Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Noul Plan de acțiune pentru economia circulară: a început consultarea părților interesate  

Consultarea privind economia circulară lansată de Comitetul European al Regiunilor este deschisă, până la 1 mai 2020, tuturor autorităților locale și regionale și altor părți interesate importante.

Resursele planetei noastre se epuizează. Având în vedere că, în următoarele decenii, se preconizează dublarea consumului la nivel mondial și că nu există niciun semn de diminuare a încălzirii globale în viitorul apropiat, este imperios necesară decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, prin fabricarea de produse durabile, reutilizabile și reparabile. Promovarea circularității va contribui la protecția mediul și, într - o măsură esențială, la redresarea economică de după criza generată de pandemia de COVID-19. În cadrul unui aviz în curs de elaborare de către dl Tjisse Stelpstra (NL-CRE), membru al Consiliului executiv al provinciei Drenthe, CoR își afirmă obiectivul de a consolida pilonul local și regional al noului Plan de acțiune pentru economia circulară, cu scopul de a plasa orașele și regiunile în centrul acestuia.

Cantitatea de deșeuri generate anual de activitățile economice din UE se ridică la 2,5 miliarde de tone, ceea ce înseamnă 5 tone pe cap de locuitor. În prezent, nu există un set cuprinzător de cerințe juridice și de politică care să garanteze că toate produsele introduse pe piața UE sunt din ce în ce mai durabile și îndeplinesc criteriile de circularitate. Noul Plan de acțiune pentru economia circulară (CEAP) al Comisiei Europene, prezentat la 11 martie 2020, își propune tocmai acest lucru.

Acesta cuprinde o întreagă serie de propuneri. Printre acestea se numără extinderea cadrului de proiectare ecologică la o gamă cât mai largă de produse, stimularea achizițiilor publice verzi, introducerea de restricții privind utilizarea materialelor de ambalare, prezentarea unor obiective de reducere a deșeurilor pentru fluxuri specifice, armonizarea sistemelor de colectare separată și introducerea pe piața UE a mult așteptatului încărcător comun pentru telefoanele mobile. Principalele produse vizate sunt produsele electronice, materialele de construcție, vehiculele și bateriile, ambalajele, materialele plastice și microplasticele, textilele, produsele alimentare, apa și nutrienții.

Prin consultarea în scris a părților interesate deschisă până la 1 mai 2020 , Comitetul European al Regiunilor solicită în prezent tuturor autorităților locale și regionale din UE, precum și părților interesate să își prezinte opiniile cu privire la propunerea Comisiei și propriile puncte de vedere și sugestii.

Documentul de lucru destinat consultării publice este disponibil aici .

„Economia circulară este un subiect foarte important al acestui deceniu. Trebuie să transpunem de urgență politica privind produsele durabile într-o legislație specifică, astfel încât să asigurăm dreptul consumatorilor de a avea acces la produse durabile și să punem capăt obsolescenței premature și distrugerii bunurilor durabile nevândute. Ținta finală trebuie să fie o societate fără deșeuri” , a declarat raportorul Tjisse Stelpstra (NL-CRE) , membru al Consiliului executiv al provinciei Drenthe.

Principalul obiectiv al avizului în curs de elaborare al CoR este dezvoltarea pilonului teritorial al noului CEAP și identificarea oportunităților și provocărilor cărora trebuie să le răspundă autoritățile locale și regionale din UE în cadrul acțiunilor politice preconizate.

„Salutăm, desigur, setul cuprinzător de măsuri legislative și de politică propuse de Comisia Europeană. Considerăm, însă, că noul CEAP nu este destul de ambițios în ceea ce privește valorificarea și exploatarea potențialului politic pe care - l oferă regiunile și orașele pentru transformarea economiei circulare într-o realitate concretă. De asemenea, avem nevoie de obiective specifice, de semnale în materie de prețuri și de stimulente pentru a asigura un comportament durabil din partea producătorilor, utilizatorilor și consumatorilor” , a adăugat raportorul Tjisse Stelpstra .

În contextul pandemiei de COVID-19 și al impactului său asupra sistemelor de sănătate și a economiei, raportorul Tjisse Stelpstra atrage atenția asupra dependenței UE de unele resurse și a învățămintelor care vor trebui trase și luate în considerare la elaborarea planurilor de redresare economică. „Situația devastatoare creată de COVID - 19 trebuie să aducă laolaltă toți factorii de decizie politică și să fie punctul de cotitură către un nou model economic, care să plaseze bunăstarea socială și durabilitatea mediului în centrul redresării economice a UE” , a adăugat raportorul Tjisse Stelpstra .

Posibila contribuție a CEAP la redresarea economică ce va urma acestei crize nu trebuie subestimată, deoarece economia circulară oferă o întreagă gamă de noi oportunități de afaceri. Numărul locurilor de muncă din economia circulară din UE a crescut cu 5 %, ajungând la circa 4 milioane între 2012 și 2018 ( CE ).

Note:

În funcție de evoluția crizei provocate de COVID-19, calendarul de lucru propus pentru avizul CoR privind noul plan de acțiune pentru economia circulară prevede că documentul de lucru va fi dezbătut în ședința Comisiei ENVE din 8 iunie. Adoptarea proiectului de aviz este planificată pentru ședința Comisiei ENVE din 9 septembrie, iar votul final pentru sesiunea plenară din 13 și 14 octombrie 2020.

Reprezentanții autorităților locale și regionale și ai altor părți interesate sunt invitați să participe în scris la procesul de reflecție, trimițându-și contribuțiile la adresele Aliona.Fornea@cor.europa.eu și enve@cor.europa.eu , până la 1 mai 2020.

Vă rugăm să luați notă de faptul că raportorul Tjisse Stelpstra, împreună cu experta sa, Ingrid Zeegers , și echipa Comisiei ENVE a CoR vă stau la dispoziție pentru ședințe și discuții online , la cerere.

Pentru a stabili un cadru de dezbatere, raportorul vă supune atenției documentul de lucru referitor la noul Plan de acțiune pentru economia circulară , care conține un set de întrebări generale și specifice, structurate în jurul următoarelor patru aspecte:

1. Rolul ALR în punerea în aplicare a economiei circulare

2. Transformarea sistemului economic

3. Nu există deșeuri, există numai resurse

4. Stabilirea de obiective și definirea legislației

Documentul de lucru al raportorului va fi disponibil în toate limbile UE începând din data de 8 aprilie, pe pagina de internet a procesului de consultare .

Contact:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023