Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul verde la nivel local: nou apel la prezentarea celor mai bune practici și a angajamentelor în domeniul climei  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) lansează un nou apel la prezentarea celor mai bune practici, adresat membrilor și supleanților CoR, tinerilor politicieni aleși (YEP) și membrilor rețelei CoR de consilieri locali și regionali, cu scopul de a colecta și a promova proiectele durabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și angajamentele în materie de climă vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asumate de către autoritățile locale și regionale din întreaga UE. Regiunea sau orașul dumneavoastră are un proiect specific care vizează obiectivele Pactului verde european? Regiunea sau orașul dumneavoastră a stabilit un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 sau 2050? Dacă răspunsul este „da”, acest apel vi se adresează.

Pandemia de COVID-19 și criza energetică provocată de războiul din Ucraina au demonstrat cât de importantă este interacțiunea strânsă dintre mediu și cetățeni. În același timp, amenințarea pe care o reprezintă pericolele naturale, riscurile de mediu, degradarea ecosistemelor și încălzirea globală rămâne la fel de puternică, iar acțiunile climatice sunt mai urgente ca niciodată. Orașele și regiunile sunt actori-cheie în ceea ce privește realizarea obiectivelor Pactului verde european și aducerea UE cât mai aproape de neutralitatea climatică.

Pentru a promova în continuare acțiunile regionale și locale în direcția punerii în aplicare a Pactului verde, Comitetul European al Regiunilor lansează un nou apel la prezentarea celor mai bune practici și a angajamentelor în domeniul climei, adresat tuturor membrilor și supleanților CoR, tinerilor politicieni aleși și membrilor Rețelei europene a consilierilor locali și regionali. Proiectele vor alimenta platforma celor mai bune practici, care prezintă modul în care orașele și regiunile contribuie la o redresare ecologică pentru a se ajunge la o societate mai durabilă, mai favorabilă incluziunii și mai rezilientă.

Ce proiecte sunt eligibile?

Membrii și membrii supleanți, tinerii politicieni aleși și membrii rețelei de consilieri locali și regionali sunt invitați să își împărtășească proiectele și inițiativele recent realizate sau în curs de desfășurare, pe următoarele teme:

  • Adaptarea la schimbările climatice
  • Atenuarea schimbărilor climatice
  • Economia circulară
  • Aspecte legate de energie, cum ar fi eficiența energetică, sărăcia energetică sau energia din surse regenerabile
  • Mobilitatea curată
  • Reducerea la zero a poluării
  • Reîmpădurirea și înverzirea urbană
  • Integrarea preocupării pentru mediu în procesul de stabilire a bugetelor

Înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC COP 27), care urmează să aibă loc la Sharm El-Sheik, Egipt, în noiembrie 2022, angajamentele în materie de climă ale autorităților locale și regionale vor fi reunite pe o hartă pentru a sprijini eforturile CoR de consolidare a rolului orașelor și regiunilor în guvernanța globală în domeniul climei și în punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

Pentru a vă împărtăși proiectele ecologice și angajamentele în materie de climă, vă rugăm să completați acest scurt sondaj.

Proiectele și angajamentele vor fi publicate pe harta interactivă a CoR și promovate în rândul instituțiilor UE, al părților interesate și al presei.

Pactul verde la nivel local:clic aicipentru portalul CoR consacrat Pactului verde și grupului de lucru pe această temă din cadrul CoR.

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023