aviz elaborat de Robert Sorin Negoiţă (RO-PSE), primarul sectorului 3 din București. Avizul solicită Comisiei Europene să asigure un cadru previzibil și stabil de sprijinire a IMM-urilor dincolo de orizontul anului 2020, prin crearea unui program reînnoit și consolidat care să succeadă actualului program COSME și care să țină seama de nevoile diferitelor categorii de IMM-uri din diferite zone ale UE.

Principalele recomandări ale avizului se referă, între altele, la sprijinirea internaţionalizării IMM-urilor, prin inițiative precum Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network – EEN) și îmbunătățirea accesului la capitalul de risc și la alte forme de finanțare. Avizul propune și ca viitorul program să ofere stimulente financiare microîntreprinderilor sau antreprenorilor izolați, pentru a-i încuraja să angajeze primul salariat.

„Trebuie să găsim căile de reducere a decalajelor dintre statele membre ale UE. Principala noastră preocupare din cursul elaborării avizului privind COSME a fost să cerem și mai multe atribuții și competențe pentru autorităţile locale şi regionale. Bunele practici implementate la nivel regional prin intermediul sprijinului UE vor contribui în continuare la atenuarea riscului de adâncire a decalajelor teritoriale, iar implicarea mai activă a autorităților locale și regionale în sprijinirea mediului de afaceri va duce la îmbunătățirea punerii în aplicare a programelor europene pentru IMM-uri”, a declarat raportorul Negoiță.

Membrii Comisiei ECON au examinat și un set de propuneri de aprofundare a uniunii economice și monetare. Avizul elaborat de Christophe Rouillon (FR-PSE), primarul comunei Coulaines, este programat pentru adoptare definitivă în cadrul sesiunii plenare a CoR din 30 noiembrie, în prezența lui Pierre Moscovici , comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Contact:
Lauri Ouvinen
Tel. +32 2282 2063 / +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SME_SUPPORT_POST_2020.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SME_SUPPORT_POST_2020.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SME_SUPPORT_POST_2020.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SME_SUPPORT_POST_2020.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023