Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile și orașele solicită mai multe resurse pentru a combate șomajul în rândul tinerilor în Europa  

CoR subliniază că consolidarea Garanției pentru tineret este esențială
în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19

Autoritățile locale și regionale îndeamnă instituțiile europene și naționale să protejeze drepturile tinerilor europeni la muncă, la o remunerație echitabilă și la protecție socială, ca parte a redresării. Pandemia a provocat creșterea puternică a șomajului în rândul tinerilor în întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, regiunile și orașele solicită includerea măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor în planurile naționale de redresare. Această solicitare se numără printre principalele mesaje transmise în avizul elaborat de dna Romy Karier (LU-PPE) și dezbătut în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor.

Sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor a luat în dezbatere avizul elaborat de Romy Karier (LU-PPE), membră a Consiliului local Clervaux, privind Garanția pentru tineret consolidată , inițiativa UE de combatere a șomajului în rândul cetățenilor sub 30 de ani. Autoritățile locale și regionale salută consolidarea acestui instrument, creat în urmă cu șapte ani. Cu toate acestea, ele consideră regretabil că, în perioada de programare 2021-2027, resursele alocate pentru sprijinirea Garanției pentru tineret nu au fost majorate substanțial, în pofida contextului critic creat de criza COVID-19.

Cele mai recente cifre furnizate de Eurostat arată că, în decembrie 2020, rata șomajului în rândul tinerilor a crescut la 17,8 % în UE (3,138 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani), față de 14,8 % în decembrie 2019, în timp ce procentul tinerilor NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) în rândul cetățenilor sub 30 de ani a crescut de la 12,5 % în 2019 la 13,5 % în al treilea trimestru al anului 2020, cu un vârf de aproape 15 % înainte de vară.

Raportoarea Romy Karier a subliniat că „dacă sunt ascultate, regiunile și localitățile pot aduce o contribuție majoră la combaterea șomajului în rândul tinerilor. La fel ca toate nivelurile de autoritate, trebuie să ne intensificăm eforturile și să lucrăm împreună în acest moment de criză. În această perspectivă, propunem măsuri concrete și ferme de consolidare a Garanției europene pentru tineret. În lipsa un angajament real de a spori sprijinul acordat tinerilor noștri, fie din punct de vedere financiar, fie prin îmbunătățirea strategiilor noastre, consecințele vor fi probabil dramatice și vor merge mult dincolo de criza actuală. În schimb, dacă ne vom reuni forțele, sunt convinsă că vom putea evita pierderea unei noi generații”.

Pentru a aborda în mod eficace șomajul în rândul tinerilor în contextul pandemiei, liderii locali și regionali solicită să se completeze Garanția pentru tineret consolidată cu prelungirea și extinderea SURE , mecanismul temporar în valoare de 100 de miliarde EUR creat pentru a ajuta statele membre să-i protejeze pe lucrătorii afectați de criza COVID-19. În plus, CoR solicită includerea măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor în planurile naționale de redresare și reziliență și avertizează cu privire la politicile care urmăresc promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, afectând însă drepturile persoanelor la o remunerație echitabilă și accesul la protecție socială ca parte a redresării.

CoR subliniază că autoritățile locale și regionale au un rol esențial în a sprijini punerea în aplicare efectivă a Garanției pentru tineret, deoarece ele pot fi o punte între instituțiile de învățământ și serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Comitetul subliniază importanța promovării mobilității forței de muncă prin intermediul Garanției pentru tineret consolidate, între statele membre și între regiuni, având în vedere rolul important pe care migrația îl joacă în modelarea oportunităților pe piața forței de muncă. Prin urmare, regiunile și orașele regretă că această dispoziție, care exista în Garanția pentru tineret inițială, nu a fost menținută în noua propunere.

În plus, membrii CoR reiterează că este esențial să se definească criterii obligatorii clare și precise în ceea ce privește calitatea ofertelor Garanției pentru tineret în materie de locuri de muncă, educație, formare și ucenicii. La fel de important este să se reducă sarcina administrativă pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă: înregistrarea online prin intermediul unor platforme electronice specifice Garanției pentru tineret ar trebui să fie procedura standard.

Rezultatul final al votului privind avizul va fi anunțat la sfârșitul sesiunii plenare.

Context:

UE sprijină statele membre în reducerea șomajului și a inactivității în rândul tinerilor, prin intermediul pachetului de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor , construit în jurul a patru componente. Una dintre acestea este Garanția pentru tineret, o inițiativă creată în 2013, care a venit deja în sprijinul a 24 de milioane de tineri. În urma unei propuneri a Comisiei Europene, Consiliul a aprobat, anul trecut, o recomandare privind o Garanție pentru tineret consolidată .

Prin intermediul garanției, toate statele membre s-au angajat să se asigure că toți tinerii sub vârsta de 30 de ani primesc o ofertă de bună calitate de obținere a unui loc de muncă, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, într-un interval de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu mai urmează o formă de învățământ.

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023