Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reflecții asupra viitorului Europei: consultările pe teren sunt la fel de importante ca și rezultatul final  

În urma sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a Tratatului de la Roma și a publicării Cărții albe a Comisiei Europene privind viitorul Europei, membrii Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) a Comitetului Regiunilor au dezbătut ieri o serie de aspecte legate de crearea unei noi viziuni pentru Europa, din perspectiva regiunilor și orașelor. Participanții la dezbatere, printre care și reprezentanți ai Comisiei Europene, au reiterat faptul că procesul de consultare este la fel de important ca și rezultatul final și că orașele și regiunile sunt cruciale în continuarea acestui amplu exercițiu.

 

În cadrul discuțiilor politice care au loc cu privire la viitorul Europei, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a solicitat CoR să prezinte, în calitatea sa de reprezentant al orașelor și regiunilor, recomandări cu privire la viitorul Europei. Poziția CoR se va baza pe un amplu proces de consultare intitulat „Reflecții asupra Europei”, desfășurat în principal sub forma unor dialoguri cetățenești și dezbateri la nivelul primăriilor, pentru a colecta pe teren preocupările și așteptările cetățenilor. Avizul, care urmează să fie adoptat la jumătatea anului 2018, va fi elaborat de președintele CoR, dl Markku Markkula, și prim-vicepreședintele său, dl Karl-Heinz Lambertz. Scopul dezbaterii de ieri a fost de a face un bilanț al procesului de pregătire, de a examina ultimele contribuții ale Comisiei Europene și de a încuraja membrii CoR să continue să se implice în dialoguri cu cetățenii din circumscripțiile lor. Comisia Europeană a adresat CoR o a doua solicitare, aceea de a elabora un aviz prospectiv, bazat pe Cartea albă a Comisiei și pe ideile și prioritățile regiunilor și orașelor Europei, privind dezvoltarea viitoare a Uniunii noastre.

 

În deschiderea dezbaterii, Karl-Heinz Lambertz și-a împărtășit părerea cu privire la natura campaniei CoR „Reflecții asupra Europei“ și modul în care ar trebui să se desfășoare: „«Reflecții asupra Europei» nu este un studiu public la scară largă, și nici încă o campanie de promovare a realizărilor proiectului european. Este un dialog real, o dorința de a extinde dezbaterea, de a mobiliza și genera acțiuni concrete împreună cu cetățenii. Nu ne limităm la a asculta, ci purtăm discuții. Acesta este motivul pentru care, pentru mine, procesul este la fel de important ca și rezultatul său oficial – adoptarea unei rezoluții comune în 2018. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care participarea dumneavoastră, ca reprezentanți aleși la nivel local și regional, este o condiție esențială pentru reușita proiectului”.

 

Dl Lambertz a subliniat, de asemenea, o serie de preocupări legate de dezbaterea actuală privind viitorul Europei: „Eu consider că există trei pericole principale: în primul rând, să ne concentrăm toată energia pe un «divorț» pe care nu l-am dorit, iar procesul Brexitului să pună în pericol ambițiile noastre europene; în al doilea rând, coeziunea între teritoriile noastre și poporul nostru să fie considerată un element neesențial și al treilea, ca dezbaterea privind o Europă cu mai multe viteze să ascundă de fapt o dezbatere privind o Europă multidirecțională și să ne îndepărteze de un rezultat comun atât de greu obținut.”

 

Etapele următoare vor trebui adaptate la evoluțiile în curs și viitoare, inclusiv în cadrul dezbaterilor interinstituționale recente privind Cartea albă privind viitorul Europei a Comisiei Europene. În acest sens, un reprezentant al cabinetului președintelui Juncker a comentat conținutul Cărții albe, referindu-se la faptul că, pe lângă cele cinci scenarii propuse, în final ar putea să apară un al șaselea scenariu, elaborat pe baza rezultatelor dezbaterii. În continuare, el a insistat asupra faptului că „viitorul UE se află în orașe și regiuni”, întrucât acestea reprezintă nivelul de administrație cu care cetățenii sunt cel mai bine familiarizați.

 

Un reprezentant al DG Comunicare a Comisiei Europene a prezentat, de asemenea, principalele concluzii ale ultimelor sondaje Eurobarometru, concentrându-se pe următoarele trei aspecte: încrederea în instituții, încrederea în mass-media și creșterea populismului. El a subliniat că rezultatele arată o pierdere generalizată a încrederii în instituții, tendință care nu este specifică numai UE, dar că, pe de altă parte, cetățenii au în continuare cea mai mare încredere în autoritățile locale și regionale. În acest context, el invită membrii CoR, în calitate de reprezentanți aleși la nivel local și regional, „să contribuie la dezbaterea actuală privind viitorul Europei”.

 

Această dezbatere cu reprezentații Comisiei Europene completează discuțiile purtate cu deputații în Parlamentul European Guy Verhofstadt, Elmar Brok și Jo Leinen, care au avut loc în sesiunea plenară din martie. În plus, ea va contribui la o dezbatere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, privind viitorul Europei, care va avea loc în timpul sesiunii plenare a CoR din 11 mai. Cartea albă a Comisiei Europene privind o nouă direcție pentru Europa va figura, de asemenea, pe ordinea de zi a următoarei sesiuni plenare, în cadrul căreia va avea loc o dezbatere cu vicepreședintele Comisiei, Jyrki Katainen.

 

***

 

Inițiativa CoR „Reflecții asupra Europei”

 

Inițiativa CoR de consultare a cetățenilor europeni direct pe teren fost deja lansată și este în curs de desfășurare, constând în 27 de evenimente locale organizate, în 2016, de CoR, membrii săi și partenerii de la nivel local și regional în 13 state membre ale UE, la care au participat peste 3 200 de cetățeni. Acest exercițiu va fi extins în 2017, aproximativ 100 de manifestări locale urmând să fie organizate în toate statele membre ale UE.

 

O dezbatere privind diferitele aspecte ale inițiativei „Reflecții asupra Europei” va fi organizată în toate viitoarele sesiuni plenare și în ședințele Comisiei CIVEX. De asemenea, Comisia CIVEX va organiza o conferință pe tema „Viitorul Europei”, în cadrul ședinței sale în afara sediului de la Caen (Franța), în perioada 21-22 septembrie.

 

Totodată, CoR va lansa o aplicație internet publică, constând într-o serie de întrebări privind viitorul politicilor UE, care va fi utilizată pentru a colecta și prezenta răspunsurile cetățenilor în cadrul evenimentelor locale și al dialogurilor cu cetățenii.

 

- Ordinea de zi a celei de-a 13-a ședințe a Comisiei CIVEX

- Inițiativa CoR „Reflecții asupra Europei” (broșură)

- Fotografii de la ședința Comisiei CIVEX

 

Informații de contact:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Partajează :