Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reducerea poluării este esențială ‎ pentru depășirea inegalităților în materie de sănătate în întreaga UE  

Platforma părților interesate privind reducerea la zero a poluării, o inițiativă comună a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și a Comisiei Europene (CE), a organizat cea de a doua ședință la 25 aprilie, fiind axată pe sănătate și pe Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, ca factor-cheie pentru reducerea poluării apei, aerului și solului, precum și a inegalităților în materie de sănătate în UE.

Inegalitățile în materie de sănătate din UE pot și trebuie să fie abordate urgent, în special prin Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării și prin inițiativa sa emblematică specifică, axată pe „Diminuarea inegalităților în materie de sănătate prin reducerea la zero a poluării”. Acesta a fost unul dintre mesajele-cheie împărtășite de participanții la cea de a doua Platformă a părților interesate privind reducerea la zero a poluării, la 25 aprilie, care au subliniat impactul dramatic pe care poluarea mediului îl are asupra sănătății umane – 17 % din decesele cauzate de cancerul pulmonar sunt legate de poluarea aerului, iar 11 % din decesele premature din UE sunt cauzate de poluarea mediului. Pe lângă reducerea poluării apei, aerului și solului, un obiectiv-cheie al platformei nou create este, prin urmare, să contribuie la îmbunătățirea sănătății publice și la reducerea inegalităților în materie de sănătate, întrucât anumite grupuri de cetățeni sunt mai expuse sau mai vulnerabile la poluare și la impactul acesteia asupra sănătății.

Marieke Schouten (NL-Verzi), copreședintă a Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării și membră a Consiliului Local Nieuwegein, a declarat: „Platforma părților interesate privind reducerea la zero a poluării este un pas esențial către realizarea ambițiilor Uniunii Europene în ceea ce privește Pactul verde. Asigurarea accesului egal la sănătate pentru toți cetățenii UE prin reducerea la zero a poluării este esențială pentru a acționa în direcția unei Europe mai reziliente și mai ecologice. Știința și inovarea sunt instrumente inovatoare și contribuții importante la acțiuni concrete de combatere a poluării.” Marieke Schouten, raportoarea CoR privind reducerea la zero a poluării, a subliniat, de asemenea, că diferitele domenii tematice și activități privind reducerea la zero a poluării sunt coerente cu inițiativa emblematică a CoR „Pactul verde la nivel local”.

Patrick Child, director general adjunct al DG Mediu a Comisiei Europene și copreședinte al Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării, a declarat: „Pactul verde european, inclusiv activitatea pe care o întreprindem în vederea reducerii la zero a poluării, este cu atât mai necesar în contextul crizei actuale și al invaziei Rusiei în Ucraina. Provocarea reprezentată de securitatea energetică abordată în strategia RePowerEU a Comisiei implică accelerarea rapidă a decarbonizării și a utilizării energiei din surse regenerabile, care ar trebui să aibă beneficii directe pentru obiectivele UE de reducere la zero a poluării. Această platformă ne asigură că avansăm mână în mână cu parteneri și părți interesate vitale pentru a asigura beneficii cât mai mari pentru cetățeni în ceea ce privește protecția mediului și sănătatea publică.”

Directorul executiv al Agenției Europene de Mediu, Hans Bruyninckx, a subliniat că: „Ne aflăm într-un proces lent, dar continuu, către atingerea obiectivului ambițios de reducere la zero a poluării. Trebuie să îmbunătățim sistemul de sănătate în întreaga Uniune Europeană, reducând în același timp inegalitățile.” El a subliniat și mai mult necesitatea de a preveni bolile provocate sau agravate de poluare, inclusiv prin Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, pentru a oferi cetățenilor UE o mai bună calitate a vieții, protejând în același timp mediul.

Membrii platformei au discutat, de asemenea, propunerile Comisiei din cadrul Inițiativei privind produsele durabile și propunerile de revizuire a Directivei privind emisiile industriale. Aceste inițiative vizează reducerea poluării și asigurarea unor cicluri de producție și consum mai circulare, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european. Participanții au subliniat că știința și inovarea oferă noi soluții pentru combaterea poluării mediului și că aceste inovații trebuie implementate și puse în aplicare, în special la nivel local și regional.

Prezentândavizul CoR pe tema „Misiunile programului Orizont Europa”, președintele regiunii Helsinki,Markku Markkula(FI-PPE), a subliniat că „misiunile” sunt un instrument nou și vital care pot avea un impact puternic asupra atingerii obiectivului de reducere la zero a poluării. El a accentuat că „trebuie să construim o nouă cultură a muncii, bazată pe schimbul de cunoștințe, pentru a reduce decalajul dintre mediul academic, experții industriali și factorii de decizie politică”. Fostul președinte al CoR a încheiat reamintind că „activitățile prospective sunt importante pentru înțelegerea fluxurilor mari de informații și pentru punerea în aplicare a cunoștințelor comune prin combinarea culturii, a învățării, a consolidării capacităților și a cercetării. Este nevoie de mai multe investiții în cercetare și inovare pentru a ne spori impactul pozitiv în materie de carbon – care este în măsură să contrabalanseze poluarea și amprenta noastră de carbon. În acest scop, trebuie să implicăm partenerii industriali și actorii economici.”

În cadrul ședinței s-a discutat, de asemenea, adoptarea programului de lucru al platformei pentru perioada 2022-2024. Cea de a treia ședință a Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării este programată pentru octombrie 2022. Invitația la următoarea ședință și informații privind atelierele și alte evenimente sunt disponibile pe pagina web a platformei.

Context:

Prima ședință a Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării a avut loc la 16 decembrie 2021, în prezența comisarului pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, și a președintelui Comitetului European al Regiunilor și guvernator al regiunii Macedonia Centrală din Grecia, Apostolos Tzitzikostas. Puteți citi comunicatul de presă aici și urmări sesiunea aici.

Persoane de contact:

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023