Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Promovarea spiritului antreprenorial pentru favorizarea creșterii economice a insulelor  

Încurajarea spiritului antreprenorial și identificarea unor soluţii politice la problemele cu care se confruntă întreprinzătorii din insule au făcut obiectul unui seminar organizat de Comisia pentru politica economică (ECON) a Comitetului European al Regiunilor (CoR), la 21 aprilie, în Malta. Oameni politici de la diverse niveluri de guvernare, întreprinzători, dar și reprezentanți ai asociațiilor de întreprinderi și ai instituțiilor UE au discutat despre recomandările care trebuie formulate la nivel regional, național și european.

 

Zonele insulare trebuie să abordeze o serie de provocări economice specifice, legate de caracteristicile lor geografice. Densitatea scăzută a populației, costurile ridicate de transport, dimensiunile reduse și fragmentarea piețelor, care depind de un număr restrâns de sectoare economice și de nișe, precum și predominanţa întreprinderilor mici fac ca inițiativele antreprenoriale să aibă un rol şi mai determinant în cadrul acestor economii decât în ale altor regiuni.

 

„Orașele și regiunile sunt catalizatori și facilitatori ai antreprenoriatului și ai înfiinţării de noi întreprinderi, în cadrul unui proces de creare în comun a unei mentalități europene orientate către generarea de noi locuri de muncă și creșterea durabilă. În calitate de factori de decizie, trebuie să creăm condiții favorabile pentru antreprenori și întreprinderile nou-înființate, pe baza unor strategii personalizate și adaptate condiţiilor locale, axate pe exploatarea avantajelor lor comparative, pentru a promova o valorificare mai bună a calităţilor lor naturale, culturale și geostrategice” , a declarat președintele CoR, dl Markku Markkula .

 

„Insulele tind să elaboreze diverse abordări pentru a fi în măsură să țină pasul cu dezvoltarea economică și socială din alte regiuni ale Europei continentale. O abordare universal valabilă se poate dovedi contraproductivă, potențialul insulelor putând fi mai bine exploatat prin măsuri de reducere a constrângerilor impuse de insularitate, cum ar fi îmbunătățirea conexiunilor comerciale și digitale, precum și ajutorul acordat promovării spiritului antreprenorial și dezvoltării economice” , a declarat dl Christian Cardona , ministrul maltez al economiei, investițiilor și întreprinderilor mici.

 

Aproximativ 17,7 milioane de europeni locuiesc în cele 362 de insule slab populate ale UE, al căror PIB se situează sub 80% din media UE. Cu toate acestea, cele mai multe provocări pentru dezvoltarea IMM-urilor și a spiritului antreprenorial pot fi abordate prin politici publice de sprijin adecvate. Politica de coeziune este esențială, a susținut dna Marie-Antoinette Maupertuis, membră a Consiliului Executiv al Colectivității Teritoriale din Corsica și raportorul proiectului de aviz privind spiritul antreprenorial pe insule.

 

„Întreprinzătorii din regiunile insulare şi locuitorii insulelor, în general, trebuie să facă față unor constrângeri de ordin structural, ce duc la costuri suplimentare care afectează considerabil creșterea economică și perspectivele de dezvoltare ale insulelor, precum și integrarea lor în condiţii echitabile pe piața unică. Solicităm ca, în cadrul politicii de coeziune pentru perioada de după 2020, să se acorde o atenție specială insulelor, pentru a compensa efectele economice ale constrângerilor naturale, și să se asigure completa integrare teritorială a locuitorilor acestora pe piața unică, astfel încât ei să beneficieze de aceleași oportunități, în ceea ce priveşte producția, inovația și comerțul, ca și locuitorii de pe continent” , a declarat dna Maupertuis.

 

În continuare, ea a invitat instituțiile UE și statele membre să sporească stimulentele pentru întreprinderi, să flexibilizeze normele privind achizițiile publice și ajutoarele de stat (în special în domeniile transporturilor și energiei) și să acorde un sprijin financiar, tehnic și strategic mai concertat, pentru a-i ajuta pe întreprinzători să diversifice „monoculturile economice” care predomină în multe insule, precum și pentru a promova dimensiunile care permit clasificarea unor economii drept „colaborative”, „circulare” și „bazate pe cunoaștere”.

 

Proiectul de aviz, care va lua în considerare inclusiv concluziile seminarului, urmează să fie adoptat în cadrul sesiunii plenare a CoR din 11 mai. Studiul CoR pe tema „Spiritul antreprenorial în insule și în alte regiuni periferice”, care a fost prezentat în cadrul evenimentului, va fi disponibil pe pagina de internet a CoR la sfârșitul lunii mai.

 

 

Contact:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Ediția 2024 a premiului „Regiune europeană întreprinzătoare”: perioada de depunere a candidaturilor este deschisă pentru orașele și regiunile care promovează o creștere durabilă, rezilientă și digitală
Ediția 2024 a premiului „Regiune europeană întreprinzătoare”: perioada de depunere a candidaturilor este deschisă pentru orașele și regiunile care promovează o creștere durabilă, rezilientă și digitală
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEMINAR_INSULAR_ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022