Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Valul de renovări ale clădirilor: orașele și regiunile sunt gata să-și îndeplinească misiunea  

Comitetul European al Regiunilor îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să instituie mecanisme de finanțare mai simple și mai rapide pentru ca autoritățile locale și regionale să întreprindă proiecte de renovare

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat în unanimitate un aviz pe tema „Valul de renovări ale clădirilor” , planul UE de a îmbunătăți performanța energetică a parcului imobiliar european. Dat fiind că reprezintă 40 % din consumul de energie al Europei și 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră (GES), renovarea clădirilor este esențială pentru ca UE să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Orașele și regiunile solicită o revizuire a schemelor de ajutoare de stat, norme bugetare mai flexibile pentru a maximiza investițiile și renovările, obiective subnaționale pentru renovarea clădirilor și integrarea surselor regenerabile de energie în proiectele de renovare.

În urma unei dezbateri în plen cu comisara europeană pentru energie, Kadri Simson, Enrico Rossi (IT-PSE) , raportorul CoR al avizului privind valul de renovări , membru al Consiliului Local Signa (Florența) și fost președinte al regiunii Toscana (2010-2020), a declarat: „Redresarea ecologică începe în casele noastre. Prin inițiativa «Valul de renovări ale clădirilor», pilon fundamental al Pactului verde, putem relansa economia, putem crea 160 000 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor și putem combate sărăcia energetică, îndeplinindu-ne în același timp obiectivele de neutralitate climatică. Trebuie să ne asigurăm că resursele noului cadru financiar multianual, ale planului de redresare și ale fondurilor naționale și regionale sunt utilizate în sinergie și nu sunt deturnate. Pentru reușita inițiativei, orașele și regiunile trebuie să joace un rol-cheie. Iată de ce avem nevoie de instrumente concrete, cum ar fi un mecanism local de asistență tehnică, accesibil tuturor autorităților locale și regionale pentru punerea în aplicare a inițiativei «Valul de renovări ale clădirilor», precum și de măsuri de formare destinate lucrătorilor, în special IMM-urilor, pentru a contribui la crearea mai multor locuri de muncă.”

CoR îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să instituie mecanisme de finanțare directă pentru ca autoritățile locale și regionale să întreprindă proiecte de renovare De asemenea, îndeamnă la realizarea revizuirii anunțate a schemelor de ajutoare de stat ale UE pentru eficiența energetică a clădirilor, astfel încât să se depășească actualele obstacole din calea investițiilor.

Orașele și regiunile îndeamnă Comisia Europeană să colaboreze cu statele membre pentru a stabili norme bugetare mai flexibile pentru autoritățile locale și regionale, astfel încât acestea să își consolideze capacitatea de a investi în renovarea clădirilor existente și a noilor locuințe sociale. CESE subliniază, de asemenea, că, pentru punerea în aplicare a inițiativei „Valul de renovări ale clădirilor”, Comisia și statele membre trebuie să ofere un sprijin semnificativ sectorului construcțiilor pentru a depăși lacunele în materie de cunoștințe în ceea ce privește competențele, tehnologia și reconversia profesională a lucrătorilor.

În sprijinul inițiativei „Valul de renovări ale clădirilor”, trebuie să se pună la dispoziția tuturor autorităților locale și regionale servicii solide de asistență tehnică. Membrii pledează pentru consolidarea și descentralizarea mecanismului ELENA al BEI prin simplificarea modelului ghișeului unic, pentru a oferi asistență tehnică tuturor autorităților locale și regionale și întreprinderilor.

Avizul CoR îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să integreze pe deplin valul de renovări ale clădirilor în programele de redresare și reziliență, precum și în fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

CoR formulează o serie de propuneri suplimentare pentru punerea în aplicare cu succes a valului de renovări ale clădirilor în fiecare teritoriu, de exemplu:

 • Măsuri de evitare a „renovacuărilor” (evacuări justificate de lucrările de renovare). Comisia Europeană și toate nivelurile de guvernare trebuie să evite transferarea costurilor de renovare asupra chiriașilor, iar majorările chiriilor ar trebui să fie contrabalansate de economiile de energie.
 • CoR îndeamnă Comisia să solicite statelor membre să implice pe deplin și în mod eficace autoritățile locale și regionale în elaborarea planurilor lor naționale de redresare și reziliență, printr-un dialog pe mai multe niveluri pe tema energiei și a climei.
 • Valul de renovări trebuie să se desfășoare în egală măsură în zonele mai puțin urbanizate, mai îndepărtate, inclusiv în comunitățile rurale.
 • Promovarea proceselor circulare în sectorul construcțiilor și consolidarea mecanismelor de certificare care încurajează selectarea materialelor și tehnicilor de construcție pe baza ciclului lor de viață.
 • Consolidarea comunităților energetice locale și a „prosumatorului” prin producția descentralizată de energie și prin stimulente pentru dezvoltarea modelului în care costurile de încălzire sunt incluse în prețul chiriei („warm rent”), principiu de bază aplicat în Suedia și Finlanda, prin care proprietarii sunt încurajați să economisească energie, garantând în același timp un mediu de viață corespunzător în interior o ambianță plăcută.
 • Extinderea analizei sărăciei energetice dincolo de gospodăriile individuale și utilizarea modelului „zonelor de producție echipate din punct de vedere ecologic” ca referință utilă pentru implicarea industriei prelucrătoare în valul de renovări ale clădirilor.
 • Sprijinirea semnificativă a sectorului construcțiilor, care a fost grav afectat de criză și care implică adesea întreprinderi mici.
 • Acțiuni mai susținute de decarbonizare a sistemelor de încălzire și răcire a locuințelor, care reprezintă peste 80 % din consumul total de energie al clădirilor din UE.
 • Membrii salută Pactul climatic și se angajează să sprijine punerea sa în aplicare, în special prin implicarea cetățenilor. CoR recunoaște rolul fundamental al Pactului climatic în garantarea faptului că valul de renovări ale clădirilor este pus în aplicare în mod eficace și că autoritățile locale și regionale dispun de capacitățile și instrumentele necesare.
 • Membrii solicită Comisiei Europene să promoveze în continuare implementarea sistemelor de gestionare a energiei și modelarea datelor privind clădirile (BIM).
 • Aplicarea sistematică a criteriilor pentru achizițiile publice ecologice în sectorul construcțiilor, pentru a determina o reducere rapidă a consumului de energie și pentru a asigura adoptarea pe scară largă a unor modele de gestionare mai durabile.
 • Datele privind consumul de energie al clădirilor ar trebui să fie ușor accesibile, în mod gratuit, în întreaga UE.
 • Stabilirea de obiective la nivel subnațional pentru integrarea surselor regenerabile de energie în clădiri.
 • CoR subscrie la propunerea privind un indicator al gradului de pregătire pentru soluții inteligente ( Smart Readiness Indicator - SRI), pentru a măsura gradul de pregătire a clădirilor pentru integrarea unor soluții inteligente și pentru a sensibiliza proprietarii și ocupanții clădirilor în această privință.
 • Actualizare a cadrului certificatelor de performanță energetică pentru a crește ponderea parcului imobiliar care face obiectul unor astfel de certificate de performanță energetică.
 • Cerințele legislative pentru achiziționarea și renovarea tuturor clădirilor publice existente, standardele minime de performanță energetică și obiectivele obligatorii privind ratele anuale de renovare trebuie să fie flexibile, pentru a ține seama de diferitele caracteristici și situații ale clădirilor la nivelul fiecărui teritoriu.

Context:

Se estimează că între 34 și 50 de milioane de cetățeni europeni suferă de sărăcie energetică. Avizul CoR privind valul de renovări ale clădirilor include o propunere adresată Comisiei Europene și statelor membre privind calcularea sărăciei energetice la nivel subregional.

Deși 75 % din clădirile existente în UE sunt considerate ineficiente din punct de vedere energetic, doar 1 % sunt în prezent renovate în fiecare an. Se estimează că valul de renovări ale clădirilor poate crea încă 160 000 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor până în 2030. 

Pe lângă decarbonizarea sectorului transporturilor și ecologizarea orașelor, renovarea parcului imobiliar al UE este o prioritate-cheie a Pactului verde . Și aceasta nu numai datorită capacității sale potențiale de a reduce atât consumul de energie, cât și emisiile de CO 2 , ci și pentru că este un factor de creștere durabilă și de creare de locuri de muncă. Sectorul construcțiilor este cel mai mare generator de locuri de muncă per milion de euro investit ( AIE 2020 ).

Valul de renovări a fost lansat la 14 octombrie 2020, prin Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai” . Acesta este un pilon esențial al foii de parcurs a Pactului verde european .

Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor” urmărește să elimine barierele din calea renovărilor clădirilor. Grupul instituțiilor financiare pentru eficiență energetică ( EEFIG ) a identificat șase tipuri de bariere: bariere structurale, bariere informaționale, disfuncționalități ale pieței, lipsa expertizei, o combinație de factori care îngreunează agregarea proiectelor și/sau aplicarea unor abordări districtuale mai eficiente, precum și bariere de reglementare. Toate aceste obstacole afectează în mod direct autoritățile locale și regionale și le împiedică să investească mai mult în proiecte eficiente din punct de vedere energetic.

Renovarea clădirilor este o prioritate-cheie a Pactului verde la nivel local , o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor, care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul tranziției UE către neutralitatea climatică. Inițiativa „Pactul verde la nivel local” a fost lansată la 15 iunie 2020, prin crearea unui grup de lucru specific, compus din 13 membri . Citiți aici comunicatul de presă. Descoperiți 200 de bune practici privind Pactul verde pe harta noastră online.

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023