Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reforma uniunii economice și monetare ar trebui să permită autorităților locale și regionale să investească în viitorul Europei  

Comitetul European al Regiunilor (CoR), Adunarea UE a autorităților locale și regionale, a adoptat poziția sa privind aprofundarea Uniunii monetare europene (UEM) la 30 noiembrie, în urma unei dezbateri cu comisarul european pentru afaceri economice și financiare, Pierre Moscovici. Stabilizarea, convergența, reziliența în gestionarea șocurilor și flexibilitatea aplicării normelor bugetare au fost prioritățile identificate de către reprezentanții locali și regionali ai UE, ca o modalitate de a relansa investițiile și de a sprijini furnizarea de servicii publice de calitate.

Viitorul UEM va avea un impact direct asupra capacității de investiții a autorităților locale și regionale și, astfel, asupra capacităţii lor de a furniza servicii publice. Din acest motiv, în avizul elaborat de dl Christophe Rouillon (FR-PSE), vicepreședinte al Asociației primarilor francezi și primarul orașului Coulaines, CoR solicită consolidarea capacității de reziliență a zonei euro prin asigurarea unei finanţări suficiente.

Luând cuvântul în cursul dezbaterii de la Bruxelles, președintele Comitetului, dl Karl-Heinz Lambertz, a subliniat că: „Uniunea economică și monetară nu poate sta sub semnul austerităţii. Ea trebuie să stimuleze convergența la un nivel superior, contribuind la reducerea disparităţilor economice și sociale din zona euro, să consolideze drepturile sociale și să contribuie la creșterea economiilor noastre locale. Acesta este motivul pentru care regiunile și orașele UE sprijină activitatea desfășurată de comisarul Moscovici pentru a oferi țărilor din zona euro noi instrumente de stabilizare și investiții, susținute cu fonduri suficiente. Dacă dorim ca autoritățile locale și regionale să furnizeze servicii publice de calitate și cetățenii să fie conştienţi de valoarea adăugată a UE, trebuie să dăm un impuls capacităţii acestora de a produce rezultate”.

Discutând cu liderii locali din UE despre pietrele de temelie ale propunerilor de reformă privind viitorul UEM, care urmează a fi prezentate la 6 decembrie, comisarul Moscovici a declarat: „Zona euro se bucură acum de o creștere importantă, dar continuă să stea sub semnul unor divergențe economice și sociale persistente. Acestea sunt nesustenabile și riscă să alimenteze diviziunile politice. Obiectivul nostru nu este construcţia unei uniuni a transferurilor, ci realizarea unei uniuni a convergenței – menită să îmbine mai bine responsabilitatea și solidaritatea, partajarea și reducerea riscurilor. Am convingerea că acestea sunt două fețe ale aceleiași monede”.

Comitetul sprijină procesul de transformare a actualului mecanism european de stabilizare (MES) într-un fond propriu-zis, cu resurse suficiente pentru a sprijini statele membre afectate de șocuri și crize. În acelaşi timp însă, regiunile și orașele insistă ca noul fond să accelereze convergența și să vină în completarea politicii de coeziune a UE de stimulare a investițiilor locale și regionale. În acest sens, Pactul de stabilitate și de creștere ar trebui să fie mai flexibil, pentru a permite o relansare a investițiilor la toate nivelurile. Investiţiile publice ale autorităților locale și regionale nu ar trebui să fie incluse în deficitul structural pentru obiectivul pe termen mediu (OTM), iar cofinanțarea națională și regională pentru finanţarea din fondurile structurale și de investiții europene ar trebui exclusă din calculul cheltuielilor structurale.

Viitoarea UEM nu ar trebui să ducă la o centralizare a investițiilor UE: „Trebuie să garantăm că convergența nu se limitează la interpretări macroeconomice naționale şi că este compatibilă cu viziunea de coeziune promovată prin fondurile pentru politică regională. Cu alte cuvinte: un buget pentru zona euro nu ar trebui să fie finanțat prin reducerea resurselor pentru politica de coeziune” , a afirmat raportorul, adăugând că: „Autoritățile locale și regionale împărtășesc opţiunea cetăţenilor în favoarea unei reforme a politicii economice și monetare a UE, pentru a-i îmbunătăţi democraţia şi transparenţa. Din acest motiv, UEM are nevoie de un sistem autentic de guvernanță democratică, în care Parlamentului European să îi revină un rol mai important”.

Avizul adoptat astăzi reprezintă contribuția regiunilor și orașelor europene la procesul de elaborare strategică, inițiat de Comisia Europeană prin documentul de reflecție privind aprofundarea UEM, prezentat în luna mai a anului în curs.

Contact:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Partajează :