Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Președintele Tzitzikostas: prin bugetul UE și prin noul plan de redresare, regiunile, orașele și satele vor fi protejate, așa cum a solicitat Comitetul European al Regiunilor  

Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-27 și planul de redresare răspund solicitărilor CoR de a sprijini redresarea comunităților locale și regionale. Populiștii și euro-scepticii primesc astfel un răspuns care demonstrează valoarea adăugată a Uniunii Europene.

Exprimându-se cu privire la CFM al UE și la planul de redresare propus de Comisia Europeană, Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „Noul buget al UE, în valoare de 1 100 miliarde EUR, și planul de redresare, în valoare de 750 de miliarde EUR, se concentrează asupra siguranței, redresării și rezilienței regiunilor, orașelor și satelor din întreaga Europă și cuprind elementele-cheie solicitate de Comitetul European al Regiunilor. Populiștii și euro-scepticii primesc, la rândul lor, un răspuns care demonstrează în aceste vremuri grele valoarea adăugată a Uniunii Europene. Fac apel la statele membre ale UE și la Parlamentul European să evalueze și să adopte rapid propunerile prezentate astăzi de președinta Ursula von der Leyen”.

„Așa cum a cerut Comitetul European al Regiunilor, noul proiect de buget al UE cuprinde un fond de redresare de cel puțin 500 de miliarde EUR în ajutoare nerambursabile. Este introdus un nou program de asistență medicală, care reunește toate nivelurile de guvernare (UE, național și regional), pentru a îmbunătăți serviciile și echipamentele medicale de pe întregul continent. Propunerea dă un nou impuls politicii de coeziune a UE, cu alocări de peste 373 de miliarde EUR, consolidează dezvoltarea rurală prin investiții în valoare de 90 de miliarde EUR și stimulează tranziția echitabilă printr-un fond de 40 miliarde EUR. Așa cum am cerut, planurile Comisiei oferă răspunsuri importante și pentru sectoare vitale, ca turismul, cultura și IMM-urile” , a adăugat președintele Tzitzikostas.

Președinta Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE a CoR ( COTER ), Isabelle Boudineau (FR - PSE) , a adăugat: „Dincolo de cifrele cuprinse în noua propunere, este esențial ca resursele europene să ajungă rapid și să fie investite util pe teren. Autoritățile regionale și locale știu cel mai bine în ce zone sau sectoare trebuie investit urgent pentru a înfrunta consecințele crizei și a pregăti viitorul. Nu poate fi vorba de un exercițiu impus de sus, prin urmare avem nevoie de un semestru european reformat, care să implice autoritățile locale și regionale și să se concentreze pe realizarea la nivel local a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dacă Uniunea Europeană ne va dezamăgi, prin amânarea deciziilor privind CFM și planul de redresare, consecințele vor fi dezastruoase din perspectivă socială, economică și, mai mult, politică” .

Prim-vicepreședintele CoR, Vasco Cordeiro (PT-PSE) , a spus: „Cadrul financiar multianual propus de Comisie crește sprijinul pentru regiuni și orașe, menit să le ajute să depășească dificultățile sociale și economice și să reducă inegalitățile teritoriale și decalajele dintre cetățeni. Acesta este un aspect esențial nu numai pentru politica de coeziune – care este necesară acum mai mult ca oricând, ci pentru întregul plan de redresare și pentru bugetul UE. Toate fondurile ar trebui să fie ușor accesibile regiunilor și orașelor noastre, astfel încât să poată acționa constant, garantând că investițiile UE sunt eficiente și vizează nevoile reale ale cetățenilor noștri.”

Raportorul COR pe tema cadrului financiar multianual, Nikola Dobroslavić (HR-PPE) , a declarat: „Salut planurile Comisiei de a introduce o extindere a programelor actuale ale politicii de coeziune, alocând fonduri suplimentare până în 2022 și consolidând nivelul investițiilor politicii de coeziune pentru dezvoltare durabilă și reziliență în perioada 2021 - 27. Vor fi sprijinite astfel crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică și dezvoltarea durabilă. CoR este hotărât să depună eforturi în continuare pentru a spori vizibilitatea bugetului UE și a valorii sale adăugate pentru viața oamenilor” .

CONTEXT

De la începutul pandemiei de COVID-19, Comitetul European al Regiunilor a făcut să se audă vocea unui milion de politicieni aleși la nivel local și regional din toată Europa .

În Declarația sa adoptată la 8 mai, CoR a solicitat:

1) Un plan pentru o Europă durabilă, rezilientă și socială, care să includă un fond european de redresare, corelat cu un buget ambițios al UE și bazat pe o asigurare europeană a datoriei, în valoare de cel puțin 500 miliarde EUR.

2) Un mecanism UE în domeniul sănătății, pentru a achiziționa resurse medicale și pentru a evalua, a adapta și a monitoriza capacitatea sistemelor de sănătate regionale de a investi în reziliența și viabilitatea asistenței medicale.

3) Mecanisme de finanțare pentru a ajuta comunitățile regionale și locale să compenseze pierderile fiscale locale și să reconfigureze serviciile publice în format digital, durabil și rezilient;

4) Simplificarea procedurilor de finanțare a unei infrastructuri locale durabile.

5) Facilități specifice și regimuri juridice pentru sprijinirea IMM-urilor, a turismului și a culturii.

6) Un plan de integrare rurală care să stimuleze inovarea, spiritul antreprenorial și conectivitatea în zonele rurale.

Punct de contact:

Purtătorul de cuvânt al președintelui:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023