Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile împământenesc strategia spațială  

Membrii Comitetului European al Regiunilor și-au exprimat sprijinul pentru dl Andres Jaadla (ET-ALDE), prin adoptarea avizului său „O strategie spațială pentru Europa”. CoR respectă astfel viziunea Comisiei Europene cu privire la spațiu, făcută publică în octombrie 2016, solicitând totuși ca ea să-și dezvolte în continuare dimensiunea regională, astfel încât tehnologiile spațiale să fie aduse mai aproape de cetățeni. Tehnologiile, datele și serviciile spațiale garantează comunicațiile, supravegherea, controlul frontierelor și securitatea, reacția rapidă la dezastre naturale și sprijinirea agriculturii și a pescuitului, alături de gestionarea transporturilor.

Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit o parte indispensabilă a vieții noastre de zi cu zi. În domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), tehnologia spațială permite schimbul de informații în timp real, iar în sectorul serviciilor digitale, ea contribuie la introducerea unor sisteme de supraveghere permanentă, de înaltă rezoluție. Sateliții spațiali înlesnesc reacții rapide la dezastrele naturale și contribuie la o mai bună administrare urbană și la gestionarea transportului public. Capacitățile și serviciile spațiale joacă un rol important pentru apărarea și securitatea europeană, precum și în monitorizarea mediului, în protecția biodiversității și în combaterea încălzirii globale.

„Politica spațială poate contribui la stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii și a investițiilor în Europa și, totodată, deplasează limitele științei și cercetării” , a declarat raportorul Andres Jaadla, care este și membru al Consiliului Local din Rakvere, adăugând că „trebuie să dezvoltăm dimensiunea regională, astfel încât cetățenii să se obișnuiască cu avantajele spațiale . Politica și strategia spațială a UE trebuie însă să convingă mai bine societatea de toate beneficiile pe care le pot aduce . Utilizatorii ar trebui să se afle în centrul politicii spațiale a Europei” .

Raportorul Jaadla a adăugat că „autoritățile locale și regionale au competența și dorința de a se implica în punerea în aplicare a politicii spațiale a UE . Deși multe regiuni s-au alăturat rețelei regiunilor europene care utilizează tehnologiile spațiale ( Network of European Regions Using Space Technologies – NEREUS), demonstrând importanța crescândă a spațiului pentru economiile regionale, aceste activități trebuie evidențiate mai mult și trebuie stimulată crearea unor parteneriate integrate între societatea civilă, întreprinderi, instituțiile publice și comunitatea științifică” . Raportorul Jaadla dorește ca strategia spațială să se integreze și să se interconecteze în continuare cu celelalte politici ale UE, cum ar fi Agenda urbană, orașele inteligente și politica privind schimbările climatice.

Andres Jaadla a adăugat: „Educarea și sensibilizarea publicului, alături de prezența unor specialiști mai bine formați, a mai mulți ingineri și oameni de știință ar trebui să permită cetățenilor europeni să joace un rol central în dezvoltarea sistemelor complexe de mâine, atât pe pământ, cât și în spațiul aerian, prin intermediul sateliților, utilizând programe precum Galileo și Copernicus” .

În ceea ce privește programul Copernicus, Comitetul European al Regiunilor dorește să-și dovedească sprijinul pentru dezvoltarea și implementarea acestuia. CoR propune ca unul dintre membrii săi să participe în mod permanent, ca titular al forumului utilizatorilor programului. „Prin această participare directă, forumul s-ar îmbogăți cu perspectiva actorilor locali în legătură cu utilizarea datelor programului Copernicus” , a declarat dl Andres Jaadla.

„CoR poate fi un partener esențial în stabilirea de legături între Comisia Europeană, statele membre, Agenția Spațială Europeană, mediul universitar, administrațiile locale și utilizatori, scopul fiind construirea unor noi relații cu alte politici ale UE” , a conchis Andres Jaadla.

Note pentru editori

26 octombrie 2016. O strategie spațială pentru Europa. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Succesul ecologic este în mâna autorităților locale
Succesul ecologic este în mâna autorităților locale
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018