Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
O plasă de siguranță pentru cetățeni în lupta împotriva crizei provocate de COVID-19  

Criza provocată de pandemie, al cărei bilanț este de peste 11 milioane de persoane infectate și peste 270 000 de decese în Europa, a evidențiat rolul esențial al tuturor autorităților regionale, intermediare și locale în furnizarea de servicii publice cât mai aproape de cetățeni. Acestea gestionează toate măsurile sanitare care se impun la nivel local, cum ar fi măsurile de carantină și de depistare a contacților.

André VIOLA (FR-PSE) Președintele CEPLI* (Confederația Europeană a Autorităților Locale Intermediare) și membru al Comitetului European al Regiunilor, a declarat, în discursul rostit în deschiderea conferinței pe tema „Autoritățile locale intermediare: o plasă de siguranță pentru cetățenii noștri în lupta globală împotriva crizei provocate de COVID - 19”:

„Teritoriile noastre sunt afectate în mod direct de efectele schimbărilor socioeconomice, ale schimbărilor de mediu, demografice, generaționale, care perturbă dezvoltarea durabilă a societăților noastre. Criza provocată de pandemia de COVID - 19 a apărut în contextul dificil al tuturor provocărilor menționate mai sus. Competențele ce revin autorităților locale intermediare ne determină să intervenim direct, alături de concetățenii noștri, în atenuarea acestor efecte economice și sociale. Să nu uităm că o Europă fără autoritățile sale locale, intermediare și regionale este o Europă fără cetățenii și teritoriile sale, un proiect gol fără viitor.”

În numele celei mai mari confederații europene a autorităților locale intermediare – județe, provincii, departamente și toate autoritățile locale similare – facem apel la statele membre ale UE și la instituțiile europene:

1. să coordoneze acțiunile din întreaga UE și să instituie un sprijin financiar și sanitar adecvat pentru autoritățile locale și regionale în eforturile de combatere a pandemiei de COVID-19;

2. să asigure accesul direct al autorităților locale intermediare la noile oportunități de finanțare oferite în cadrul instrumentului Next Generation EU pentru a atenua impactul efectelor socioeconomice negative ale crizei provocate de coronavirus;

3. să includă autoritățile locale intermediare, împreună cu Comitetul European al Regiunilor, în viitoarele negocieri privind „Uniunea Europeană a sănătății”, precum și în conferința privind viitorul Europei.

Luând cuvântul în cadrul conferinței, președintele Tzitzikostas a declarat: „Liderii de la nivel regional și local, din fiecare oraș, provincie și județ din Europa sunt eroii necunoscuți care protejează vieți și economii. Sunt necesare investiții urgente: întârzierile în aprobarea bugetului UE și a planurilor de redresare pun în pericol viața oamenilor și Uniunea. Să nu luăm decizii greșite: un plan de redresare care să răspundă doar nevoilor naționale va eșua. Autoritățile locale și regionale reprezintă jumătate din investițiile publice ale UE și o treime din cheltuielile publice, pe care trebuie să le adapteze nevoilor reale ale comunităților lor”.

Manuel BALTAR , președintele Partenalia, președintele Diputación de Ourense, vicepreședinte al CEPLI – Spania, a declarat: „Ajutorul financiar direct acordat lucrătorilor independenți, clădirile publice puse la dispoziția personalului medical, comitetele de conducere instituite pentru a asigura o redresare economică eficientă, informațiile furnizate zilnic cetățenilor: criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat încă o dată că structurile locale și regionale sunt elementele constitutive ale teritoriilor noastre, cel mai bine plasate pentru a atenua impactul șocurilor economice, sociale și sanitare majore și a lua măsuri de sprijinire a cetățenilor în confruntarea cu astfel de dificultăți”.

Luca MENESINI (IT-PSE) , membru al CoR, a declarat: „În timpul crizei provocate de COVID, provinciile italiene au fost implicate în gestionarea situației de urgență. În 2020, bugetul alocat de provincii pentru investiții a crescut cu 14 % față de anul precedent, aducând o contribuție importantă la redresare. Această criză ne oferă ocazia de a ne gândi la un nou model de dezvoltare, în conformitate cu orientările UE, dar protagoniștii acestui model trebuie să fie autoritățile locale” .

„Criza provocată de coronavirus arată încă o dată cât de important este să răspundem provocărilor cu care se confruntă Europa împreună și în mod coordonat. Adoptarea unei poziții bazate pe izolare și pe ideea că amenințarea vine din exterior este o cale greșită și cu consecințe fatale. Avem nevoie de coeziune și de solidaritate. Mă bucur că mulți oameni și - au manifestat dorința de a se ajuta reciproc în ultimele luni. Ceea ce funcționează la scară mică trebuie să se aplice și în ansamblu. Numai unită Europa poate să depășească actualele crize” , a declarat Hauke JAGAU , președintele regiunii Hanovra, purtător de cuvânt al Deutscher Landkreistag (Asociația consiliilor județene) – Germania.

Serge HUSTACHE , președintele provinciei Hainaut, președintele APW, a adăugat: „Provinciile s-au confruntat cu provocări adesea de o amploare fără precedent. Ele s-au putut angaja într-o abordare deschisă și solidară cu alți actori instituționali care se confruntă cu efectele crizei”.

Andrzej PLONKA , președintele districtului Bielsko Biala, președintele ZPP – Polonia, a declarat: „La scară globală, combaterea pandemiilor depinde de acțiunile întreprinse de organizațiile internaționale, de guverne și de companiile farmaceutice. Însă, în ceea ce privește gestionarea eficientă a acesteia, punerea în aplicare concretă a măsurilor necesare le revine autorităților intermediare locale, acest rol fiindu-le predestinat prin însăși anvergura locală a activităților lor. În răspunderea autorităților de la nivel intermediar intră, în multe țări, și spitalele și alte elemente importante ale sistemului de gestionare a crizelor. Reuniunea de astăzi a CEPLI demonstrează în mod clar cele de mai sus.”

Alin - Adrian NICA , președintele Consiliului Județean Timiș și membru al Comitetului European al Regiunilor în perioada 2007-2020 – România, a declarat: „Pandemia a accelerat procesul de digitalizare, regândirea politicilor în materie de solidaritate și a finanțării UE și a evidențiat necesitatea unor alocări adecvate pentru redresare și transferul de autoritate către nivelul intermediar local, care s-a dovedit plasa de siguranță a cetățenilor în situația de criză. Dacă nu valorificăm aceste oportunități, înseamnă că nu am învățat nimic!

Jan OLBRYCHT , deputat în Parlamentul European, coraportor pentru CFM 2021-2027, a declarat: „Daunele economice și sociale provocate de pandemia de coronavirus necesită o intervenție urgentă pentru acordarea de sprijin financiar. Prin urmare, rolul planului de redresare este vital în prevenirea efectelor crizei. Orice întârziere în adoptarea pachetului de redresare al UE ar putea avea un impact foarte grav asupra redresării economiei în perioada de criză. Ar trebui subliniat faptul că în special autoritățile locale și regionale, care se află în prima linie a luptei împotriva pandemiei, vor avea nevoie de fonduri pentru redresarea economică .”

*CEPLI este prima confederație europeană care reunește asociații naționale reprezentând 1 167 autorități locale intermediare din șase țări europene (Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Polonia și România) și două rețele europene ale autorităților locale intermediare, Arco Latino și Partenalia.

Înființată în 2008, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Tratatului de la Roma, ca o rețea de cooperare a autorităților locale intermediare din întreaga Europă, Confederația Europeană a Autorităților Locale Intermediare depune eforturi pentru a spori participarea acestor autorități la procesul decizional european, pentru a le reprezenta interesele la nivel european, pentru a institui un schimb permanent de informații și bune practici între comunitățile locale, pentru a consolida coerența și vizibilitatea intervențiilor lor la nivel teritorial și pentru a le facilita realizarea de proiecte comune de cooperare.

Punct de contact:

PressCdR@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Barometrul regional și local al UE avertizează: Deficitul de 180 miliarde EUR cauzat de pandemie va afecta serviciile publice
Barometrul regional și local al UE avertizează: Deficitul de 180 miliarde EUR cauzat de pandemie va afecta serviciile publice
12.10.2021