Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Europa socială și schimbările demografice, priorități de prim rang pentru Comisia SEDEC în 2020  

Comisia SEDEC a Comitetului European al Regiunilor și-a început noul mandat cu o dezbatere privind inițiativele Comisiei Europene de consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii Europene. La ședința din 24 februarie, membrii au adoptat, de asemenea, un aviz care îndeamnă la abordarea provocărilor demografice la toate nivelurile de guvernare și în toate politicile UE. Aceste două subiecte se numără printre principalele priorități ale programului de lucru pentru 2020 al Comisiei SEDEC .

Comisia Europeană a publicat în ianuarie Comunicarea „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” , care stabilește cadrul general pentru viitoarele inițiative legislative în domeniul politicii sociale, cum ar fi cele legate de salariile minime echitabile, un sistem european de reasigurare pentru șomaj și o Garanție pentru tineret reînnoită . Joost Korte , director general pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în cadrul Comisiei Europene, a subliniat necesitatea de a răspunde schimbărilor rapide determinate de schimbările climatice și de digitalizare, precum și fenomenelor demografice (depopularea) și efectelor globalizării. El a pus, de asemenea, problema statutului lucrătorilor pe platforme.

Anne Karjalainen (FI-PSE), membră a Consiliului Local Kerava, care a fost aleasă președintă a Comisiei SEDEC la începutul lunii februarie, odată cu debutul noului mandat de 5 ani al CoR, a declarat: „Punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale înseamnă asigurarea unui nivel de trai decent pentru toți, creșterea numărului de persoane încadrate în muncă și furnizarea de locuri de muncă de calitate, adoptarea de măsuri adecvate pentru reducerea sărăciei, protejarea tinerilor și asigurarea egalității de șanse pentru toți. Regiunile și orașele împărtășesc aceste obiective, subliniind că, pentru a elabora politici eficiente, se impune o mai bună monitorizare la nivel local și regional”.

În cursul acestui an, Comisia Europeană va publica un nou raport privind impactul schimbărilor demografice și o Carte verde privind îmbătrânirea. Proiectul de aviz al CoR pe tema „Schimbările demografice: propuneri privind măsurarea și combaterea efectelor negative în regiunile UE” atrage atenția asupra faptului că îmbătrânirea populației, ratele scăzute ale natalității și distribuția tot mai inegală a populației care se înregistrează în Europa necesită un răspuns politic coerent la toate nivelurile de guvernanță și în toate politicile UE . Recomandările elaborate de raportorul János Ádám Karácsony (HU-PPE), membru al Consiliului Local Tahitótfalu, vor fi adoptate în următoarea sesiune plenară a CoR din 25 și 26 martie.

În plus, Comisia SEDEC pregătește avize cu privire la tabloul de bord regional privind inovarea , care oferă o evaluare comparativă a performanțelor în materie de cercetare și inovare în întreaga UE, precum și la Cartea albă privind inteligența artificială , publicată recent de Comisia Europeană . Raportorii acestor avize sunt Mikel rujo (ES-AE), director general pentru acțiune externă în Guvernul Regiunii Navarra, și Guido Rink (NL-PSE), membru al Consiliului Municipal Emmen.

SEDEC este Comisia CoR pentru politica socială, ocuparea forței de muncă, educație, cercetare și cultură. Ea este una dintre cele șase comisii de specialitate ale Comitetului.

Contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023