Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Membrii CoR și Președinția portugheză a UE discută prioritățile în materie de redresare pe plan sanitar, social și economic  

Autoritățile locale și regionale vor avea un rol esențial în consolidarea rezilienței și depășirea crizei

Membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) și Ana Paula Zacarias, secretar de stat portughez pentru afaceri europene, au discutat despre prioritățile politice ale Președinției UE și impactul lor la nivel local și regional. Dezbaterea a avut loc în timpul sesiunii plenare a CoR din februarie și a subliniat importanța implicării autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a următorului buget al UE și a planurilor UE de redresare după criza COVID-19.

Reprezentanții autorităților locale și regionale din UE au subliniat rolul esențial pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în gestionarea situației de urgență provocate de pandemia de COVID-19, subliniind că acestea vor fi esențiale pentru a facilita o redresare de succes pe plan sanitar, social și economic după pandemie. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la nivelul de implicare a autorităților locale și regionale, astfel cum s-a subliniat în cadrul unei consultări recente desfășurate de CoR și CLRE , din care a rezultat că majoritatea autorităților locale și regionale au doar o influență redusă asupra planurilor naționale de redresare și reziliență.

Atât CoR, cât și Președinția portugheză au subliniat și că – în pofida importanței redresării după criza COVID-19 – alte priorități comune, cum ar fi punerea în aplicare cu succes a Pactului verde și accelerarea digitalizării Europei, ar trebui să fie integrate în planurile naționale de redresare.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Apostolos Tzitzikostas , a spus : „ Președinția portugheză are loc într - o perioadă foarte importantă. Pandemia continuă să secere vieți, să apese asupra serviciilor publice și să afecteze locurile de muncă și economiile locale. În lunile următoare, trebuie să garantăm o execuție eficace a bugetului UE și să elaborăm un plan ambițios de redresare care să răspundă în mod concret nevoilor cetățenilor. Împreună, trebuie să ne consolidăm capacitatea de a răspunde la crizele sanitare și de a produce și distribui vaccinuri sigure. Vaccinarea trebuie să aibă loc simultan, printr-o cooperare consolidată între toate nivelurile de guvernanță din toate statele membre, regiunile, orașele și satele. Președinția dumneavoastră va contribui, de asemenea, la lansarea Conferinței privind viitorul Europei: ne bizuim pe dumneavoastră să conferiți o dimensiune regională și locală importantă acestui proces, care trebuie să modernizeze funcționarea democrației și să aducă UE mai aproape de cetățeni.”

Ana Paula Zacarias , secretarul de stat portughez pentru afaceri europene a afirmat: „ Pandemia a evidențiat că liderii de la nivel local și regional reprezintă forțele motrice ale comunităților locale și joacă un rol-cheie în ce privește răspunsul la criză. Proximitatea față de cetățeni și înțelegerea realității de la fața locului au o importanță vitală pentru a garanta că Europa traversează aceste vremuri dificile într-un spirit de solidaritate și nu neglijează pe nimeni. Orașele și regiunile joacă, de asemenea, un rol esențial în punerea în aplicare a măsurilor la nivel național, cum ar fi reformele și investițiile atât de necesare, incluse în viitoarele planuri naționale de redresare.”

„Da, este necesară o piață internă, dar UE trebuie să dea dovadă de același nivel de ambiție și în ce privește realizarea progresului social,” a spus Vasco Cordeiro , prim-vicepreședinte al Comitetului European al Regiunilor și membru al Parlamentul Regional al Insulelor Azore. El a adăugat: „ Sublinierea rolului și importanței subsidiarității și guvernanței pe mai multe niveluri în modul de funcționare al Europei nu se referă, în primul rând și exclusiv, numai la autoritățile locale și regionale. Este vorba despre ce fel de Uniune Europeană ne dorim!”

De asemenea, în cursul dezbaterii a devenit evident caracterul complementar al priorităților politice ale Președinției portugheze și al celor urmărite de CoR. În special prioritatea „Construirea unor comunități locale și regionale reziliente” , propusă pentru perioada 2020-2025 de CoR , are multe puncte comune cu prioritățile Președinției portugheze .

Parteneriatul strâns dintre CoR și Președinția portugheză va fi consolidat și prin participarea prim-ministrului portughez, Antonio Costa, la o dezbatere viitoare în cadrul sesiunii plenare a CoR din luna mai, la ședința în afara sediului a Biroului din Insulele Azore și la organizarea dialogurilor locale în Portugalia, împreună cu membrii delegației portugheze a CoR.

Context:

Președinția portugheză a Consiliului UE se concentrează pe trei priorități principale :

  • promovarea unei redresări a Europei stimulate de tranzițiile climatică și digitală;
  • implementarea Pilonului drepturilor sociale al Uniunii Europene ca element-cheie pentru asigurarea unei tranziții climatice și digitale echitabile și incluzive;
  • consolidarea autonomiei strategice a Europei, menținând-o în același timp deschisă către lume.

Prioritățile Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025 sunt disponibile aici .

Date de contact:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023