Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali către Šefčovič: pandemia evidențiază rolul-cheie al autorităților locale și regionale în evaluarea și revizuirea legislației UE pentru a putea fi abordate nevoile concrete ale cetățenilor  

Regiunile, orașele și satele solicită, de asemenea, un rol important în gestionarea investițiilor UE pentru redresare, pentru a se garanta că fondurile ajung la persoanele cele mai afectate de pandemie.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 scoate în evidență necesitatea de a conecta procesul de elaborare a politicilor UE la nevoile comunităților locale prin rolul esențial al politicienilor aleși la nivel local: acesta este mesajul transmis astăzi de membrii Comitetului European al Regiunilor vicepreședintelui Comisiei Europene, Maroš Šefčovič. În cursul unei dezbateri în plen, liderii locali și regionali și-au reiterat angajamentul de a îmbunătăți legislația UE, contribuind la platforma „Pregătiți pentru viitor” (F4F) . Într-o rezoluție conținând propuneri privind programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2022 , membrii CoR solicită Comisiei Europene să se asigure că autoritățile locale și regionale sunt implicate în punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR) pentru a aborda în mod eficace consecințele pandemiei pe teren. De asemenea, ei solicită extinderea măsurilor esențiale de flexibilitate care au fost introduse pentru a mobiliza fondurile structurale și de investiții europene în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Îmbunătățirea normelor UE este o prioritate absolută pentru autoritățile locale și regionale, care sunt responsabile de punerea în aplicare a 70 % din legislația UE. Liderii locali și regionali au reiterat ideea că legislația UE trebuie să aducă cea mai mare valoare adăugată comunităților locale și să respecte principiile fundamentale ale subsidiarității și proporționalității. Acest lucru poate fi realizat numai dacă politicienii aleși la nivel local sunt pe deplin implicați în procesul legislativ al UE și dacă contribuția lor este recunoscută și respectată în agenda pentru o mai bună legiferare, pe parcursul fiecărei etape a procesului de elaborare a politicilor.

Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului European al regiunilor, a afirmat : „Calitatea legislației UE crește atunci când autoritățile locale și regionale transmit Comisiei experiențele și cunoștințele legate de realitatea de la fața locului. Prin implicarea acestora, activitatea Comisiei câștigă în transparență și eficiență. Cooperarea dinamică cu politicienii de la nivel local permite îmbunătățirea întregului ciclu al politicilor: elaborarea și pregătirea, adoptarea, implementarea, aplicarea, evaluarea și revizuirea acestora. Experiența dobândită de liderii locali în abordarea consecințelor sanitare și economice ale pandemiei este un exemplu concret al valorii adăugate pe care o pot aduce procesului decizional al UE, pentru a răspunde mai bine nevoilor reale ale comunităților noastre locale.”

Luând cuvântul în sesiunea plenară, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu relațiile interinstituționale și analiza prospectivă, Maroš Šefčovič , a declarat: „Avem nevoie de legislație UE care să fie ușor de respectat, eficientă și adecvată viitorului. Activitatea Comitetului Regiunilor este deosebit de importantă în acest context, întrucât platforma „Pregătiți pentru viitor” are un mandat solid referitor la teme de o importanță deosebită pentru autoritățile locale și regionale. De exemplu, programul său anual de lucru pentru 2021 include asistența medicală transfrontalieră, achizițiile publice și calitatea aerului – toate fiind subiecte sugerate de reprezentanții Comitetului. De asemenea, mă bucur să constat că Comitetul Regiunilor își construiește capacitățile de analiză prospectivă. Europa are nevoie de o societate rezilientă și, prin urmare, pentru a aduce o perspectivă de viitor în procesul de elaborare a politicilor UE este nevoie de cooperare între toate instituțiile și organismele UE. Ca urmare a contribuțiilor directe ale acestui comitet, tablourile noastre de bord privind reziliența – un nou instrument de evaluare a rezilienței într-o manieră holistică – vor viza, de asemenea, includerea unor indicatori ai disparităților regionale.”

Context:

Comisia Europeană recunoaște contribuția CoR la agenda UE privind o mai bună legiferare: contribuțiile diferitelor niveluri ale administrației sunt diferențiate în mod clar, iar rolul autorităților locale și regionale în elaborarea de politici bazate pe dovezi este recunoscut. În plus, Comisia Europeană s-a angajat să practice subsidiaritatea activă și solicită utilizarea sistematică a grilei de evaluare a subsidiarității , elaborată de CoR. Cu toate acestea, implicarea autorităților locale și regionale în procesul decizional al UE ar putea fi consolidată în continuare și ar putea deveni un exercițiu structurat și interactiv, de exemplu prin evaluări sistematice ale impactului teritorial și consultări care să fie mai bine adaptate la situația autorităților locale și regionale.

Platforma „Pregătiți pentru viitor”, ca instrument principal al Agendei pentru o mai bună legiferare a CE, este menită să permită simplificarea și modernizarea legislației UE pentru a aborda mai bine provocările viitoare, reducând în același timp birocrația. Dat fiind că 3 dintre președinții săi de comisii fac parte din organismul guvernamental al platformei și că rețeaua sa de centre regionale are statutul de subgrup al platformei, CoR este prezent în cadrul platformei la ambele niveluri de revizuire și evaluare a legislației UE existente. Prin urmare, el reprezintă nu numai autoritățile locale și regionale, ci și cetățenii și întreprinderile care pun în aplicare zi de zi legislația UE. Cei trei președinți ai comisiilor CoR au fost numiți raportori în cursul sesiunii plenare a platformei „Pregătiți pentru viitor” din luna martie: Mark Speich (DE - PPE) , secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al landului Renania de Nord-Westphalia și președintele Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale ( CIVEX ) din cadrul CoR este raportor privind legislația în materie de achiziții publice, cu un accent specific pe achizițiile publice electronice; Anne Karjalainen (FI-PSE) , membră a Consiliului local Kerava, președintă a Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) din cadrul CoR este raportoare pentru directiva INSPIRE – o infrastructură pentru informații spațiale în Europa care stabilește norme comune pentru descrierea și partajarea datelor spațiale, de exemplu privind zonele de risc, rețelele de transport sau distribuția populației; Ulrika Landergren (SE-RE) , membră a Consiliului municipal Kungsbacka din Suedia și președinta Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului din cadrul CoR este raportoare pe tema îngrijirilor medicale transfrontaliere.

Nu în ultimul rând, CoR contribuie la cel de-al doilea raport privind analiza prospectivă al Comisiei Europene cu informații colectate de la rețelele sale și prin intermediul Barometrului său anual local și regional, pentru a se asigura că realitățile de pe teren și perspectiva subnațională sunt incluse în perspectivele globale ale studiilor prospective ale UE.

Subsidiaritatea garantează că UE poate interveni în abordarea unor aspecte doar atunci când este mai eficace decât nivelurile național, regional sau local. Rolul său este de a asigura o valoare adăugată suficientă în toate acțiunile UE. Conceptul de subsidiaritate activă definește o nouă modalitate de lucru, care duce mai departe abordarea tradițională a subsidiarității. Ea încurajează toți actorii instituționali, de la nivel național și subnațional, să contribuie în mod constructiv la îmbunătățirea valorii adăugate a legislației UE pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. Abordarea privind subsidiaritatea activă a fost propusă de CoR în cadrul Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” și reluată în Comunicarea Comisiei Europene privind principiile subsidiarității și proporționalității din octombrie 2018 .

Contribuția CoR la Conferința privind viitorul Europei .

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. mobil: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023