Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„Modelarea viitorului UE este o sarcină și o responsabilitate comună”  

Președintele Lambertz solicită președintei nou-alese, dna von der Leyen, să contureze viitorul UE împreună cu orașele și regiunile europene

Cu ocazia alegerii dnei Ursula von der Leyen de către Parlamentul European în funcția de președintă a Comisiei Europene, președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz , a afirmat:

„Aș dori să o felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa. Comitetul European al Regiunilor o așteaptă cu interes să își prezinte agenda pentru Europa în fața Adunării UE a reprezentanților aleși la nivel local și regional.”

„Este nevoie de o nouă modalitate de lucru pentru a spori legitimitatea UE, pentru a o apropia de cetățeni și pentru a le cultiva sentimentul de apartenență la aceasta. Viitoarea Comisie va trebui să sprijine pe deplin o participare sporită a tuturor nivelurilor de guvernare, la fiecare etapă a procesului decizional al UE. Apreciez declarația președintei alese potrivit căreia „sistemul democratic al Uniunii noastre este unic, reunind parlamentari aleși în mod direct la nivel local, regional, național și european, cu șefi de stat sau de guvern aleși”. Contez pe faptul că ea va lansa o nouă acțiune coordonată, de la nivel european, național, regional și local, care să permită UE să realizeze progrese sociale și economice și să reducă decalajul față de cetățenii săi.”

„În lupta împotriva crizei climatice și a inegalităților sociale și pentru asigurarea unei tranziții echitabile pentru toți, regiunile și orașele sunt actori-cheie, care pot transforma promisiunile în realitate. Prin urmare, Comitetul European al Regiunilor sprijină o politică de coeziune puternică pentru toate regiunile. Numai printr-o cooperare pe mai multe niveluri și prin capacități sporite de investiții publice vom reuși să realizăm o Uniune echitabilă și durabilă.”

„Creșterea participării la alegerile europene din 2019 a confirmat că Europa este importantă pentru cetățeni, în special pentru tânăra generație. Este timpul să se profite de această dinamică pentru a-i implica mai sistematic pe cetățenii europeni, în afara campaniilor electorale, inclusiv prin intermediul unui dialog permanent cu cetățenii, cu participarea autorităților locale și regionale.”

„Modelarea viitorului UE este o sarcină și o responsabilitate comună. Comitetul European al Regiunilor și orașele și regiunile UE sunt pregătite să participe la „Conferința privind viitorul Europei”.

Având în vedere provocările și prioritățile politice viitoare, Comitetul European al Regiunilor și-a prezentat deja așteptările și propunerile pentru perioada 2019-2024 în cadrul unui plan și al unei rezoluții adoptate la 26 iunie 2019. Acestea susțin că, pentru ca UE să recâștige încrederea cetățenilor săi și să abordeze provocările majore actuale, deciziile și politicile sale trebuie să fie elaborate împreună cu aceștia și ancorate la nivel local.

Contact:
pressecdr@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 23 66