Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Promovarea sănătății în orașe spre a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor UE  

În următoarele decenii, 70% din populația lumii va locui în zone urbane. Fenomenul urbanizării va face ca rolul jucat de orașe să fie mai mare și mai substanțial. În acest context, la 30 martie, Comisia pentru resurse naturale (NAT) a CoR a adoptat la Bruxelles un aviz pe tema „Sănătatea în orașe: binele comun”, formulând un set de recomandări în domenii politice prioritare, precum planificarea urbană, mobilitatea, mediul și alimentația sănătoasă, educația, sportul și guvernanța.

 

Liderii locali și regionali îndeamnă la instituirea unui nou parteneriat în domeniul sănătății în cadrul Agendei urbane a UE, pentru a construi o cultură a planificării în comun și pentru a promova sănătatea în context urban în diverse domenii politice, în rândul guvernelor naționale, al regiunilor, al orașelor și al persoanelor private. Ei au arătat totodată că nu pot fi construite „orașe sănătoase” decât dacă regiunile și orașele introduc politici clare pentru îmbunătățirea formelor existente de protecție socială și optează pentru noi modele participative și creative.

Roberto Pella (IT-PPE) , raportorul avizului , a atras totodată atenția asupra importanței de a se garanta bunăstarea grupurilor celor mai vulnerabile, în special a femeilor și copiilor, precum și a grupurilor cu șanse mai ridicate de afecțiuni medicale sau handicap: „ Inegalitățile și diferențele socioeconomice sunt în creștere, mai ales în zonele urbane, în care, până în 2050, va trăi 70% din populația lumii. De aceea, ar trebui implementate politici active pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a sensibiliza populația cu privire la problemele de sănătate și la stiluri de viață sănătoase.”

Comisia NAT nu solicită doar accesul egal la asistența medicală, ci și crearea unor noi modele de guvernanță colaborativă pe mai multe niveluri, în care instituțiile, întreprinderile, organizațiile societății civile și persoanele să poată contribui la conceperea unui sistem urban echitabil și comun. În acest sens, membrii propun crearea unor observatoare ale factorilor determinanți ai sănătății în marile nuclee urbane și a unor centre de informare prin care autoritățile locale și regionale să poată accesa bunele practici și posibilitățile de finanțare, făcând schimb de informații în acest sens.

Autoritățile locale și regionale reamintesc necesitatea presantă de a se studia și analiza factorii determinanți ai sănătății, de a se evalua problemele pe care le pune creșterea speranței de viață și de a se revizui mecanismele de protecție socială, folosindu-se date referitoare la structura populației. Ele recunosc faptul că îmbătrânirea populației și creșterea aferentă a incidenței afecțiunilor cronice reprezintă o problemă în ce privește durabilitatea sistemelor de sănătate și de protecție socială. Tocmai de aceea este esențială promovarea unor măsuri vizând implementarea de politici axate pe factorii determinanți ai sănătății, pentru a se asigura creșterea unor orașe inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Contact:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu


Diandra Vanigioli

Tel. +32 2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

Partajează :