Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii regionali și Comisia Europeană își unesc forțele pentru a promova valorile UE în școli  

Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană vor elabora proiecte comune pentru a sprijini predarea valorilor UE în sălile de clasă, cu ajutorul autorităților locale și regionale și pe bază de voluntariat. Într-o dezbatere desfășurată în cadrul sesiunii plenare cu Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu promovarea modului nostru de viață european, liderii regionali și locali au subliniat, de asemenea, că sistemele de învățământ ar trebui să respecte și să promoveze pe deplin libertatea, egalitatea, toleranța și nediscriminarea. Ei au subliniat, de asemenea, că posibilitatea de a învăța despre Uniunea Europeană, valorile sale, patrimoniul cultural și diversitatea sa este vitală și trebuie oferită în toate comunitățile, pentru toate vârstele și fiecărui cetățean al UE.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „Îi mulțumesc vicepreședintelui Schinas pentru excelenta dezbatere privind modalitățile de a promova valorile noastre europene prin educație și cultură. Este responsabilitatea noastră – în calitate de părinți și de lideri – să oferim tinerei generații instrumentele necesare pentru a înțelege că UE a făcut posibilă pacea și unitatea de astăzi. Este ceea ce trebuie să facem chiar de pe acum, dacă vrem să avem un viitor. Împreună cu vicepreședintele Schinas și cu comisara Mariya Gabriel, dorim să lansăm un proiect-pilot pentru promovarea valorilor noastre europene comune în sălile de clasă. Acest lucru se va face pe bază voluntară și cu respectarea deplină a subsidiarității, profitând de elanul creat de Conferința privind viitorul Europei.”

Margaritis Schinas , vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Modul nostru de viață european este pus la încercare, atât în interiorul Uniunii, cât și în afara ei. Avem nevoie ca toți cei care pledează pentru respectarea demnității umane într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate să ia atitudine și să treacă la acțiune. Mă bucur că Comisia și Comitetul European al Regiunilor își vor uni forțele și vor îndemna regiunile și orașele din întreaga Uniune să își asume angajamente pentru dezvoltarea unor săli de clasă europene. Trebuie să ne capacităm tinerii, astfel încât să poată înțelege valorile noastre comune, istoria noastră comună, patrimoniul nostru cultural și importanța diversității și a pluralismului pentru modul nostru de viață european”.

Anne Karjalainen (FI-PSE), președinta Comisiei pentru politica socială, ocuparea forței de muncă, educație, cercetare și cultură (SEDEC) a CoR și membră a Consiliului Local Kerava, a declarat: „Valorile care stau la baza Uniunii Europene reprezintă esența identității noastre europene comune. Din aceste valori decurg toate drepturile noastre legate de cetățenia europeană. Iată de ce lipsa de acțiune la nivel european în ce privește încălcarea valorilor europene subminează proiectul european. Aceste valori ar trebui apărate și cultivate în mod semnificativ de toate sistemele educaționale europene și la toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar la învățământul postuniversitar și profesional. Comitetul European al Regiunilor poate fi un aliat puternic în acest demers.”

În timpul dezbaterii, reprezentanții locali și regionali și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la noua lege maghiară care interzice referințele LGBTIQ pentru minori. Comitetul European al Regiunilor își va adopta poziția cu privire la Strategia Comisiei Europene privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ în luna octombrie. Proiectul de aviz pe această temă, elaborat de Kate Feeney (IE-Renew E.), membră a Consiliului Comitatului Dun Laoghaire Rathdown, a fost adoptat de către Comisia SEDEC în aprilie. Avizul subliniază rolul educației sexuale universale în combaterea stereotipurilor și a discriminării și în promovarea diversității.

Informații suplimentare:

Planul comun de acțiune semnat de CoR și de serviciile comisarei Mariya Gabriel în noiembrie 2020 stabilește obiectivul de a promova împreună valorile și identitățile europene și cetățenia europeană prin educație și cultură la nivel regional și local. Concret, acest lucru ar putea însemna elaborarea de materiale didactice inovatoare cu privire la valorile europene și diversitatea europeană, dezvoltarea de campanii educaționale sau crearea de rețele ale autorităților locale și regionale.

CoR a adoptat un aviz pe tema „Consolidarea identității europene prin educație și cultură” (raportoare: Tanya Hristova, BG-PPE) în 2018. Avizul recomandă promovarea învățării limbilor străine de la o vârstă fragedă și familiarizarea elevilor cu un patrimoniu cultural european comun, cu istoria europeană și cu procesele de integrare europeană.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :