Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Șase regiuni europene au fost premiate pentru viziunea lor antreprenorială asupra unei redresări durabile  

Castelo Branco (Portugalia), Gabrovo (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlanda), Madrid (Spania), Provence-Alpi-Coasta de Azur (Franța) și Silezia (Polonia)sunt „Regiunile europene întreprinzătoare” (REI) 2021-2022.

Municipalitatea Castelo Branco (Portugalia), comuna Gabrovo (Bulgaria), regiunea Helsinki-Uusimaa (Finlanda), Comunitatea Madrid (Spania), regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur (Franța) și voievodatul Silezia (Polonia) au fost selecționate pentru a primi titlul de „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI) 2021-2022. Această marcă de excelență acordată de Comitetul European al Regiunilor (CoR) se adresează regiunilor care au dat dovadă de o clarviziune antreprenorială remarcabilă și de o strategie de creștere inteligentă, luând în considerare provocările societale de la scară mai largă. Ediția comună 2021-22 se axează pe tema „Antreprenoriatul pentru o redresare durabilă”.

Deși au fost profund afectate de criză, regiunile câștigătoare ale titlului REI 2021-2022 s-au dovedit capabile să o transforme într-o oportunitate de a-și relansa dezvoltarea economică. Prin premiile acordate, CoR salută rolul acestor teritorii, ca repere emblematice ale unei redresări europene durabile.

În deschiderea ceremoniei de premiere, președintele CoR, Apostolos Tzitzikostas , a declarat: „ Sincere felicitări tuturor regiunilor premiate și liderilor lor politici pentru strategiile lor antreprenoriale îndrăznețe și orientate către viitor! Pandemia de COVID-19 a pus la încercare IMM-urile în toate statele membre . Ea a scos în evidență necesitatea de a regândi modelele de afaceri, de a reevalua impactul practicilor economice și de a reexamina reziliența lanțurilor de aprovizionare. Trebuie să continuăm să sprijinim IMM-urile, care reprezintă motoarele creșterii și principalii angajatori din regiunile noastre.”

Michael Murphy (IE-PPE), președintele Comisiei pentru politica economică din cadrul CoR, a afirmat: „ Regiunile și orașele ai căror locuitori dau dovadă de spirit antreprenorial au mai multe șanse de a ieși cu bine din crize și de a prospera într-o lume aflată în schimbare rapidă. Invit noile laureate ale titlului de regiuni europene întreprinzătoare să acorde spiritului antreprenorial un loc central în teritoriile lor și să depună în continuare eforturi pentru a construi medii economice și sociale favorabile activității antreprenoriale.”

Întrucât Premiul REI este rezultatul unei strânse colaborări a CoR cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European, Hubert Gambs , director adjunct al DG GROW, și Eva Maydell , deputată în Parlamentul European, s-au alăturat ceremoniei, pentru a felicita regiunile câștigătoare, iar Eva Maydell a declarat: „ În perioada crizei provocate de pandemia de COVID-19 am constatat agilitatea, reziliența și spiritul antreprenorial de care au dat dovadă multe regiuni europene . Sunt convinsă că regiunile noastre întreprinzătoare vor fi forța motrice a redresării economice a Europei. Trebuie să le sprijinim cu investiții și resurse în lunile și anii ce vor urma. Nu ne putem permite să repetăm aceleași greșeli – banii investiți trebuie să ajungă la regiunile care sunt dispuse să-și redefinească planurile, în acord cu obiectivele sociale și de mediu ale societății.

Câștigătorii REI 2021-22:

Comunitatea Madrid, Spania

Planul de redresare al Comunității Madrid, care este integrat într-o strategie de dezvoltare pe mai multe niveluri și pe termen lung, se concentrează în principal pe aspecte colaborative care vizează crearea de punți între sectorul public și cel privat. Înființarea unui Consiliu pentru antreprenoriat va aduce laolaltă o gamă largă de antreprenori, microîntreprinderi și IMM-uri și va declanșa sinergii și efecte de rețea. Strategia este bine aliniată la orientările politice ale UE privind IMM-urile și mobilizează resurse semnificative. În special, sunt luate în considerare interesele femeilor antreprenoare.

Isabel Diaz Ayuso , președinta Comunității Madrid, a declarat: „Credem că cel mai bun mod de a face față crizei economice și sociale care amenință Madridul, Spania și Europa este să-i lăsăm pe antreprenorii inovativi și creativi să traseze calea redresării. Prin urmare, acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fim aproape de ei. Dorim să fim motorul economic al unei țări aflate în eșalonul de frunte în ce privește redresarea economică și ocuparea forței de muncă în Europa, așa cum am făcut-o deja în timpul crizei din anii 2000.”

Regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, Franța

Strategia pentru IMM-uri a regiunii Provence-Alpi-Coasta de Azur (Région Sud) este integrată într-un plan mai amplu de dezvoltare regională care vizează consolidarea „ADN-ului antreprenorial” al regiunii în jurul unui model de redresare economică durabilă. Regiunea a fost grav afectată de actuala încetinire a turismului și se așteaptă să fie puternic afectată de schimbările climatice. În acest context dificil, autoritățile regionale încearcă să reinventeze ciclurile economice locale și să valorifice în continuare ecosistemul dinamic al întreprinderilor nou-înființate și IMM-urile de înaltă tehnologie din această zonă. Puternica integrare regională a regiunii Sud, în special legăturile economice cu zona mediteraneeană, prezintă un mare potențial de a debloca, printr-o tranziție verde reușită a economiei, efecte de multiplicare în regiunile cu care este conectată.

Renaud MUSELIER , președintele regiunii Provence-Alpi-Coasta de Azur și președintele Asociației regiunilor din Franța (Régions de France), a declarat:

Este o mare onoare pentru regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur să primească astăzi acest premiu. Faptul că suntem singura regiune franceză căreia i s-a acordat premiul – din numai șase regiuni selecționate din întreaga Europă – demonstrează cât de inovatoare, dinamică și întreprinzătoare este regiunea noastră. Începând din martie 2020, am făcut tot posibilul să colaborăm cu partenerii noștri economici, pentru a-i ajuta să depășească această criză istorică. Premiul câștigat este rezultatul unor eforturi coordonate cu instituțiile europene și, în special, cu Comisia Europeană, care a luat o decizie înțeleaptă atunci când a conferit regiunilor răspunderea de a pune în aplicare planul european de redresare economică”

Voievodatul Silezia, Polonia

Întrucât Silezia a fost un centru important al mineritului și metalurgiei încă din secolul 19, economia sa a fost modelată în mod tradițional de industria grea. Reformele structurale și alocarea inteligentă a fondurilor europene au inițiat o modernizare profundă a diverselor sale industrii și au permis dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere, axată pe interconexiuni puternice între universități, centre de cercetare și dezvoltare și întreprinderi locale. Pandemia în curs, care a accelerat transformarea economiei Sileziei, a servit drept cadru pentru instituirea de către guvernul regional a unui plan de modernizare industrială la scară largă: Strategia „Silezia verde”, care implică în mod activ părți interesate importante, IMM-uri și actori ai societății civile, pentru a modela împreună tranziția către o economie verde.

Jakub Chełstowski , mareșalul voievodatului Silezia și membru al CoR, a declarat: „ Titlul de Regiune europeană întreprinzătoare 2021-2022 este o mare onoare pentru noi, dar mai ales o obligație de a întreprinde și mai multe activități menite să sprijine și să promoveze antreprenoriatul în regiune. Titlul REI reprezintă o oportunitate pe care voievodatul Sileziei o va valorifica pe deplin la nivel regional, național și internațional.”

Comuna Gabrovo, Bulgaria

Odată cu creșterea rapidă a industriei sale producătoare și a celei de prelucrare, comuna Gabrovo a devenit unul dintre cele mai importante centre economice din Bulgaria. Din punct de vedere strategic, regiunea urmărește să își orienteze modelul economic către o mai mare reziliență și sustenabilitate ecologică. Această transformare va fi însoțită de investiții în activități economice cu o valoare adăugată mai mare. Ca parte a strategiei de specializare inteligentă a comunei Gabrovo sunt abordate sectoare noi, cum ar fi tehnologia informației și sectorul serviciilor. Pentru a gestiona cu succes provocările asociate cu aceste schimbări, regiunea se poate baza pe un istoric solid în ceea ce privește extinderea infrastructurii sale educaționale în domeniul ingineriei.

Tanya Hristova , primarul comunei Gabrovo, a afirmat: „ Viziunea noastră este de a dezvolta Gabrovo ca teritoriu ecologic, inteligent și inovator, valorificând numeroasele sale realizări în materie de antreprenoriat, afaceri, cercetare și educație și integrând oportunitățile de a asigura o transformare ecologică, digitală și favorabilă incluziunii.

Regiunea Helsinki-Uusimaa – Finlanda

Regiunea Helsinki-Uusimaa are o experiență deosebit de bogată în educația antreprenorială. În 2012, ea a primit deja titlul de „Regiune europeană întreprinzătoare” pentru promovarea puternică a tinerilor antreprenori. În prezent, după aproape zece ani, regiunea urmărește să creeze mediul ideal pentru ca noua generație de antreprenori, orientată spre sustenabilitate, să facă pasul următor și să își pună competențele în slujba unei transformări sociale și economice profunde. Fiind dotată cu o infrastructură solidă de cercetare și educație, regiunea dorește să pună în aplicare un set coerent de măsuri pentru a accelera dezvoltarea economiei circulare și colaborative și pentru a asigura viabilitatea economică a modelelor de consum colaborativ.

Markku Markkula , președintele regiunii Helsinki-Uusimaa și președintele delegației finlandeze în cadrul CoR, a declarat: „ Helsinki-Uusimaa s-a numărat printre primele regiuni distinse cu titlul REI, în 2012. Am organizat un an cu peste 100 de manifestări de promovare a spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor. La ora actuală ne confruntăm cu o realitate diferită, din cauza impactului pandemiei și a apariției schimbărilor climatice. Premiul REI 2021 - 2022 pentru regiunea Helsinki va fi, în primul rând, o platformă în vederea abordării acestor noi provocări și a colaborării la nivel local și internațional, pentru a concepe un viitor ecologic, digital și antreprenorial integrat.”

Municipalitatea Castelo Branco, Portugalia

Datorită dinamismului sectorului său agroalimentar și puternicului său angajament politic în favoarea schimbărilor ecologice, municipalitatea Castelo Branco are un potențial semnificativ de redresare durabilă după pandemie. Pentru a valorifica eficiența abordărilor antreprenoriale în fața unei game variate de provocări locale, regiunea se angajează ferm în promovarea unei culturi antreprenoriale. Administrațiile publice și instituțiile de învățământ au adoptat o serie de măsuri de sprijin. În plus, strategia de dezvoltare a Castelo Branco este foarte bine integrată în strategia regională de inovare, mai amplă, a regiunii Centru a Portugaliei.

José Augusto Alves , președintele municipalității Castelo Branco, a declarat: „ În ultimii ani, Consiliul Local Castelo Branco a pariat în mod strategic pe antreprenoriat. În prezent dispunem de un adevărat ecosistem antreprenorial, care se face remarcat la nivel național și internațional. Strategia noastră se bazează pe mai multe infrastructuri, al căror dinamism permite stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor, orientându-l în așa fel încât întreprinderile să devină mai competitive. A fi considerați o regiune europeană a antreprenoriatului nu este doar un motiv de mândrie, ci și recunoașterea strategiei noastre și a tuturor eforturilor desfășurate în acest domeniu. Municipalitatea noastră, grupul operativ care lucrează zilnic pentru dezvoltarea întreprinderilor noastre și cetățenii din Castelo Branco sunt foarte mândri de această recunoaștere .”

Filmul video al regiunilor câștigătoare ale REI . Material video suplimentar disponibil la cerere – vă rugăm să contactați serviciul nostru AV: audiovisualCoR@cor.europa.eu .

„Mențiune specială” REI 2021-22:

Județul Vukovar-Srijem, Croația

Pentru prima dată de la lansarea premiului REI, în 2011, juriul a decis să acorde și o „mențiune specială”, care revine județului croat Vukovar-Srijem. Scopul este de a încuraja regiunea să își continue eforturile și să își depună din nou candidatura în următoarea rundă. Județul Vukovar-Srijem a adoptat măsuri semnificative pentru a-și spori capacitățile de inovare, prin sincronizarea obiectivelor economice ale regiunii cu strategia sa de cercetare și dezvoltare.

Context:

Premiul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) este un proiect care identifică și recompensează în fiecare an teritorii ale UE cu o strategie politică antreprenorială de excepție și inovatoare, indiferent de mărimea lor, de nivelul lor de prosperitate sau de competențele specifice pe care le dețin. Teritoriile care prezintă planul cel mai credibil, mai orientat către viitor și mai promițător sunt distinse cu titlul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI) pentru anul următor.

Titlul REI a fost instituit în parteneriat cu Comisia Europeană și beneficiază de sprijinul mai multor părți interesate de la nivelul UE, cum ar fi SME United, Eurochambres (Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din UE) , Social Economy Europe (Europa Economiei Sociale) și EURADA .

Juriul REI, alcătuit din membri ai CoR, reprezentanți ai instituțiilor UE, ai partenerilor sociali și ai asociațiilor teritoriale, va monitoriza punerea în aplicare a strategiilor regionale premiate în cursul anilor 2021 și 2022, cu scopul de a le oferi câștigătorilor o evaluare obiectivă, din exterior, a politicilor și progreselor înregistrate în anul respectiv.

Din cauza pandemiei de COVID-19, ediția REI 2021-2022 acoperă doi ani. Având în vedere actuala criză sanitară și economică, juriul REI a decis să fuzioneze apelurile la candidaturi din 2020 și 2021, pentru a oferi regiunilor posibilitatea de a-și reelabora strategiile de dezvoltare regională și de a le adapta la noul context.

Lista regiunilor europene întreprinzătoare începând din 2011 este disponibilă aici.

Persoană de contact:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Partajează :
 
Informații pe această temă
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023