Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Planurile naționale de redresare vor fi mai puțin eficiente dacă regiunile și orașele sunt excluse  

Redresarea economică și socială, dar și tranziția verde și cea digitală pot avea succes numai dacă autoritățile locale și regionale sunt direct implicate în pregătirea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR).

Un parteneriat strâns între toate nivelurile de guvernanță, partenerii sociali și ONG-uri este de o importanță capitală pentru a se asigura că PNRR corespund nevoilor teritoriale și pentru a evita suprapunerile cu alte politici și fonduri ale UE. Acestea sunt principalele mesaje trimise de Comitetul European al Regiunilor (CoR) guvernelor naționale și instituțiilor UE prin intermediul unui aviz elaborat de Rob Jonkman, membru al Consiliului Executiv Opsterland (Țările de Jos). Textul a fost adoptat în sesiunea plenară a CoR din 1 decembrie.

Membrii Comitetului European al Regiunilor regretă că, în majoritatea statelor membre , elaborarea programelor naționale de reformă a fost, în principal, un proces descendent; ei își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa implicării nivelurilor subnaționale în etapele de punere în aplicare și de evaluare. Această abordare implică riscul centralizării investițiilor publice importante și al neglijării diferențelor teritoriale, subminând astfel impactul planurilor de redresare.

Astfel, se arată în aviz , este probabil ca regiunile a căror dezvoltare rămăsese deja în urmă înainte de izbucnirea pandemiei să fie afectate de un decalaj și mai mare de dezvoltare, în ocuparea forței de muncă, sprijinirea întreprinderilor, digitalizare sau alte domenii de politică esențiale. În plus, insuficienta participare a autorităților locale și regionale riscă să se suprapună cu investițiile în planurile de redresare și în fondurile politicii de coeziune, generând o situație de concurență între aceste instrumente. Din acest motiv, liderii locali consideră încurajator că, în curând, Comisia Europeană va publica online Tabloul de bord al Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). După cum s-a subliniat într-o scrisoare trimisă de vicepreședintele executiv al Comisiei, dl Valdis Dombrovskis, președintelui CoR, Apostolos Tzitzikostas, și președintelui Comisiei pentru politica economică a CoR, Michael Murphy, noul tablou de bord va oferi informații despre prelucrarea cererilor de plată din partea statelor membre și, atunci când va fi posibil, va include o metodă de monitorizare mai orientată către teritoriu.

Raportorul, dl Rob Jonkman (NL-CRE), membru al Consiliului Executiv Opsterland, a declarat în acest context: „ Mecanismul de redresare și reziliență este rezultatul unui acord istoric între liderii UE și este un instrument ambițios pentru a ieși mai puternici din criza provocată de pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, deși autoritățile locale și regionale s-au aflat de la început în prima linie în combaterea consecințelor socioeconomice ale pandemiei, în multe state membre ele se plasează pe ultimul loc în ceea ce privește participarea la planurile de redresare. Avem nevoie de cooperare, nu de centralizare.

Autoritățile locale și regionale sunt responsabile pentru o treime din totalul cheltuielilor publice și pentru mai mult de jumătate din investițiile publice din UE, o mare parte dintre acestea fiind în domenii de politică esențiale pentru Mecanismul de redresare și reziliență , piatra de temelie a planului de redresare Next Generation EU . Prin urmare, este important ca orașele și regiunile să fie direct implicate în elaborarea și punerea în aplicare a PNRR, pentru a transpune în realitate cu succes reformele și investițiile cuprinse în aceste planuri.

Pentru multe localități și regiuni, criza provocată de pandemia de COVID-19 a dus la scăderea veniturilor și la creșterea cheltuielilor. Al doilea Barometru regional și local , publicat de CoR în octombrie, estimează că deficitul financiar a fost de 180 miliarde EUR numai pentru 2020. CoR susține că UE și statele sale membre au datoria de a ajuta urgent autoritățile locale și regionale să absoarbă șocurile asupra finanțelor lor și să facă economiile și societățile europene mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranziției verzi și digitale, inclusiv prin intermediul planurilor naționale de redresare.

De asemenea, CoR solicită Comisiei Europene să includă în raportul său anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență o secțiune privind implicarea autorităților locale și regionale și invită Parlamentul European să își îndeplinească pe deplin rolul de gardian în îndeplinirea obiectivelor planurilor de redresare, implicând în mod regulat autoritățile locale și regionale.

Context:

La 24 septembrie, CoR – împreună cu Președinția slovenă a Consiliului UE – a organizat primul Forum la nivel înalt privind redresarea și reziliența regională. În timpul evenimentului, care a avut loc la Lipița (Slovenia), comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a subliniat că planurile naționale de redresare pot fi încununate de succes numai prin colaborarea cu autoritățile regionale și locale. Puteți citi comunicatul de presă aici .

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) al UE este instrumentul financiar în valoare de 723,8 miliarde EUR (în prețuri actuale, din care 338 miliarde EUR sub formă de granturi și 385,8 miliarde EUR sub formă de împrumuturi) conceput să sprijine statele membre în realizarea de reforme și de investiții în prioritățile comune ale UE. Mecanismul de redresare și reziliență este cel mai important instrument financiar inclus în planul de redresare în valoare de 801 miliarde EUR, Next Generation EU . Pentru a beneficia de sprijinul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre ar trebui să prezinte planuri naționale de redresare și reziliență, care să indice reformele și investițiile care ar urma să fie finanțate.

Studiul CoR privind implicarea autorităților locale și regionale în pregătirea și punerea în aplicare a opt planuri naționale de redresare și reziliență (iunie 2021).

Consultarea comună CoR-CLRE cu privire la pregătirea programelor naționale de reformă. Rezultatele complete sunt disponibile aici (ianuarie 2021).

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :