Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Măsurile de redresare trebuie să țină seama de dimensiunea de gen, afirmă regiunile și orașele europene în ansamblu  

Putem aduce Europa mai aproape de cetățeni, dacă le ajutăm pe femei acasă, la locul de muncă și în politică

Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din 14 octombrie, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a subliniat că Strategia europeană privind egalitatea de gen ar trebui să abordeze și impactul pandemiei de COVID-19. CoR consideră că Strategia Uniunii Europene, intitulată O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 , trebuie să implice autoritățile locale și regionale în guvernanța sa, dat fiind că ele pot juca un rol crucial și pot fi actori-cheie în abordarea egalității de gen, datorită competențelor specifice de care dispun.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a scos și mai mult în evidență o serie de inegalități deja existente, mai ales inegalitatea de gen. Barometrul regional și local al CoR pentru 2020 – prezentat la 12 octombrie – subliniază o creștere a numărului de cazuri raportate de violență domestică în perioada de izolare, deși nu sunt încă disponibile date comparabile la nivelul UE. În unele țări, precum Lituania, numărul cazurilor de violență domestică a crescut cu 20 % în trei săptămâni de izolare. În Spania, numărul de urgență pentru violența domestică a primit cu 18 % mai multe apeluri în primele două săptămâni de izolare. Autoritățile regionale din Spania au publicat un ghid de acțiune destinat femeilor care se confruntă acasă cu violența de gen. Orașul Amsterdam, în coordonare cu guvernul național, a introdus un sistem prin care victimele violenței domestice au putut să se adreseze farmaciei de proximitate prin utilizarea codului „mască 19”.

„Femeile sunt expuse mai mult la consecințele crizei economice provocate de pandemie. Ca atare, acest lucru ar trebui recunoscut pe deplin în planurile de redresare și reziliență care vor fi lansate anul viitor. În plus, Comitetul propune, în avizul său, să se țină seama de rezultatele obținute de semestrul european în domeniul egalității de gen și în raportul privind statul de drept”, a subliniat Concepción Andreu Rodríguez (ES-PSE) , președinta regiunii La Rioja.

În recomandări, autoritățile locale și regionale au cerut să fie recunoscute drept parteneri strategici în conceperea, implementarea și monitorizarea Strategiei UE privind egalitatea. Întrucât strategia a fost elaborată și publicată înainte de criza sanitară provocată de COVID-19, în aviz se consideră că ea este incompletă, CESE solicitând o evaluare a modului în care criza a evidențiat încă și mai mult inegalitățile existente între femei și bărbați.

CoR subliniază că lucrătorii din unele sectoare au fost și sunt deosebit de expuși riscurilor pandemiei COVID-19, ei având nevoie de o protecție socială mai puternică, de condiții de muncă mai sigure și de o mai bună remunerare. Întrucât în aceste sectoare lucrează în majoritate femei, impactul pandemiei ar trebui abordat și în Strategia UE privind egalitatea de gen . Aspecte cum ar fi violența de gen, intensificată în perioadele de izolare, dificultățile cu care se confruntă multe femei din întreaga UE în concilierea telemuncii cu responsabilitățile de îngrijire, și faptul că femeile au fost în prima linie în timpul pandemiei (ca lucrătoare în domeniul medical și de îngrijire a copiilor și vârstnicilor, lucrătoare casnice și lucrătoare în comerțul cu amănuntul) ar trebui să fie privite prin prisma noii situații generate de criza sanitară.

Autoritățile locale și regionale solicită să fie implicate într-un mod structurat în rețeaua UE de prevenire a violenței de gen și în implementarea campaniei de sensibilizare și comunicare care va fi lansată la nivelul UE, o campanie considerată de Comitet ca vitală pentru combaterea stereotipurilor de gen. De asemenea, ele solicită o finanțare adecvată a politicilor de gen prin programe sprijinite în bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2020-27.

„Femeile trebuie să se afle în centrul redresării Europei și al dezbaterii privind viitorul acesteia. Deși rolul nostru de lider este esențial, încă ne confruntăm cu un dezechilibru de gen major în procesul de luare a deciziilor”, a afirmat dna Andreu Rodríguez în cadrul unui atelier intitulat „Calea către paritatea de gen în politică” , la 15 octombrie. Raportoarea a prezentat punctele esențiale ale avizului CoR și cele mai recente date privind participarea femeilor la viața politică. Au fost discutate etapele principale și ideile de acțiune necesare pentru reducerea disparității de gen. O serie de tineri politicieni aleși și-au împărtășit experiențele de la nivel local și regional cu privire la egalitatea de gen și democrația paritară. Atelierul a fost organizat în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor (EWRC) – o manifestare anuală în care orașele și regiunile își prezintă capacitatea de a genera creștere și locuri de muncă, de a implementa politica de coeziune a Uniunii Europene și de a demonstra importanța nivelului local și regional pentru o bună guvernanță europeană.

Unul dintre cele mai importante domenii în care se manifestă inegalitățile de gen este cel al exercitării puterii politice . Politica europeană numără în prezent un milion de aleși la nivel local și regional, dar numai aproximativ 30 % dintre ei sunt femei. După cum arată un studiu privind femeile în politică , publicat în 2019 de Consiliul localităților și regiunilor europene, numai 29% dintre consilierii locali din Europa sunt femei, iar proporția primarilor femei este doar de circa jumătate (15%). La nivel regional, numărul de femei care conduc adunări regionale (18%) este mult mai mic decât cel al femeilor membre ale adunărilor regionale (31%). În cadrul Comitetului Regiunilor, femeile reprezintă doar 23 % din membri, ceea ce evidențiază un decalaj de gen clar la nivel regional și local în reprezentarea femeilor, disparitate ce trebuie combătută.

Rezultatele Barometrului regional și local anual:

Persoană de contact:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

GSM: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023