Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile își intensifică eforturile pentru reglementarea platformelor online și securizarea accesului IMM-urilor la piețele digitale  

Comitetul European al Regiunilor își reafirmă angajamentul față de vastul proiect legislativ al UE de consolidare a controlului democratic asupra platformelor de internet dominante și de restabilire a unei economii online echitabile, care să fie în serviciul IMM-urilor, dar și al consumatorilor individuali. În cursul sesiunii plenare din iunie, membrii Comitetului au adoptat un aviz care sprijină intenția Comisiei Europene de a înăspri reglementarea piețelor și serviciilor digitale, subliniind, în același timp, inovațiile și competențele pe care orașele și regiunile le pot aduce în folosul unei reglementări solide și eficiente. Avizul CoR referitor la pachetul legislativ privind serviciile digitale face parte dintr-o rețea mai largă de inițiative menite să consolideze profilul CoR ca unul dintre motoarele UE pentru o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Pachetul legislativ privind serviciile digitale este o propunere legislativă a Comisiei Europene, compusă din două elemente: Actul privind serviciile digitale și Actul privind piețele digitale. Pachetul include o actualizare și o consolidare a legislației UE în materie de concurență pentru a răspunde cererii de reglementare solidă a platformelor. El urmărește să limiteze puterea de piață a platformelor de tip controlor al fluxului de informație ( gatekeeper platforms ) care controlează accesul întreprinderilor mai mici la consumatori și acționează ca entități normative private. Pachetul urmărește, de asemenea, să combată răspândirea nestânjenită a dezinformării prin punerea în aplicare a răspunderii ce revine platformelor pentru conținutul pe care îl difuzează.

Reglementarea platformelor are o puternică dimensiune regională. Multe dintre sectoarele în care platformele online joacă un rol dominant – cum ar fi transportul urban, locuințele, cazarea turistică și furnizarea de servicii publice – sunt reglementate la nivel local și regional. Prin urmare, autoritățile locale și regionale dețin o poziție-cheie în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a unei legislații eficiente; ele dispun de informații, experiență și reprezintă nivelul politic cel mai apropiat de părțile interesate în cauză.

Raportorul Rodi Kratsa (EL-PPE), guvernatorul regiunii Insulelor Ionice, a spus: „Acest aviz consolidează vocea autorităților subnaționale și solicită precizie în elaborarea regulamentului, pentru a produce un maximum de efecte pozitive și a evita crearea de noi probleme prin soluționarea celor existente. Digitalizarea este o realitate, care ia amploare odată cu pandemia, la fel ca dependența noastră de infrastructura digitală. Trebuie să protejăm IMM-urile care sunt adesea dependente de platformele mai mari și care sunt afectate în mod considerabil prin pierderea accesului la platforme sau servicii de care depind din ce în ce mai mult pentru activitatea lor economică.”

Reglementarea platformelor are, de asemenea, implicații importante pentru multe IMM-uri. Pe măsură ce din ce în ce mai multe întreprinderi se digitalizează, interacțiunile lor cu consumatorii, furnizorii și alte contacte de afaceri trec din ce în ce mai mult prin platformele online private, sporindu-le dependența de acești noi actori și expunându-le modelele de afaceri la riscuri și incertitudini. Avizul CoR pledează pentru un cadru juridic solid care să protejeze accesul direct al IMM-urilor la consumatori și, prin urmare, capacitatea acestora de a concura în condiții de egalitate. Această cerință a fost confirmată și de rezultatele unui studiu privind condițiile juridice și politice necesare pentru a sprijini tranziția digitală a întreprinderilor tradiționale, care a fost tema unui webinar recent al CoR . Studiul final va fi publicat la jumătatea lunii iulie.

O altă preocupare majoră exprimată în avizul CoR este atenuarea și depășirea „dublului decalaj digital” cauzat de repartizarea inegală a condițiilor prealabile necesare pentru a valorifica posibilele beneficii sociale și economice ale digitalizării: accesul la rețele de mare capacitate și alfabetizarea digitală. Pentru a contracara disparitățile teritoriale și sociale și pentru a asigura coeziunea digitală, CoR subliniază necesitatea urgentă de a sprijini consolidarea capacităților la nivel local și de a accelera implementarea infrastructurii de bandă largă. Aceste provocări critice sunt, de asemenea, abordate în mod regulat de Platforma pentru comunicații în bandă largă a CoR – un forum creat împreună cu Comisia Europeană pentru a pune în comun cunoștințele juridice, tehnice și practice și pentru a accelera dezvoltarea de soluții care să permită tuturor cetățenilor, IMM-urilor și administrațiilor publice să navigheze cu succes în mediul online.

Persoane de contact:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Partajează :