Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Valul de renovări: CoR și Comisia Europeană vor coopera pentru a promova restaurarea clădirilor  

Parteneriatul dintre liderii de la nivel european, regional și local este esențial pentru accelerarea valului de renovări, care poate crea 160 000 de locuri de muncă. În UE, 75 % din clădiri sunt ineficiente din punct de vedere energetic și doar 1 % sunt renovate în fiecare an. Clădirile reprezintă 40 % din consumul de energie al Europei și 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră.

Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană au lansat astăzi o cooperare care urmărește să accelereze renovarea și decarbonizarea parcului imobiliar european. Potențialul de creare de noi locuri de muncă, de economii de energie și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră face din „valul de renovări” ale clădirilor din UE un vector esențial pentru o redresare solidă și durabilă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Parteneriatul urmărește să sprijine autoritățile locale și regionale în ceea ce privește reînnoirea parcului lor imobiliar. Criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a amplificat necesitatea de a îmbunătăți condițiile de viață în clădirile noastre și de a eradica sărăcia energetică.

Pe lângă decarbonizarea sectorului transporturilor și ecologizarea orașelor, renovarea parcului imobiliar al UE este o prioritate-cheie a Pactului verde european , strategia de creștere a UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

În deschiderea unei dezbateri în sesiunea plenară privind valul de renovări cu participarea comisarei europene pentru energie, Kadri Simson, președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas , a declarat: „Îmbunătățind eficiența energetică a clădirilor noastre, vom economisi bani, vom reduce emisiile și vom combate sărăcia energetică, care afectează 34 de milioane de persoane în Europa. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale sunt conștiente de bugetul și fondurile fără precedent pentru redresare și reziliență pe care UE la pune la dispoziția lor și că au acces la acestea. Prin urmare, sunt încântat să lansez cooperarea dintre Comisia Europeană și Comitetul nostru pentru a sprijini valul de renovări în toate teritoriile noastre” .

Intervenind în timpul dezbaterii, Kadri Simson, comisara europeană pentru energie, a declarat : „Astăzi avem ocazia să relansăm economia noastră, intensificându-ne în același timp eforturile în favoarea unei energii curate. Comisia va continua să ofere diverse modalități de sprijin și asistență tehnică orașelor și regiunilor, astfel încât acestea să se poată implica, cu toate componentele societății, în dubla tranziție și să poată pune în aplicare valul de renovări ale clădirilor. Mă bucur să constat că Convenția primarilor devine și mai favorabil incluziunii, mai accesibilă și mai ambițioasă în ceea ce privește neutralitatea climatică”.

Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla și președintele Comisiei ENVE a CoR și al Grupului de lucru Pactul verde la nivel local , a afirmat: „Valul de renovări ale clădirilor este un pilon esențial al redresării Europei, el ne va ajuta să reconstruim într-un mod mai bun teritoriile noastre, să îmbunătățim capacitatea noastră de a combate criza climatică și, în același timp, să protejăm sănătatea și calitatea vieții cetățenilor noștri. În cadrul acestei noi strategii, inițiativa privind noul Bauhaus european poate fi esențială pentru a însufleți regenerarea urbană și a regândi radical cartierele în care trăim. Trebuie să valorificăm potențialul creativ din regiunile și orașele noastre și să implicăm cetățenii în procesul de transformare, astfel încât ei să se simtă mai aproape de Pactul verde și astfel încât să concepem împreună un viitor mai durabil.”

Enrico Rossi (IT-PSE) , raportorul CoR pentru avizul pe tema „Valul de renovări ale clădirilor ” , membru al Consiliului Local Signa (Florența) și fost președinte al regiunii Toscana (2010-2020), a declarat: „ Valul de renovări reprezintă o ocazie extraordinară pe care UE o oferă orașelor și regiunilor noastre. Dacă, înainte, renovările vizau doar apartamente sau clădiri individuale, astăzi, cartierele sunt, în sfârșit, luate în considerare în ansamblul lor. Acesta este motivul pentru care salutăm abordarea axată pe cartiere și atenția acordată comunităților energetice. Valul de renovări poate contribui, de asemenea, la a pune capăt sărăciei energetice, deoarece îi ajută pe cetățeni să devină „prosumatori”, astfel încât aceștia să poată nu numai să consume, ci și să producă energie. Pactul verde și valul său de renovări ale clădirilor pot fi încununate de succes numai dacă îmbunătățesc bunăstarea și calitatea vieții populației, în interiorul locuințelor și în jurul acestora, veghind ca nimeni să nu fie lăsat în urmă.”

În urma dezbaterii, membrii au examinat numeroasele propuneri incluse în avizul CoR privind valul de renovări ale clădirilor. CoR solicită o revizuire a schemelor de ajutoare de stat, norme bugetare mai flexibile pentru a maximiza investițiile și renovările, precum și punerea în aplicare de obiective subnaționale pentru renovarea clădirilor și integrarea surselor regenerabile de energie.

CoR pledează, de asemenea, pentru consolidarea și descentralizarea mecanismului ELENA al BEI prin înființarea unui ghișeu unic care să ofere asistență tehnică tuturor autorităților locale și regionale și întreprinderilor. Comisia Europeană și statele membre sunt, de asemenea, invitate să integreze pe deplin valul de renovări ale clădirilor în programele de redresare și reziliență, precum și în fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

Textul final al avizului CoR privind valul de renovări va fi disponibil începând cu data de 19 martie 2021.

Context:

Valul de renovări a fost lansat la 14 octombrie 2020, prin Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai” . Acesta este un pilon esențial al foii de parcurs a Pactului verde european .

Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor” urmărește să elimine barierele din calea renovărilor clădirilor. Grupul instituțiilor financiare pentru eficiență energetică ( EEFIG ) a identificat șase tipuri de bariere: bariere structurale, bariere informaționale, disfuncționalități ale pieței, lipsa expertizei, o combinație de factori care îngreunează agregarea proiectelor și/sau aplicarea unor abordări axate pe cartiere mai eficiente, precum și bariere de reglementare. Toate aceste obstacole afectează în mod direct autoritățile locale și regionale și le împiedică să investească mai mult în proiecte eficiente din punct de vedere energetic.

Pe lângă decarbonizarea sectorului transporturilor și ecologizarea orașelor, renovarea parcului imobiliar al UE este o prioritate-cheie a Pactului verde . Și aceasta nu numai datorită capacității sale potențiale de a reduce atât consumul de energie, cât și emisiile de CO 2 , ci și pentru că este un factor de creștere durabilă și de creare de locuri de muncă. Sectorul construcțiilor este cel mai mare generator de locuri de muncă per milion de euro investit ( AIE 2020 ).

Renovarea clădirilor reprezintă o prioritate-cheie a Pactului verde la nivel local  , o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul tranziției UE către neutralitatea climatică. Inițiativa „Pactul verde la nivel local” a fost lansată la 15 iunie 2020, prin crearea unui grup de lucru specific, compus din 13 membri . Citiți aici comunicatul de presă. Descoperiți 200 de bune practici privind Pactul verde pe harta noastră online.

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023