Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Comitetul European al Regiunilor: subiecte importante ale sesiunii plenare din ianuarie  

Prim-ministrul Portugaliei, dl António Costa, a revenit la Comitetul European al Regiunilor la 31 ianuarie, pentru a-și prezenta viziunea asupra UE. În sesiunea plenară a CoR, printre ai cărei invitați s-au numărat dl Tomislav Doncev, viceprim-ministrul Bulgariei, și dl Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, membrii Adunării UE a reprezentanților locali și regionali au afirmat că UE-27 trebuie să crească contribuțiile la viitorul buget al UE în vederea protejării investițiilor regionale și au avertizat că se vor adresa Curții de Justiție în cazul în care UE va încerca să redirecționeze fondurile alocate regiunilor și orașelor pentru a ajuta guvernele naționale să finanțeze reforme structurale.

Un mesaj privind reforma din partea prim-ministrului Portugaliei : dl António Costa, prim-ministrul Portugaliei, s-a exprimat la 31 ianuarie cu privire la urgențele legate de economie și de reînnoirea politică, afirmând în fața liderilor locali și regionali că UE trebuie să finalizeze reformele economice și să se concentreze asupra reducerii decalajelor economice și sociale dintre regiuni și dintre orașe. Fost membru al CoR și fost primar al orașului Lisabona, prim-ministrul Costa a precizat că „într-o lume globalizată, Europa are nevoie de mai multă coeziune și de o economie mai competitivă” și că „fundamentele Uniunii, printre care se numără politica de coeziune, nu trebuie afectate”.

Viceprim-ministrul Bulgariei afirmă că UE se află în fața „unui test decisiv : luând cuvântul în numele Președinției UE, dl Tomislav Doncev, viceprim-ministrul Bulgariei, a declarat că „dezbaterile privind următorul cadru financiar multianual și politica de coeziune trebuie considerate un test decisiv pentru viitorul Uniunii” și o „măsură a încrederii noastre în Uniune”. El a avertizat că viitorul buget riscă să fie perceput „mai degrabă ca un rezultat al tulburărilor politice actuale, decât ca rodul unei agende ambițioase”. El a mai afirmat că „politica de coeziune ar trebui să creeze stimulente pentru reforme”.

„Soluții locale și regionale acolo unde este posibil și necesar” : în cadrul unei ample dezbateri cu membrii CoR, care a inclus o discuție aprinsă privind independența Cataloniei, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dl Frans Timmermans, a subliniat că propunerile Comisiei privind reforma UE, inclusiv posibilitatea de „a face mai puțin într-un mod mai eficient”, ar trebui să consolideze principiul subsidiarității. În cadrul eforturilor sale de a identifica nivelul cel mai potrivit pentru obținerea de rezultate optime, Comisia a instituit un „grup operativ” care își propune să găsească modalități mai bune de a implica autoritățile locale și regionale în procesul de elaborare a politicilor UE. Trei din cei șase oameni politici din cadrul grupului operativ sunt membri ai CoR.

Comisia Europeană încalcă principiul subsidiarității : într-o rezoluție adoptată cu sprijinul tuturor grupurilor sale politice, CoR a afirmat că se va adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene dacă vor fi adoptate propunerile Comisiei Europene de a oferi statelor membre posibilitatea utilizării fondurilor de coeziune ale UE pentru a sprijini reformele structurale. CoR este de părere că planul Comisiei contravine principiilor subsidiarității, guvernanței pe mai multe niveluri, cofinanțării și gestiunii partajate.

Sprijin pentru măsuri împotriva Poloniei: într-o rezoluție care sprijină decizia Comisiei Europene de a invoca articolul 7 din Tratatul privind UE, CoR afirmă că modificările legislative care afectează sistemul judiciar polonez sunt „de relevanță directă și imediată” pentru autoritățile locale și regionale. Comitetul a îndemnat, totuși, UE să nu suspende finanțarea pentru orașele și regiunile din Polonia, afirmând că autoritățile subnaționale nu ar trebui „să aibă de suferit ca urmare a politicilor urmate de guvernele naționale”.

Politica de coeziune : după adoptarea, în mai 2017, a poziției sale privind viitorul politicii de coeziune, CoR și-a formulat punctele de vedere cu privire la patru chestiuni legate de politica de coeziune, inclusiv viitorul finanțelor UE. În recomandările formulate de dl Marek Woźniak (PL-PPE), președintele voievodatului Marea Polonie, CoR afirmă că, în urma Brexitului, statele membre ar trebui să își majoreze contribuțiile la bugetul UE, iar politicile agricole și de coeziune ar trebui să rămână principalele beneficiare ale fondurilor UE.

De asemenea, CoR a atras atenția asupra pericolului marginalizării autorităților locale și regionale. Într-un aviz elaborat de dl Oldřich Vlasák (CZ-CRE), consilier local al orașului Hradec Králové și fost vicepreședinte al Parlamentului European, CoR identifică lacunele din propunerile Grupului la nivel înalt privind simplificarea, adresate beneficiarilor fondurilor structurale ale UE, sprijinind totodată apelul grupului la o mai mare implicare a autorităților locale și regionale. CoR a analizat modalitățile de creștere a impactului fondurilor de coeziune prin „investiții teritoriale integrate”, într-un raport prezentat de dl Petr Osvald (CZ-PSE), membru al Consiliului municipal al orașului Plzeň și președintele Comisiei CoR pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE.

Analiza anuală a creșterii: într-o rezoluție privind Analiza anuală a creșterii pentru 2018 a Comisiei Europene, CoR a conchis că redresarea economică în Uniunea Europeană este încetinită de incapacitatea sa de a recunoaște potențialul regiunilor și de a lua în considerare diferențele regionale în reformele sale economice. De asemenea, CoR a atras atenția asupra faptului că planul de investiții creat ca răspuns la criză (și anume Fondul european pentru investiții strategice - FEIS) se dovedește a fi inaccesibil pentru numeroase regiuni din UE.

Maximizarea potențialului regiunilor ultraperiferice : CoR a acordat susținere avizului elaborat de președintele Guvernului Insulelor Canare, dl Fernando Clavijo (ES-ALDE), prin care se solicită o strategie revizuită care să încurajeze crearea de locuri de muncă, dezvoltarea economică, coeziunea socială și asigurarea egalității de șanse în regiunile ultraperiferice. În prezența dlui Younous Omarjee (FR-GUE/NGL), deputat în Parlamentul European, CoR și-a exprimat sprijinul pentru investiții în sectoare precum energiile regenerabile și economia albastră, sugerând că regiunile ultraperiferice ale UE ar putea servi drept adevărate laboratoare pentru inovare.

Europa în mișcare: membrii CoR au examinat consecințele la nivel local și regional ale celor două propuneri legislative ale Comisiei Europene incluse în pachetul „Europa în mișcare”. Într-un aviz elaborat de dl Spyros Spyridon (EL-PPE), membru al Consiliului local din Poros, CoR a abordat preocupările legate de concurența din sectorul transporturilor și de tratamentul aplicat conducătorilor auto în contextul Directivei privind detașarea lucrătorilor, care stabilește condițiile în care întreprinderile și lucrătorii lor își pot desfășura activitatea în afara țării de origine. În prezența dlui Wim van de Camp (NL-PPE), deputat în Parlamentul European, membrii au formulat și propuneri de sporire a conformității cu legislația UE, care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale conducătorilor auto, a siguranței rutiere și a concurenței.

Într-un raport elaborat de dl Ivan Žagar (SI-PPE), primarul localității Slovenska Bistrica, CoR a susținut, de asemenea, propunerile Comisiei de a reduce formalitățile legate de sistemele de taxare rutieră din Europa și de a armoniza informațiile furnizate în transportul public.

Piața unică digitală : în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a pieței unice digitale, CoR a subliniat că orașele și regiunile ocupă o poziție privilegiată în ceea ce privește valorificarea potențialului de creștere al economiei digitale. În avizul pe această temă, elaborat de dl Alin Nica (RO-PPE), primarul comunei Dudeștii Noi, s-a atras atenția că UE trebuie să se concentreze mai mult pe securitatea cibernetică, protecția datelor cu caracter personal și reducerea decalajului digital.

Economia albastră : Mediterana de Vest este „extrem” de vulnerabilă la schimbările climatice și demografice și la provocările umanitare, a avertizat dl Samuel Azzopardi (MT-PPE), membru al Consiliul Local din Rabat, într-un aviz privind dezvoltarea durabilă a economiei albastre în regiunea respectivă. Avizul formulează recomandări pentru creșterea securității în zona Mediteranei de Vest, pentru crearea unei economii maritime „inteligente și reziliente” și pentru îmbunătățirea guvernanței mării.

Întreprinderile mici : Robert Negoiță (RO-PSE), primarul Sectorului 3 din București, a obținut sprijin pentru o serie de propuneri menite să sprijine dezvoltarea pe termen lung a programului COSME, care vine în ajutorul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) – principalii furnizori de locuri de muncă din economiile locale și regionale. Apărut ca urmare a inițiativei UE intitulate Small Business Act (SBA), din 2008, COSME facilitează accesul IMM-urilor la finanțare și pe piețele externe.

Erasmus pentru reprezentanții autorităților locale și regionale”: CoR a solicitat Comisiei Europene să ia în considerare instituirea unui program de schimburi pentru perioada 2018-2020, care să ofere aleșilor de la nivel local și regional formare în domeniul politicilor UE. Avizul a fost elaborat de dl François Decoster (FR-ALDE), vicepreședinte al Consiliului regional Hauts-de-France și primarul orașului Saint-Omer, care a fost unul dintre cei 100 de participanți la un proiect-pilot desfășurat în 2012-2013. Dna Mercedes Bresso (IT-S&D), deputat în Parlamentul European, și-a manifestat spijinul pentru această inițiativă.

Îmbunătățirea coexistenței dintre speciile care generează conflicte și activitatea umană: raportorul Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului Județean Harghita – județ care găzduiește una dintre cele mai mari populații de urși din Europa –, a dobândit susținere pentru propunerile care vizează reducerea numărului de întâlniri periculoase cu animale mari de pradă. În UE trăiesc cinci specii de carnivore mari, cel puțin una dintre acestea putând fi găsită în prezent în 21 de țări.

Materiale suplimentare:

• Urmăriți rezumatul video al evenimentului, contribuțiile individuale sau sesiunea plenară din 31 ianuarie și 1 februarie, în totalitate.

• Fotografiile sunt, de asemenea, disponibile pe Flickr

Contact: pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Numai o politică de coeziune puternică poate asigura UE un viitor unit și mai echitabil
Numai o politică de coeziune puternică poate asigura UE un viitor unit și mai echitabil
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023