Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Uniunea Europeană trebuie să își reformeze guvernanța economică după criza provocată de pandemia de COVID-19  

Orașele și regiunile pledează pentru o revizuire a guvernanței economice care să stimuleze tranziția verde și digitală și investițiile publice, conferind astfel mai multă legitimitate democratică proiectului UE.

Autoritățile locale și regionale subliniază nevoia de flexibilitate bugetară, pentru a stimula redresarea și reziliența după actuala criză provocată de COVID-19. Clauza derogatorie generală din Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) – activată în martie 2020 pentru prima dată în istoria zonei euro – și cadrul temporar privind ajutoarele de stat la nivelul UE ar trebui să se aplice în continuare până când situația economică din Europa se va fi stabilizat. Solicitarea este cuprinsă într-un aviz elaborat de dl Elio di Rupo (BE-PSE) și prezentat astăzi în sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor (CoR).

Cadrul european de guvernanță economică produce efecte majore asupra tuturor nivelurilor de guvernanță și îndeosebi asupra autorităților locale și regionale, care sunt responsabile de aproape o treime din cheltuielile publice și atrag mai mult de jumătate din investițiile publice din Uniunea Europeană în ansamblul său, cu diferențe semnificative între statele membre. Avizul Evaluarea guvernanței economice a Uniunii Europene, elaborat de Elio Di Rupo (BE-PSE), ministrul-președinte al Regiunii Valone, subliniază că această reformă trebuie să țină seama de nevoia sporită de investiții și de cheltuieli publice necesare pentru sprijinirea tranziției în sectoarele-cheie: sănătate, alimentație, transporturi, tehnologia digitală și energie. Comisia Europeană estimează că sunt necesare investiții suplimentare în valoare de 260 de miliarde EUR pe an (circa 1,7 % din PIB-ul UE) pentru a atinge obiectivele privind clima și energia pentru 2030.

„Criza provocată de pandemia de COVID-19 a creat un tsunami economic, social și bugetar fără precedent. Cetățenii UE suferă de pe urma consecințelor pandemiei. Prin urmare, dorim ca guvernanța economică europeană să fie evaluată și adaptată la realitățile teritoriilor și regiunilor noastre. Odată ce pandemia va reveni sub control, nu vom putea reveni la situația de dinainte și nici nu vom putea continua ca și cum nu s-a întâmplat nimic” , a subliniat raportorul, Elio Di Rupo.

Membrii CoR consideră că cadrul european de guvernanță economică este parțial răspunzător de scăderea dramatică a investițiilor publice în urma crizei din zona euro, deoarece nu ia suficient în considerare distincția dintre cheltuielile curente și cheltuielile aferente investițiilor. Între 2009 și 2018, valoarea totală a investițiilor publice din UE a scăzut cu 20 % (ca procentaj din PIB). Investițiile realizate de autoritățile locale și regionale au scăzut cu aproape 25 % și cu 40 % sau mai mult în câteva dintre statele membre cele mai afectate de criză.

CoR a pledat constant ca, în calcularea deficitului, definit în PSC, să nu fie incluse cheltuielile publice suportate de statele membre și de autoritățile locale și regionale ca urmare a cofinanțării în cadrul fondurilor structurale și de investiții. Într-adevăr, aceste cheltuieli reprezintă, prin definiție, investiții de interes general european, al căror efect de levier, din punctul de vedere al creșterii durabile, este evident.

Primul Barometru regional și local anual la nivelul UE, publicat în octombrie, a avertizat: criza afectează veniturile autorităților de la nivel subnațional, cu un „efect de foarfece” periculos, care va duce la creșterea cheltuielilor și la scăderea veniturilor. În plus, un sondaj comun CoR-OCDE a arătat că, încă din luna iulie, 13 % din administrațiile de la nivel subnațional solicitaseră deja fonduri UE suplimentare, iar 49 % intenționau să facă acest lucru pentru a face față crizei.

Avizul elaborat de dl Di Rupo a fost discutat la 8 decembrie în cadrul primei sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR), desfășurată în întregime online, cu participarea dnei Margarida Marques (PT-S&D), deputată în Parlamentul European. În conformitate cu regulamentul de procedură, rezultatele votului la amendamente și la textul final vor fi anunțate la 10 decembrie, la sfârșitul sesiunii.

Persoane de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023