Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
O nouă consultare trage semnalul de alarmă: multe guverne ale UE exclud regiunile și orașele din pregătirea planurilor de redresare post-COVID  

Lucrările CoR și CLRE arată că doar câteva țări au luat în considerare contribuțiile autorităților locale și regionale, punând astfel în pericol implementarea cu succes a planului de redresare pentru Europa.

Rezultatele consultării comune au fost prezentate în cadrul ședinței Comisiei pentru politica economică (ECON) a Comitetului European al Regiunilor (CoR). Membrii Comisiei ECON au adoptat, de asemenea, în unanimitate, proiectul de aviz privind planul de acțiune privind materiile prime critice, elaborat de Isolde Ries (DE-PSE), prim-vicepreședintă a Parlamentului landului Saarland.

Pentru a înțelege măsura în care comunitățile locale sunt implicate în pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență, CoR și Consiliul localităților și regiunilor europene ( CLRE ) au efectuat o consultare a asociațiilor autorităților locale și regionale. Prezentarea planurilor naționale către Comisia Europeană este obligatorie dacă statele membre doresc să beneficieze de sprijinul Mecanismului de redresare și reziliență , instrumentul de 672,5 miliarde EUR, care reprezintă piatra de temelie a Instrumentului de redresare Next Generation EU , cunoscut și sub denumirea de „ planul de redresare pentru Europa ”.

CoR și Comisia ECON se mândresc cu cercetarea bazată pe dovezi, iar aceste rezultate arată că, din păcate , „doar o minoritate a statelor membre se consultă cu autoritățile lor locale și regionale în pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență și că încă și mai puține preiau efectiv contribuția acestora”. Principalul obstacol identificat de respondenți a fost „ pur și simplu lipsa de disponibilitate din partea guvernului național, care nu a încercat să îi implice pe reprezentanții guvernelor subnaționale”. „Pe viitor, este important ca această realitate să fie împărtășită pe scară largă cu instituțiile care pot încuraja și mai mult implicarea autorităților locale și regionale în aceste planuri, înainte de prezentarea versiunii lor finale ”, a subliniat Michael Murphy (IE-PPE), președintele Comisiei ECON și membru al Consiliului Comitatului Tipperary.

Christophe Rouillon (FR-PSE), primarul localității Coulaines și raportorul general al CoR privind Mecanismul de redresare și reziliență, a subliniat că „ regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență conține declarații de intenție privind implicarea orașelor și regiunilor în planurile naționale de redresare economică. Implicarea acestora în etapa de planificare ar garanta o utilizare eficientă a resurselor pe teren, pentru a evita efectele de balast și redundanțele, în special în ceea ce privește fondurile structurale europene. Mâna stângă trebuie să știe ce face mâna dreaptă. Mingea este acum în terenul statelor membre, care pot și trebuie să acționeze mai bine în ceea ce privește transparența și coordonarea” .

Dario Nardella , președintele Eurocities și primarul orașului Florența, care s-a alăturat dezbaterii din cadrul mesei rotunde, a afirmat: „ Dacă acționăm rapid, încă mai putem garanta că fondurile de redresare își vor atinge obiectivul de a readuce viețile oamenilor pe calea normală și de a duce la îndeplinire pe plan local prioritățile dublei tranziții verzi și digitale. Având în vedere că orașele au fost recunoscute ca parteneri importanți în regulamentul privind planul de redresare, avem nevoie ca guvernele naționale și cele locale să colaboreze pentru a furniza urgent resurse persoanelor care au fost cel mai grav afectate în orașele noastre ”.

Dragoș Pîslaru (RO-Renew Europe), deputat în Parlamentul European și coraportor pe tema Mecanismului de redresare și reziliență, a declarat: „ Când am început să lucrez pe tema Mecanismului de redresare și reziliență, am înțeles că răspunsurile vor putea fi găsite numai prin dialog cu cetățenii. Acesta este motivul pentru care am lansat 13 consultări în statele membre ale UE. Un plan național de redresare și reziliență ideal ar trebui să reflecte în mod coerent toate ideile valoroase. Îndemn statele membre să lanseze același tip de exercițiu. Parlamentul European s-a asigurat că statele membre vor desfășura consultări cu părțile interesate relevante din societatea civilă, precum și cu autoritățile locale și regionale, atunci când elaborează și pun în aplicare planurile de redresare și reziliență ”.

Lucia Puttrich , ministra afacerilor europene și federale a landului german Hessen, a declarat: „ Mecanismul de redresare și reziliență este cea mai mare componentă a planului de redresare . Având în vedere suma reprezentată de acest ajutor, implementarea este deosebit de importantă. În prezent, trebuie să garantăm înainte de orice că banii ajung în regiune și generează impulsuri importante. Aceasta înseamnă investiții în competitivitate, în Pactul verde, în consolidarea sistemului de sănătate și în digitalizare. Aceste obiective pot fi puse în aplicare numai dacă regiunile au un cuvânt de spus în conceperea și punerea în aplicare a programelor, pentru că a avea un cuvânt de spus înseamnă a proiecta în comun, în strânsă legătură cu nevoile de pe teren. Aceasta este ideea fundamentală a subsidiarității, pe care noi o promovăm în mod explicit ”.

CoR s-a implicat într-un proces extins de monitorizare a punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. Aceste activități vor culmina cu un Forum pentru redresare și reziliență, a cărui primă ediție este prevăzută pentru luna octombrie 2021 în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.

În cursul ședinței, membrii Comisiei ECON au adoptat, de asemenea, în unanimitate, proiectul de aviz referitor la planul de acțiune privind materiile prime critice . Raportoarea, Isolde Ries (DE-PSE), prim-vicepreședintă a Parlamentului landului Saarland, a declarat: „ Societățile și economiile moderne nu pot funcționa pe termen lung fără o aprovizionare fiabilă, sigură, competitivă și ecologică cu materii prime. Materiile prime critice sunt necesare în multe sectoare industriale europene esențiale, cum ar fi industria automobilelor, siderurgia, industria aerospațială, tehnologia informației, sănătatea și energia din surse regenerabile. Dependența de materiile prime critice ar trebui redusă – prin utilizarea circulară a resurselor, prin produse și inovații sustenabile. Extracția și prelucrarea materiilor prime din surse interne trebuie consolidată în UE, iar achizițiile din țările terțe trebuie diversificate ”. Proiectul de aviz este prevăzut să fie supus la vot în cadrul sesiunii plenare a CoR din martie.

Comisia ECON l-a numit pe dl Loïg Chesnais-Girard (FR-PSE), președintele Consiliului Regional Bretania și președintele Grupului de contact CoR-Regatul Unit , ca raportor general pentru rezerva de ajustare la Brexit. Comisia Europeană a propus un buget de 5 miliarde EUR pentru acest instrument , menit să sprijine întreprinderile, regiunile și comunitățile locale cele mai grav afectate de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Proiectul de aviz va fi supus la vot în cadrul sesiunii plenare a CoR din martie.

De asemenea, dl Ricardo Rio (PT-PPE) , primarul orașului Braga, a fost numit în avans raportor pentru avizul din proprie inițiativă pe tema „ Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030 ”. Numirea este supusă aprobării Biroului CoR.

Context:

Consultarea comună CoR-CEMR a reunit punctele de vedere și experiențele a 25 de organizații reprezentative pentru diferite niveluri de guvernare subnațională din 19 state membre ale UE: Austria, Belgia, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Țările de Jos. Consultarea specifică s-a desfășurat în perioada dintre începutul lunii noiembrie 2020 și începutul lunii ianuarie 2021.

Rezultatele pot fi consultate aici .

Mecanismul de redresare și reziliență este instrumentul în valoare de 672,5 miliarde EUR (până la 312,5 miliarde EUR sub formă de granturi și până la 360 miliarde EUR sub formă de împrumuturi) conceput să sprijine țările UE în realizarea de reforme și de investiții în prioritățile comune ale UE. Mecanismul de redresare și reziliență este cel mai important instrument financiar inclus în instrumentul de redresare în valoare de 750 miliarde EUR, Next Generation EU , cunoscut și ca planul de redresare pentru Europa . Pentru a beneficia de sprijinul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre ar trebui să prezinte planuri naționale de redresare și reziliență, care să indice reformele și investițiile care ar urma să fie finanțate.

La 18 decembrie 2020 , Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord politic cu privire la acest mecanism. Se preconizează că Parlamentul va vota asupra textului în cadrul sesiunii sale plenare din februarie, iar în urma acestui vot va avea loc adoptarea formală de către Consiliu.

În octombrie, Adunarea plenară a CoR a adoptat avizul „ Planul european de redresare: Mecanismul de redresare și reziliență și Instrumentul de sprijin tehnic ”, elaborat de Christophe Rouillon (FR-PSE). Comunicatul de presă este disponibil aici .

Planurile naționale de redresare și reziliență trebuie prezentate Comisiei Europene până la 30 aprilie 2021 . Guvernanța acestui nou instrument este strâns aliniată cu procesul semestrului european de coordonare a politicilor economice. Lipsa unei implicări structurate și sistemice a autorităților locale și regionale în guvernanța economică, în general, și în semestrul european, în special, a fost criticată în mod repetat de CoR timp de mai mulți ani. Observațiile Comitetului și propunerea sa de revizuire a guvernanței economice a UE sunt reunite în acest aviz elaborat de ministrul-președinte al Regiunii Valone, Elio di Rupo (BE-PSE). Avizul a fost adoptat în decembrie în sesiunea plenară. Comunicatul de presă este disponibil aici .

Persoane de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regiunile și orașele salută propunerea de majorare a bugetului UE pentru a aborda impactul crizelor, dar solicită să se pună un accent mai puternic pe disparitățile tot mai mari
Regiunile și orașele salută propunerea de majorare a bugetului UE pentru a aborda impactul crizelor, dar solicită să se pună un accent mai puternic pe disparitățile tot mai mari
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023