Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Migrația: comisara Johansson și președintele Lambertz subliniază necesitatea schimbului de bune practici în materie de integrare  
De asemenea, noul comisar european anunță măsuri de asistență de urgență pentru Italia și Spania, în sprijinul eforturilor acestora de a integra nou - sosiți

Astăzi, în cadrul unei conferințe, noua comisară europeană pentru afaceri interne, dna Ylva Johansson, a felicitat orașele și satele din întreaga Uniune Europeană pentru măsurile de integrare a refugiaților și migranților. Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl - Heinz Lambertz, a salutat sprijinul acordat, afirmând că migrația în Europa are nevoie de „o abordare mai echitabilă, mai pragmatică și mai favorabilă incluziunii, care să sprijine regiunile și orașele”.

Comisara Johansson a luat cuvântul în a doua zi a mandatului său, în cadrul unei conferințe la care au participat 400 de politicieni de la nivel local și regional, pe tema „Acțiuni la nivel local: sprijinirea regiunilor, orașelor și zonelor rurale în integrarea migranților” . Conferința, organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană, își propune să promoveze o dimensiune importantă, cea de investiții sociale la nivel local și regional, a abordării UE privind migrația. Comitetul European al Regiunilor a solicitat, în special, să se acorde sprijin orașelor și satelor din întreaga UE, care adăpostesc o treime din totalul refugiaților și imigranților.

„În calitate de comisară europeană, a afirmat dna Johansson, doresc să subliniez că unul dintre obiectivele noastre pe termen lung este construirea unei societăți bazate pe coeziune, în care fiecare membru să se simtă respectat și în siguranță. De aceea, măsurile pentru o bună integrare vor constitui una dintre prioritățile mele. Integrarea se bazează pe comunitate, iar comunitățile se clădesc de jos în sus. Iată de ce, inițiativa «Acțiuni la nivel local» constituie un eveniment de maximă importanță.” De asemenea, comisara Johansson a anunțat acordarea unor măsuri de asistență de urgență Italiei și Spaniei, în sprijinul eforturilor acestora de a integra nou-sosiți.

Comisia Europeană a solicitat triplarea fondului principal prin care se sprijină activitatea de integrare – denumit în prezent Fondul pentru azil, migrație și integrare – de la 3,1 miliarde EUR în perioada 2014 - 2020, la 10,4 miliarde EUR. UE intenționează să consacre cea mai mare parte a finanțării pe termen lung incluziunii sociale, prin intermediul viitorului Fond social european Plus (FSE+).

Organizarea conferinței a fost condusă de Direcția Generală Afaceri Interne a Comisiei Europene și de Comitetul European al Regiunilor, al cărui președinte, dl Karl - Heinz Lambertz (BE-PSE), a lansat, în aprilie 2019, inițiativa „Orașele și regiunile în serviciul integrării” , împreună cu dl Dimitrios Avramopoulos, fost comisar UE.

Președintele Lambertz a afirmat: „Trebuie să punem capăt discursurilor alarmiste, separatismului, retoricii populiste și să lucrăm cu pragmatism, în spiritul echității și solidarității. În ultimul deceniu, orașele și orașele din întreaga Europă au primit și sprijinit refugiați într-o perioadă de austeritate. Inițiativa de integrare continuă să se dezvolte, demonstrând că satele, orașele și regiunile contribuie zilnic la integrarea nou-sosiților și, în acest proces, la crearea unor comunități favorabile incluziunii. Prezența comisarei, astăzi, pentru a dialoga cu regiunile și orașele chiar în primele momente ale mandatului său demonstrează că Europa nu este doar dispusă să asculte, ci și să acționeze la nivel local.”

Printre vorbitori s - au numărat dl Virginio Merola (IT-PSE), primarul orașului Bologna și membru al Comitetului European al Regiunilor, dna Annika Annerby Jansson , președinta regiunii Skåne din Suedia; dl Rutger Groot Wassink , viceprimar al orașului Amsterdam, Țările de Jos, responsabil cu afacerile sociale, democratizarea și diversitatea și dl Oriol Amorós , secretar pentru egalitate, migrație și cetățenie în guvernul catalan din Spania.

Conferința a inclus ateliere privind numeroase domenii ale vieții în care autoritățile locale și regionale joacă un rol deosebit de important: locuințe, sănătate, educație, activități pentru tineret și sport, precum și domenii în care Comisia Europeană își oferă expertiza orașelor și regiunilor, cum ar fi gestionarea datelor, strategiile locale și instrumentele financiare inovatoare.

La ora actuală, UE oferă sprijin proiectelor de integrare prin intermediul Fondului pentru azil, migrație și integrare, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și al programului Erasmus+.

Persoană de contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu