Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Comisia SEDEC adoptă avize privind bioeconomia și educația în domeniul STIM  

Dezvoltarea unor strategii durabile în domeniul bioeconomiei în regiunile din UE și consolidarea educației în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) s-au înscris pe ordinea de zi a Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) a CoR, în ședința sa din 2 aprilie. De asemenea, membrii au discutat despre modul în care orașele și regiunile pot contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU legate de politica socială, educație și inovare.

În octombrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie de dezvoltare a bioeconomiei durabile în Europa, care face obiectul unui proiect de aviz elaborat de dl Jácint Horváth (HU-PSE), membru al Consiliului Local Nagykanizsa. Documentul CoR încurajează orașele și regiunile să își dezvolte propriile strategii în domeniul bioeconomiei. În plus, se subliniază necesitatea de a aborda disparitățile regionale și se solicită o cooperare și o coordonare transfrontalieră, interregională și macroregională, dat fiind că dezvoltarea bioeconomiei este mai eficientă atunci când se ține seama mai curând de frontierele ecologice decât de cele administrative.

„Punerea în aplicare cu succes a strategiei UE privind bioeconomia necesită implicarea orașelor și regiunilor, precum și a ONG-urilor, cercetătorilor și întreprinderilor de la nivel local și regional. Până în 2024, am dori ca toate regiunile din UE să dispună de propria strategie în domeniul bioeconomiei sau să dedice acestui domeniu o parte din strategia lor regională de specializare inteligentă”, a afirmat raportorul Horváth.

În avizul din proprie inițiativă elaborat de dl Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului Județean Harghita, Comisia SEDEC solicită adoptarea de măsuri de promovare a educației în domeniul STI(A)M [științe, tehnologie, inginerie, (arte) și matematică] în Europa. Avizul elaborat de dl Borboly îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să sprijine inițiativele legate de STIM la nivel local și regional, să asigure investițiile necesare și să abordeze deficiențele din acest domeniu în planificarea politicii de coeziune.

„STIM constituie fundamentul unei economii bazate pe inovare și sunt factori-cheie pentru creștere economică și locuri de muncă. Cu toate acestea, Europa se confruntă cu lipsa de profesori specializați în STIM, iar rezultatele sistemelor de învățământ nu corespund întotdeauna nevoilor pieței forței de muncă. Este, de asemenea, esențial să se elimine disparitățile de gen, întrucât ponderea femeilor în educația și locurile de muncă în domeniile STIM rămâne scăzută”, a subliniat raportorul, dl Borboly.

Legătura dintre educație, politica socială și inovare a fost evidențiată, de asemenea, de dl Themis Christophidou , directorul general al Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei Europene, în cadrul unei dezbateri privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) legate de domeniile menționate mai sus. CoR pregătește în prezent două avize referitoare la ODD, la care contribuie toate cele șase comisii tematice ale sale.

Raportorul Comisiei ECON, dl Arnoldas Abramavičius (LT-PPE), viceprimar al orașului Zarasai, a declarat: „Orașele și regiunile au un rol esențial în transmiterea pe teren a dimensiunii teritoriale a ODD.

Avem nevoie de o strategie globală care să depășească ciclurile politice de cinci ani ale instituțiilor UE, să abordeze toate aspectele simultan și să asigure un dialog reciproc între aceste instituții, statele membre, autoritățile locale și regionale, întreprinderi și societatea civilă.”

Proiectele de aviz elaborate de dnii Horváth, Borboly și Abramavičius vor fi adoptate în sesiunea plenară a CoR din 26 și 27 iunie.

Contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-ADOPTS-OPINIONS-ON-BIOECONOMY-AND-STEM-EDUCATION.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-ADOPTS-OPINIONS-ON-BIOECONOMY-AND-STEM-EDUCATION.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-ADOPTS-OPINIONS-ON-BIOECONOMY-AND-STEM-EDUCATION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-ADOPTS-OPINIONS-ON-BIOECONOMY-AND-STEM-EDUCATION.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-ADOPTS-OPINIONS-ON-BIOECONOMY-AND-STEM-EDUCATION.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022