Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile și orașele ocupă un loc tot mai important pe agenda UE în domeniul cercetării și inovării  

Membrii Comitetului European al Regiunilor au salutat atenția tot mai susținută acordată de Comisia Europeană ecosistemelor de inovare locale și regionale. La 30 septembrie, Comisia a publicat o Comunicare privind un nou Spațiu european de cercetare pentru domeniul cercetării și al inovării . Comisia promite sprijin strategic și coordonat pentru regiuni și orașe, pe baza unor inițiative de succes, cum ar fi Platforma pentru schimb de cunoștințe ( Knowledge Exchange Platform ) și Știința întâlnește regiunile ( Science meets Regions ), care vor dobândi o importanță strategică.

La 1 octombrie, Comisia pentru politica socială, ocuparea forței de muncă, cultură, educație și cercetare (SEDEC) a CoR a găzduit o dezbatere cu Jean-Eric Paquet , directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare (DG RTD) a Comisiei Europene. Dl Paquet a evidențiat experiențele pozitive dobândite în cadrul Platformei pentru schimb de cunoștințe, un concept elaborat în comun de CoR și DG RTD, cu scopul de a prezenta soluții noi în domeniul cercetării și inovării, produse inovatoare și bune practici, ca răspuns la provocările societale cu care se confruntă regiunile și orașele Europei.

Președinta Comisiei SEDEC, Anne Karjalainen (FI-PSE), a declarat: „Salutăm călduros intenția Comisiei Europene de a intensifica cooperarea strategică cu Comitetul European al Regiunilor prin intermediul Platformei pentru schimb de cunoștințe. Autoritățile locale și regionale reprezintă elementele de legătură în procesul de aprofundare concomitentă a Spațiului european de cercetare și a Spațiului european al educației, care este esențial pentru a aduce Europa la viteza tranziției verzi și a celei digitale aflate în curs de desfășurare.”

Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Pays-de-la-Loire, va conduce lucrările CoR legate de Comunicarea privind Spațiul european de cercetare. Proiectul de aviz va fi adoptat la următoarea ședință a Comisiei SEDEC din 25 noiembrie. Raportorul recent numit a subliniat că „este în continuare necesar să se îmbunătățească rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește guvernanța programelor de cercetare și să se sporească sinergiile dintre politica de cercetare și inovare și politica de coeziune. Spațiul european de cercetare ar trebui să permită o abordare mai amplă, în cadrul căreia să colaboreze toate părțile interesate, și să se dezvolte în sinergie cu Spațiul european al educației.”

În timpul schimbului de opinii cu directorul general Paquet, mai mulți membri și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la decalajul în materie de inovare dintre regiunile UE, pe care fenomenul exodului de creiere riscă să îl agraveze. Vicepreședintele Comisiei SEDEC, Matteo Bianchi (IT-CRE), membru al Consiliului Local Morazzone, a sugerat să se acorde sprijin și stimulente fiscale întreprinderilor care investesc în inovare în regiunile mai puțin dezvoltate.

Directorul general Paquet a concluzionat că „Europa trebuie să stabilească legături între diferite domenii de politică și să colaboreze cu cetățenii pentru a face astfel încât cercetarea și inovarea să devină nu numai cel mai bun domeniu științific din lume, cu inovații revoluționare, ci, totodată, să constituie un cadru de politici care oferă cunoștințe și soluții de care Europa are nevoie în ceea ce privește tranziția digitală și cea verde și inteligența artificială”.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a publicat săptămâna aceasta raportul de sfârșit de proiect pentru proiectul-pilot „Știința întâlnește parlamentele/regiunile” , concluzionând că este necesar să se îmbunătățească în continuare procesul de elaborare a politicilor bazate pe date concrete la toate nivelurile de guvernare.

CoR va adopta, în sesiunea plenară din 12-14 octombrie, un aviz privind Tabloul de bord regional privind inovarea al Comisiei Europene (raportor: Mikel Irujo , ES-AE), a cărui următoare ediție va fi publicată în 2021. CoR va publica, de asemenea, primul Barometru regional și local anual, care se concentrează pe efectele pandemiei de COVID-19 în regiunile UE.

Informații suplimentare:

În cursul ședinței din 1 octombrie, membrii Comisiei SEDEC au purtat o discuție preliminară cu privire la următoarele două proiecte de aviz, care vor fi adoptate în cadrul următoarei ședințe a Comisiei SEDEC din 25 noiembrie:

Au fost numiți următorii raportori noi:

  • Yoomi Renström (SE-PSE), membră a Consiliului Local Ovanåker, pentru avizul „O Uniune a egalității: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025”
  • Gillian Coughlan (IE-RE), membru al Consiliului comitatului Cork, pentru avizul „Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027. Restabilirea educației și a formării pentru era digitală”
  • Emil Boc (RO-PPE), primarul municipiului Cluj-Napoca, pentru avizul „Realizarea Spațiului european al educației până în 2025”
  • Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Pays-de-la-Loire, pentru avizul „Un nou SEC pentru domeniul cercetării și al inovării”

Persoană de contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
04.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-FIRST-LIGHTHOUSE-EVENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

Partnerships for Regional Innovation: First lighthouse event explores tools to locally address resilience and sustainability challenges
Partnerships for Regional Innovation: First lighthouse event explores tools to locally address resilience and sustainability challenges
09.09.2022