Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Zonele rurale nu ar trebui lăsate deoparte în planurile de redresare  

La începutul Săptămânii viziunii pentru zonele rurale , membrii Comitetului Regiunilor (CoR) și-au exprimat îngrijorarea că zonele rurale ar putea beneficia mai puțin de planurile Uniunii Europene legate de contribuția la reconstruirea unei Europe post-COVID-19 mai ecologice, mai digitale și mai reziliente. Următoarea declarație, care a fost adoptată de membri în cadrul ședinței Comisiei pentru resurse naturale (NAT) a CoR, este sprijinită de Intergrupul Parlamentului European privind zonele rurale, de munte și îndepărtate și satele inteligente, care respinge cu fermitate orice plan care nu respectă principiul parteneriatului și nu asociază zonele rurale în procesul de elaborare.

Pandemia contribuie la exacerbarea multora dintre problemele deja existente în zonele rurale și a evidențiat încă o dată vulnerabilitatea acestor regiuni, în special în ceea ce privește capacitatea digitală, calitatea și furnizarea de servicii de sănătate, educația, accesul la banda largă, nevoile specifice ale populației, reziliența lanțurilor de distribuție și competențele în materie de inovare. Este necesară o strategie clară care să împiedice ca planurile de redresare să agraveze decalajul dintre comunitățile rurale lăsate deoparte și zonele urbane care accelerează tranziția către durabilitate și digitalizare. În caz contrar, riscăm să ratăm șansa creșterii economice și sociale la nivelul întregii Uniuni și să pierdem consensul generațiilor viitoare în cea mai mare parte a teritoriilor UE.

Membrii Comisiei NAT își exprimă îngrijorarea cu privire la următoarele aspecte:

  • În majoritatea statelor membre, regiunile, în special regiunile rurale, nu sunt implicate suficient în procesul decizional în ceea ce privește elaborarea planurilor naționale de redresare și reziliență;
  • E posibil ca fondurile alocate zonelor rurale prin instrumentul „Next Generation EU” să fie mai mici în contextul cadrului structural al planurilor naționale de redresare și reziliență și al priorităților lor de acțiune și metodelor de punere în aplicare, deși regiunile rurale au fost grav afectate de pandemia de COVID-19;
  • Multe fonduri vor fi alocate printr-o cerere de propuneri, ceea ce ar putea compromite posibilitatea zonelor rurale de a accesa fondurile „Next Generation EU”, deoarece acestea au, în mod tradițional, un nivel mai scăzut de consolidare a capacităților și de sprijin tehnic în programarea și cheltuirea fondurilor UE;
  • Delimitarea actuală a zonelor rurale subestimează probabil dimensiunea reală a zonelor rurale din UE, zonele gri intermediare confruntându-se mai mult ca sigur cu aceleași provocări ca și zonele rurale.

Membrii Comisiei NAT solicită:

  • ca instituțiile europene și guvernele naționale să implice autoritățile locale și regionale în pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență; pentru a fi eficace, aceste măsuri necesită o dimensiune locală;
  • ca statele membre să se angajeze în dialoguri politice cu toate părțile interesate relevante. Regiunile rurale nu pot fi lăsate în urmă, iar nevoile lor trebuie să se reflecte pe deplin și să fie integrate în planurile naționale de redresare și reziliență;
  • ca toți actorii instituționali relevanți să monitorizeze cu atenție utilizarea fondurilor „Next Generation EU” la nivel teritorial, pentru a se asigura că sunt distribuite în mod echitabil între regiuni;
  • ca statele membre și autoritățile de management să faciliteze și să simplifice accesul zonelor rurale la fondurile „Next Generation EU”.

Aici găsiți lista membrilor Comisiei NAT și ai Intergrupului Parlamentului European privind zonele rurale, de munte și îndepărtate și satele inteligente .

Persoane de contact:

Comitetul European al Regiunilor

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Intergrupul Parlamentului European privind zonele rurale, de munte și îndepărtate și satele inteligente

Adam Mouchtar

Tel.: +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Partajează :