Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii regionali și locali solicită un nou pact bazat pe o agendă rurală clară și pe creșterea investițiilor, pentru a ajuta comunitățile rurale să iasă din criză  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a discutat cu dl Janusz Wojciechowski , comisarul european pentru agricultură, despre modalitățile de stimulare a redresării în zonele rurale ale Europei. Regiunile și orașele solicită un „pact rural”, menit să definească obiectivele și să coordoneze politica agricolă comună, fondurile structurale și mecanismul de redresare și reziliență, pentru a depăși criza din zonele rurale, a consolida coeziunea, a ecologiza industria agroalimentară, a sprijini producătorii locali și a diversifica oportunitățile de creștere în comunitățile rurale. Pactul rural ar trebui să prevadă, de asemenea, o guvernanță favorabilă incluziunii, care să mobilizeze actorii europeni, naționali, regionali și locali pentru a asigura o redresare durabilă în zonele rurale ale Europei. Aceste puncte au fost reafirmate într-un aviz privind Strategia UE pentru revigorarea zonelor rurale (un apel real pentru o agendă rurală), susținut de membrii CoR.

Pandemia a adăugat o dimensiune și o urgență suplimentare la încercarea de revigorare a regiunilor rurale din întreaga Uniune Europeană. Zonele rurale, orașele și satele au fost grav afectate de reducerea cererii de produse agricole, prin închiderea de baruri și restaurante și prin prăbușirea turismului în întreaga UE. Ele s-au dovedit, în același timp, a fi mai vulnerabile, având un acces limitat la centre medicale, spitale, transport și posibilități de acces la internet limitat sau inexistent. Decalajul digital a afectat în special educația și mediul de afaceri.

Iar un Brexit dur riscă să se transforme într-un șoc cumplit pentru multe regiuni rurale și va fi devastator pentru comitatele rurale, cum este Leitrim, comitatul din care provine raportorul CoR pe tema revigorării zonelor rurale, dl Enda Stenson.

„Această criză obligă UE să își transforme viitoarea viziune pe termen lung pentru zonele rurale într-un veritabil « pact rural ». Trebuie să ne îndeplinim obiectivele de îmbunătățire a transporturilor, a conectivității, a serviciilor de sănătate și de educație, dar și de diversificare a economiilor rurale și de promovare a producției agroalimentare locale durabile” , a declarat președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas .

Janusz Wojciechowski , comisarul european pentru agricultură, a declarat: „Toate domeniile de politică și toate fondurile UE trebuie să colaboreze pentru a atinge obiectivele viziunii rurale, optimizând cooperarea și coerența finanțării europene și naționale. Găsirea unor modalități mai bune și mai eficace de utilizare a mecanismelor de sprijin existente pentru a răspunde nevoilor zonelor rurale este, într-adevăr, unul dintre obiectivele importante ale acestei viziuni.”

În cursul dezbaterii, membrii CoR au subliniat necesitatea unei abordări sistematice, prin adoptarea unei „agende rurale” reale și tangibile. Având în vedere că noile alocări din cadrul financiar multianual pentru PAC sunt semnificativ mai mici decât în actuala perioadă de programare, este cu atât mai important să se asigure coerența și armonizarea între Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și alte fonduri europene, de exemplu Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european și Orizont Europa. Creșterea investițiilor este posibilă datorită eforturilor fără precedent care urmează să fie depuse de UE în următorul deceniu și prin asigurarea faptului că toate politicile relevante ale UE acordă atenție dezvoltării rurale. Aceste sinergii ar permite actorilor din mediul rural o mai bună abordare a aspectelor transversale, îmbunătățirea cooperării și a calității vieții în zonele rurale.

Dl Enda Stenson (IE-AE), membru al Consiliului comitatului Leitrim și raportor al avizului Strategia UE pentru revigorarea zonelor rurale , a subliniat: „Actuala criză pandemică a scos la lumină și a exacerbat consecințele amenințărilor de lungă durată cu care se confruntă zonele rurale și a făcut ca redresarea rurală să devină și mai urgentă. Comunitățile noastre rurale trebuie să devină cel mai bun loc pentru a trăi, a munci și a crește o familie. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de un pact rural, prin care să se facă investiții în servicii, conectivitate și oameni. Fac apel la toate instituțiile UE să colaboreze pentru a găsi soluții care să garanteze sustenabilitatea economică, socială și de mediu a sectorului nostru agricol și care să aducă beneficii zonelor noastre rurale. Comunitățile noastre sunt pregătite. Să nu ratăm, deci, ocazia de a revigora zonele rurale.”

Ulrika Landergren (SE-Renew Europe), membră a Consiliului local Kungsbacka și președintă a Comisiei pentru resurse naturale (NAT) a Comitetului European al Regiunilor, a concluzionat că: „Polarizarea societății conduce întotdeauna la probleme și amenințări grave la adresa democrației. Pe de o parte, există o inegalitate tot mai mare în ceea ce privește bogăția și, pe de altă parte, o diviziune din ce în ce mai mare între Europa rurală și cea urbană. Acest lucru nu este sănătos și trebuie să găsim modalități de a face comunitățile rurale mai atractive. Un pact rural ar fi un prim pas în această direcție.”

Franc Bogovič , deputat în Parlamentul European și co-președinte al intergrupului „RUMRA”/sate inteligente , a adăugat că: "Nu există alimente fără agricultură. Încrederea dintre consumatori și agricultori trebuie reconstruită. Zonele rurale nu se limitează la silvicultură și agricultură. Avem nevoie de zone rurale reziliente, în care tinerii să poată avea locuri de muncă moderne, iar persoanele în vârstă să își poată continua viața la aceeași calitate ca înainte. Existența unor conexiuni în bandă largă de calitate reprezintă baza acestui obiectiv.

Când vorbim despre sate inteligente, vorbim despre sănătate, mobilitate, asistență socială, turism, platforme digitale, soluții energetice regenerative și multe altele. Este important să ajungem la o înțelegere orizontală în ceea ce privește satele inteligente și să eliminăm structurile învechite. Avem nevoie de o strategie pentru sate inteligente, integrată în fondul nostru de coeziune. Am lucrat neîntrerupt în acest sens în Parlamentul European.”

Actuala situație cauzată de pandemie poate reprezenta, de asemenea, o ocazie unică de a dezvolta și de a consolida reziliența zonelor rurale, stimulând producția locală durabilă, punând accentul pe lanțuri scurte de aprovizionare și urmărind promovarea formelor locale și regionale de producție. Regiunile și orașele și producătorii locali sunt actori-cheie în tranziția către un sistem alimentar mai durabil și mai echitabil, astfel cum se arată în avizul „De la fermă la consumator – dimensiunea locală și regională” , elaborat de Guido Milana (IT-PSE), membru al Consiliului local Olevano Romano (Roma).

Zonele rurale și intermediare reprezintă 88 % din teritoriul UE, sunt locuite de 55 % din populația sa totală, produc 43 % din valoarea adăugată brută a UE și cuprind 56 % din totalul locurilor de muncă din Uniune.

Informații suplimentare:

Persoană de contact:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Tel. mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023