Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile și orașele pot îmbunătăți „noua modalitate de lucru” a UE  
Comunitatea europeană a regiunilor afirmă că moștenirea pe care o lasă Comisia Europeană care tocmai își încheie mandatul ar trebui să fie un rol mai important al autorităților locale și regionale în ciclul de elaborare a politicilor, de la începutul până la sfârșitul acestuia.

Comisia Europeană ar trebui să aibă în vedere ideea de a oferi sprijin financiar unui mecanism de feedback inițiat de Comitetul European al Regiunilor, au susținut liderii locali și regionali la 9 octombrie, într - un set de recomandări menite să asigure reflectarea perspectivei regionale și locale în fiecare etapă a procesului de elaborare a politicilor Uniunii Europene, de la concepție până la evaluare.

Printre alte sugestii transmise următorului președinte al Comisiei Europene se numără și aceea de a acorda Adunării UE pentru autoritățile locale și regionale posibilitatea de a participa la elaborarea – nu doar la revizuirea – programului de lucru al Comisiei și de a-i invita pe experții ce reprezintă autoritățile locale și regionale să examineze regulamentele UE. Aceste măsuri ar asigura impactul la nivel local al legislației UE. Propunerile se bazează pe concluziile unui grup operativ instituțional , prezentate în 2018 și ale unui proces de consultare desfășurat în 2019.

Olgierd Geblewicz (PL-PPE), mareșalul voievodatului Pomerania de Vest și liderul președinților de regiuni din Polonia, a fost raportorul Avizului „O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului nostru” .

Dl Geblewicz a afirmat: „Sunt propuneri practice care urmăresc să consolideze și să susțină moștenirea Comisiei Europene care își încheie mandatul: un parteneriat mai bun cu toate nivelurile de guvernare, pentru o legislație mai eficace și mai eficientă. Prim - vicepreședintele Frans Timmermans înțelege cu adevărat importanța colaborării cu regiunile și orașele, și anul trecut a pledat pentru o nouă modalitate de lucru a UE. Propunerile prezentate astăzi de CoR sugerează modalități noi și foarte specifice de a asigura prezența perspectivei regionale și locale în activitatea de zi cu zi a factorilor de decizie și a organului executiv al UE.”

„Dorința noastră comună – a continuat el – este ca modalitățile de îndeplinire a obiectivelor strategice ale UE să recunoască marea varietate de situații și culturi din Europa. Acest efort de a asigura cel mai înalt nivel de unitate și de diversitate și totodată eficacitatea rezultatelor obținute – într-un cuvânt, „subsidiaritatea” – este o provocare și presupune costuri, dar grupul operativ de anul trecut și exercițiul de evaluare din acest an arată că efortul dă roade, atât în ceea ce privește rezultatele, cât și politicile. Din punct de vedere istoric, UE s-a concentrat pe însumarea contribuțiilor oferite de regiuni și orașe în cadrul procesului de elaborare a politicilor; subsidiaritatea ar trebui însă să presupună și monitorizarea modului în care legislația funcționează pe teren. Dorim să acoperim această lacună și să consolidăm alte puncte slabe ale procesului de elaborare a politicilor. Dorim să ne asigurăm că parteneriatul cu regiunile și orașele UE nu este doar un exercițiu tehnic și juridic, ci un principiu care structurează și îmbogățește activitățile UE.”

În martie 2019, Comitetul European al Regiunilor a lansat Rețeaua de centre regionale pentru evaluarea punerii în aplicare , care, în cadrul unei faze pilot de doi ani, examinează impactul politicii UE asupra autorităților locale și regionale în trei domenii: achizițiile publice, calitatea aerului și asistența medicală transfrontalieră. Proiectul a colectat deja reacții legate de reformele UE în domeniul achizițiilor publice, de la corespondenții UE din 36 de administrații regionale din 16 de țări, precum și de la membrii rețelelor acestora. Evaluarea punerii în aplicare care a rezultat, publicată în luna iulie, a stat la baza unui aviz al CoR, adoptat la 8 octombrie, care laudă intențiile UE, dar identifică deficiențe semnificative în ceea ce privește impactul reformelor.

Dl Geblewicz a continuat: „Un proiect precum mecanismul nostru de centre regionale are nevoie de timp și de bani, dar rezultatul ar trebui să fie o politică de înaltă calitate și eficace, care să respecte realitățile de pe teren, să indice dacă legislația UE aduce valoare adăugată și să elimine anumite formalități administrative, restricții și sarcini economice. Vicepreședintele Timmermans a oferit sprijinul politic necesar inițiativei noastre anul trecut; am dori ca și succesorul său, Maroš Šefčovič, să găsească fonduri pentru menținerea și dezvoltarea acesteia dacă faza - pilot se încheie cu succes. Este vorba de consolidarea capacității necesare pentru a asigura succesul de durată al agendei Comisiei privind o mai bună legiferare. De asemenea, proiectul arată, încă o dată, că CoR poate fi o legătură între UE și nivelurile locale și regionale de guvernare și un catalizator al parteneriatului.”

Avizul solicită, de asemenea, să se ia în considerare în mai mare măsură expertiza locală și regională în cadrul forumurilor politice și tehnice. El susține, de exemplu, că sunt necesari mai mulți experți în Comitetul de control normativ , pentru ca „acesta să devină mai receptiv la perspectiva locală și regională a legislației UE” și că platforma REFIT a Comisiei – un alt organism care urmărește îmbunătățirea legislației UE în vigoare – ar trebui să includă experți de la nivel local sau regional.

După cum se arată în aviz, dorința Comisiei de a asigura o reglementare mai bună și mai eficientă se află în contradicție cu o realitate în care „densitatea reglementară a crescut, reducând marja de interpretare care ar fi necesară la punerea în aplicare a directivelor”.

La 30 septembrie, Parlamentul European a aprobat numirea comisarului Šefčovič, actualul vicepreședinte pentru uniunea energetică, în funcția de vicepreședinte pentru relații interinstituționale și prospectivă pentru perioada 2019 - 2024. În cursul audierii sale, comisarul Šefčovič a afirmat că „ar trebui să-i implicăm mai mult pe beneficiarii finali ai procesului de reglementare și să punem mai mult accentul pe «subsidiaritatea activă», pentru a elimina impresia generală că totul se decide la Bruxelles.”

În continuare, el a afirmat: „vom consolida mijloacele prin care autoritățile locale și regionale ne pot informa cu privire la povara cu care se confruntă la aplicarea noii legislații, precum și la posibilitățile de atenuare a acestora.”

La 22 noiembrie, cu ocazia unei conferințe organizate în Senatul Italiei, Comitetul European al Regiunilor va continua consultările cu privire la modul în care se poate asigura integrarea contribuției locale și regionale în procesul decizional al UE.

Persoană de contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023