Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile sunt gata să preia frâiele revoluției pentru o mobilitate durabilă în Europa  

Pentru a remodela cu succes sectorul european al transporturilor și a-l face mai sustenabil, orașele și regiunile din UE trebuie să depună eforturi mai mari pentru a încuraja mobilitatea fără emisii, a promova modurile de transport active și partajate, a reconfigura mobilitatea urbană și a îmbunătăți conexiunile în mediul rural. Aceste sugestii provin dintr-un aviz privind Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, care a fost adoptat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și prezentat de raportorul Robert van Asten (NL-RE) în sesiunea plenară a CoR de miercuri, 30 iunie.

În 2017, transporturile au reprezentat 27 % din emisiile de CO 2 ale UE , iar emisiile din sectorul transporturilor au crescut atât în 2018, cât și în 2019 , ceea ce înseamnă că vor fi necesare schimbări pe scară largă pentru a atinge obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă. Având în vedere obiectivul pe termen lung de reducere a emisiilor în sectorul transporturilor cu 90 % până în 2050, Strategia de mobilitate a UE este una din principalele inițiative ale Pactului verde european, care urmărește să pună bazele realizării obiectivelor de transformare ecologică și digitală în sistemul de transport al UE. Strategia a fost propusă de Comisia Europeană la sfârșitul anului trecut și este completată de un plan de acțiune care enumeră măsurile concrete ce urmează să fie adoptate în următorii patru ani. Printre domeniile-cheie definite în planul de acțiune sunt vehiculele fără emisii și infrastructura pentru combustibili alternativi, tarifarea carbonului însoțită de stimulente mai bune pentru utilizatori și o mobilitate mai abordabilă ca preț și mai accesibilă.

Robert van Asten (NL-RE), membru al Consiliului Local Haga și raportor la acest aviz, a declarat: „Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în tranziția către mobilitate, corelând Pactul verde european cu tranziția digitală pentru o mobilitate mai durabilă și mai inteligentă. Aspectele sociale și incluzive sunt componente-cheie ale raportului meu, deoarece tranziția în domeniul mobilității necesită și o schimbare comportamentală, în care utilizatorul ocupă un loc central. UE ne poate ajuta să corelăm mai bine conectivitatea, accesibilitatea și sănătatea, nu numai prin finanțare, ci și prin asigurarea standardizării și armonizării normelor UE. De asemenea, trebuie să luăm în considerare planurile de mobilitate urbană durabilă ale Comisiei Europene, care pot fi un instrument eficace de cooperare între diversele niveluri de guvernare, dar numai dacă sunt destul de flexibile și corespund provocărilor cu care se confruntă orașele și regiunile.”

Ismail Ertug , deputat în Parlamentul European, a făcut unele observații cu privire la avizul CoR: „Strategia UE pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă stabilește calea de urmat în viitor pentru sectorul european al transporturilor. Dubla provocare reprezentată de digitalizare și decarbonizare este o sarcină majoră pentru următoarele decenii. Pentru a reuși, nivelurile european, național și, nu în ultimul rând, cel regional trebuie să colaboreze îndeaproape. Acest lucru este valabil mai ales pentru proiectele de infrastructură, indiferent dacă vorbim de legături transfrontaliere lipsă, de îmbunătățirea sistemelor feroviare sau de o rețea cuprinzătoare de infrastructuri pentru combustibili alternativi.”

Deși salută strategia de mobilitate propusă de Comisia Europeană, CoR a identificat mai multe domenii care pot fi îmbunătățite. Membrii au subliniat mai ales importanța dimensiunii regionale a strategiei de mobilitate, întrucât autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în configurarea politicii europene în domeniul transporturilor și în furnizarea serviciilor de mobilitate și a infrastructurii. Având în vedere această realitate, o tranziție reușită în domeniul mobilității va necesita angajamentul ferm al autorităților locale și regionale și o abordare comună care să implice toate nivelurile de guvernare, în conformitate cu principiul subsidiarității active.

Tranziția în domeniul mobilității face ca transportul în sine să devină mai durabil, de exemplu prin extinderea utilizării transportului feroviar mai degrabă decât a aviației, dar avizul subliniază și că este nevoie inclusiv de schimbarea comportamentului cetățenilor. Anumite aspecte, cum ar fi reducerea distanțelor și a numărului de călătorii, atunci când este posibil, trecerea la forme mai active de mobilitate, cum ar fi mersul cu bicicleta și pe jos și modurile de transport în comun trebuie extinse considerabil, pentru a atinge obiectivul ambițios de reducere a emisiilor în sectorul transporturilor cu 90 % până în 2050. 

Membrii au subliniat și absența în strategia Comisiei a unor inițiative concrete pentru zonele rurale, în pofida importanței mobilității în asigurarea furnizării de servicii în zonele rurale care au o infrastructură deficitară. Ca atare, avizul solicită mai multe fonduri europene și măsuri de reglementare pentru a contribui la îmbunătățirea mobilității cetățenilor, mai ales în zonele mai slab populate.

Context

Având în vedere dimensiunea sa regională și importanța sa pentru Pactul verde european, infrastructura de mobilitate și transport a fost identificată ca unul din domeniile-cheie în care ar trebui consolidată cooperarea dintre Comitetul Regiunilor și Comisia Europeană .

Un aspect important al strategiei UE, prin care transporturile devin mai durabile, este reprezentat de transferul către modul feroviar. Anul 2021 a fost desemnat oficial drept An european al căilor ferate (EYR), iar CoR a fost implicat activ în această realizare încă de la început, colaborând cu Comisia și organizând mai multe manifestări locale în cooperare cu membrii CoR. De asemenea, președintele CoR, Apostolos Tzitzikostas și alți câțiva membri, urmează să viziteze trenul Expresul ce leagă Europa (Connecting Europe Express) de-a lungul rutei sale prin 23 de state membre, în perioada 2 septembrie – 7 octombrie.

Un alt domeniu-cheie pentru CoR va fi așa-numita „Misiune Orizont Europa”, prin care se urmărește ca 100 de orașe din Europa să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2030 . „Noul cadru pentru mobilitate urbană”, pe care Comisia Europeană îl va prezenta spre sfârșitul acestui an, va constitui una dintre primele etape către orașele neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei. Ambele inițiative sunt teme esențiale pentru CoR, iar o abordare activă a subsidiarității pentru mobilitatea urbană durabilă este cheia succesului.

Persoană de contact:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023