Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Redresarea în zonele rurale poate avea loc numai printr-un efort comun ‎ în fața nevoilor cu care se confruntă  

Contribuția zonelor rurale la redresarea și dezvoltarea Europei este vitală, întrucât ele reprezintă aproape 30 % din populația UE și 80 % din teritoriul său

Viziunea pe termen lung a Comisiei Europene privind viitorul zonelor rurale reprezintă un început promițător, dar, pentru transpunerea ei în realitate, va fi nevoie de voința politică a tuturor nivelurilor de guvernare, a părților interesate și a cetățenilor, a avertizat miercuri Comitetul European al Regiunilor.

Zonele rurale reprezintă 80 % din teritoriul Europei și 30 % din populația sa. Ele se confruntă cu o serie întreagă de provocări, de la îmbătrânirea populației și nivelul scăzut al veniturilor, la creșterea decalajului digital și impactul schimbărilor climatice, toate fiind exacerbate de pandemie și de efectele sale asupra societății și economiei în general. Strategia Comisiei Europene de sprijinire a dezvoltării și redresării acestor regiuni esențiale este cuprinsă în viziunea pe termen lung pentru zonele rurale până în 2040 și în Pactul rural , o inițiativă care urmărește să implice cetățenii și actorii politici de la nivelul UE și de la nivel național, regional și local pentru ca zonele și comunitățile rurale să devină mai puternice, conectate, reziliente și prospere.

Ca instituție care reprezintă cel puțin un milion de politicieni de la nivel local și regional din întreaga UE, Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un actor-cheie în concretizarea viziunii pe termen lung, astfel încât teritoriile rurale să fie mai puternice, mai bine conectate și mai reziliente, în beneficiul întregii UE. Pentru realizarea acestor obiective, este indispensabilă însă colaborarea tuturor: UE, autoritățile naționale, regionale și locale, părțile interesate și cetățenii. Acesta este principalul mesaj al contribuției CoR la propunerile Comisiei, prezentat într-un aviz adoptat în sesiunea plenară, elaborat de președintele regiunii Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla (ES-PPE).

„Actorii locali și regionali sunt esențiali pentru punerea în aplicare a Pactului rural. Agricultura, mobilitatea, conectivitatea digitală și energia din surse regenerabile sunt domeniile strategice care trebuie să sprijine dezvoltarea rurală, având în vedere potențialul lor de a oferi soluții practice și mijloace de sprijin pentru a reduce depopularea, a facilita reînnoirea generațiilor și a genera oportunități sociale și economice legate de Pactul verde. Femeile și tinerii trebuie să se afle în centrul acestui proces. Considerăm, de asemenea, că este nevoie de o simplificare a fondurilor europene, de îmbunătățirea modului în care acestea sunt combinate și de o schimbare către un model de fonduri multiple care să integreze zonele rurale în toate politicile” , a declarat raportorul Moreno Bonilla .

Avizul adoptat în sesiunea plenară a subliniat necesitatea urgentă de a elabora propuneri concrete de acțiune imediată – însoțite de resurse și obiective cantitative – pentru a sprijini viziunea pe termen lung și a asigura punerea în aplicare efectivă a acesteia. În plus, membrii CoR au solicitat tuturor nivelurilor de guvernare să ajusteze toate inițiativele politice și legislative viitoare la nevoile și realitățile rurale – un proces numit „analiză din perspectiva mediului rural”.

Dubravka Šuica , vicepreședintă a Comisiei Europene, responsabilă pentru democrație și demografie, s-a alăturat dezbaterii în plen privind viitorul zonelor rurale din Europa, alături de comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski . Vicepreședinta Šuica a subliniat că CoR este prima instituție a UE care adoptă o poziție oficială privind viziunea pe termen lung și a subliniat că „numai acționând împreună putem da un nou impuls zonelor rurale, transformându-le în locuri atractive, pline de viață și dinamice. Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale necesită soluții concepute pentru nevoile și atuurile lor specifice, cu implicarea autorităților regionale și locale și a comunităților locale. Pactul rural pe care îl construim împreună va crea cadrul adecvat pentru cooperare și va contribui la realizarea obiectivelor comune ale viziunii pe termen lung.”

Comisarul Wojciechowski a subliniat că „Comitetul European al Regiunilor este un partener esențial în realizarea viziunii pe termen lung pentru zonele rurale. Prin coordonarea vocilor regionale din întreaga Europă, Comitetul va contribui la garanția că viziunea ține cont de complexitatea și varietatea nevoilor regionale. Aștept cu interes colaborarea cu Comitetul, în următorii ani, pentru dezvoltarea întregului potențial al zonelor noastre rurale .”

Context:

Comisia Europeană și-a adoptat viziunea pe termen lung pentru zonele rurale la 30 iunie anul trecut. Comunicarea prezintă o strategie pentru ca zonele rurale ale Europei să devină mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040. O serie de acțiuni sunt programate pentru 2021 și 2022. Viziunea pe termen lung corespunde solicitărilor majore ale CoR, cum ar fi o agendă rurală cuprinzătoare, un plan de acțiune, integrarea aspectelor rurale în toate politicile UE, introducerea unei abordări bazate pe analiza din perspectiva mediului rural. Ea este, de asemenea, menită să contribuie la Conferința privind viitorul Europei.

La 20 decembrie, Comisia Europeană a lansat Pactul rural , o inițiativă inclusă în viziunea pe termen lung, care urmărește să mobilizeze autoritățile publice și părțile interesate să acționeze în funcție de nevoile și aspirațiile comunităților rurale. Acesta va oferi un cadru comun pentru implicarea și cooperarea părților interesate la nivelul UE, la nivel național, regional și local. CoR va contribui activ la Pactul rural și va elabora sugestii privind punerea în aplicare pe termen scurt și lung a viziunii.

Scrisoarea privind lansarea pactului trimisă de Comisia Europeană poate fi găsită aici .

Începând din 2016, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a colaborat cu PE și cu părțile interesate pentru a sensibiliza publicul cu privire la nevoile specifice și potențialul acestor zone. Mai multe informații pot fi găsite pe pagina de internet a Comisiei pentru resurse naturale și pe pagina web a CoR „Coeziunea – valoarea noastră fundamentală” .

O prezentare video este disponibilă aici . Jurnaliștii interesați pot primi, la cerere, o versiune neprelucrată a interviurilor. Serviciul de presă poate facilita, de asemenea, contacte cu persoanele intervievate.

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Informații pe această temă
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023