Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii regionali solicită să se asigure convergența ascendentă a salariilor minime în întreaga Europă și să se combată sărăcia persoanelor încadrate în muncă, întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 afectează veniturile lucrătorilor  

CoR sprijină proiectul de directivă privind salariile minime adecvate în UE

Regiunile și orașele consideră că combaterea sărăciei persoanelor încadrate în muncă și asigurarea convergenței ascendente a salariilor minime sunt condiții prealabile pentru o economie de piață socială, echitabilă și durabilă în Uniunea Europeană. Prin urmare, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a salutat propunerea de directivă a Comisiei Europene care urmărește să ofere un cadru pentru stabilirea unor salarii minime adecvate , respectând în același timp legislația națională existentă și rolul partenerilor sociali. Avizul CoR elaborat de Peter Kaiser (AT-PSE), guvernatorul landului Carintia, a fost adoptat săptămâna aceasta, după o dezbatere cu un reprezentant al Președinției portugheze a Consiliului.

În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a inegalității salariale în multe state membre: procentul lucrătorilor expuși riscului de sărăcie a crescut de la 8,3 % în 2010 la 9,3 % în 2018. În plus, pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra salariilor lucrătorilor, fiind afectați în special cei cu cele mai mici venituri. Prin urmare, CoR solicită lansarea unui proces de convergență în vederea atingerii unui prag mai scăzut, de cel puțin 60 % din salariul median brut cu normă întreagă de la nivel național, și de 50 % din salariul mediu brut cu normă întreagă la nivel național în toate statele membre în care este prevăzut un salariu minim legal. De asemenea, îndeamnă Comisia să sprijine atât viitoarea consolidare a capacităților, cât și autonomia partenerilor sociali la nivel european și național.

Prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor, Vasco Cordeiro , a declarat: „Asigurând salarii minime adecvate în UE, facem încă un pas în direcția eradicării sărăciei persoanelor încadrate în muncă și a reducerii sărăciei, în general. Autoritățile locale și regionale se află într-o poziție-cheie în ceea ce privește asigurarea respectării, promovarea și monitorizarea directivei propuse. Împreună cu Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și Summitul social de la Porto, directiva va confirma faptul că UE acordă o atenție deosebită cetățenilor săi, dimensiunii sale sociale și redresării în urma pandemiei”.

Miguel Cabrita , ministrul adjunct portughez al muncii și formării profesionale, a declarat: „Cu toții considerăm că asigurarea unor salarii adecvate pentru lucrătorii din Uniunea Europeană este esențială pentru a garanta condiții de muncă și de viață adecvate, precum și pentru a construi economii și societăți echitabile și reziliente. Salariile adecvate reprezintă o componentă esențială a modelului social european. Cu toții susținem ideea că munca trebuie să merite efortul și suntem de acord cu obiectivele de asigurare a unor salarii minime adecvate în întreaga UE, fie prin lege, fie prin negocieri colective, respectând sistemele naționale și autonomia partenerilor sociali.”

Deși doar foarte puține regiuni din UE au competențe legislative pentru a stabili salarii minime, ele au un rol esențial în negocierea contractelor colective regionale, în calitate de angajatori, și în atribuirea contractelor de achiziții publice, ceea ce ar trebui să asigure respectarea de către operatorii economici a condițiilor de remunerare aplicabile și respectarea dreptului la negociere colectivă. În același timp, avizul CoR solicită combaterea sărăciei persoanelor încadrate în muncă printr-o abordare multidimensională, care să ia în considerare alți factori, cum ar fi sistemul fiscal, inițiativele în materie de formare, nivelul prestațiilor sociale și politicile de ocupare a forței de muncă.

Raportorul Peter Kaiser (AT-PSE), guvernatorul landului Carintia, a declarat: „Salariile minime decente reprezintă un element important al Pilonului european al drepturilor sociale. Contribuția persoanelor cu venituri mici la societățile noastre în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 merită recunoaștere, dar, mai ales, o acțiune concretă. Este urgent necesar să se combată sărăcia persoanelor încadrate în muncă și spirala descendentă a concurenței nesănătoase în ceea ce privește costul forței de muncă. Pentru ca munca prestată în UE să aducă beneficii tuturor, avem nevoie de un obiectiv obligatoriu privind salariul minim, care să reprezinte simultan cel puțin 60 % din salariul median brut de la nivel național și 50 % din salariul mediu brut la nivel național. Acest proces de convergență trebuie să respecte sistemele naționale existente de stabilire a salariilor și autonomia partenerilor sociali.”

Informații suplimentare:

Asigurarea unor salarii minime adecvate pentru toți lucrătorii este unul dintre cele 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale . La 4 martie, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru accelerarea punerii sale în aplicare și pentru pregătirea terenului pentru Summitul social al UE de la Porto, din 7-8 mai.

Săptămâna aceasta, CoR a publicat un nou studiu , care analizează dimensiunea locală și regională a salariilor minime în Europa. Concluzia este că dezechilibrele dintre regiuni pot anula bunele intenții ale politicilor privind salariul minim. De exemplu, în multe regiuni-capitală cu un cost de trai ridicat, salariul minim la nivel național nu garantează un venit decent. În plus, în UE există regiuni frontaliere în care salariile minime sunt semnificativ diferite, ceea ce poate avea consecințe asupra pieței forței de muncă de ambele părți ale frontierei. Studiul sugerează dezvoltarea unor evaluări regionale ale „venitului de subzistență” ca bază pentru valorile de referință și subliniază rolul esențial al autorităților locale și regionale în monitorizarea și promovarea obiectivelor noii directive.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023