Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Evaluarea la jumătatea perioadei a Programului Orizont 2020  

Orizont 2020 – actualul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare – a fost un succes, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a intensifica cercetarea și inovarea europeană dincolo de programul-cadru, au declarat, joi, raportorul Comitetului European al Regiunilor și al Parlamentului European. În prezent, Comisia Europeană efectuează evaluarea la jumătatea perioadei a Programului Orizont 2020, care va servi drept punct de plecare pentru procesul de reflecție asupra noului program pentru cercetare și inovare al UE după 2020.

 

Joi, 8 iunie, Comisia SEDEC a CoR și-a adoptat proiectul de aviz pe această temă, lansând un apel la redefinirea cercetării și inovării ca prioritate politică și bugetară. Raportorul Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Ținuturile Loarei, a subliniat că bugetul pentru viitorul program-cadru ar trebui să crească la cel puțin 120 miliarde EUR, fără a aduce atingere politicii de coeziune, în cadrul căreia cercetarea și inovarea ar trebui să fie o prioritate consolidată. Această poziție este în conformitate cu propunerea Parlamentului European, al cărui raportor, dna Soledad Cabezón Ruiz (ES-S&D), a subliniat că „o Europă a excelenței poate fi obținută numai printr-o mai mare coeziune”.

Eliminarea decalajului în materie de inovare dintre regiuni și dintre statele membre este, prin urmare, un element-cheie pentru Comitetul European al Regiunilor. Avizul dlui Clergeau, care urmează a fi adoptat în sesiunea plenară din 11 iulie, scoate în evidență faptul că programul-cadru trebuie să contribuie la consolidarea capacității de cercetare și inovare în orașe și regiuni și să promoveze capacitatea tuturor regiunilor de a participa la Orizont 2020 cu proiecte de înaltă calitate.

„Este important să se promoveze o abordare bazată pe excelență, ferm ancorată la nivelul orașelor și regiunilor, care să nu conducă la excludere sau la concentrare excesivă și care să lase loc pentru toți noii actori de pe piață”, a declarat raportorul.

Proiectul de aviz urmărește, de asemenea, să aducă clarificări pe marginea dezbaterii privind sinergiile cercetării și inovării cu alte politici ale UE, susținând că aceste sinergii ar trebui să se întemeieze pe principiile coerenței, compatibilității, complementarității și elaborării în comun, precum și pe principiul ecosistemelor. „Extinderea elaborării în comun a programelor de cercetare și dezvoltare cu regiunile și orașele este esențială, deoarece ea poate spori impactul programului-cadru și relevanța sa pentru circumstanțele de la nivel local și regional”, a declarat raportorul, dl Clergeau menționând cât de important este să se acorde un sprijin mai ferm cooperării interregionale și specializării inteligente.

Conform proiectului de aviz, valoarea adăugată europeană a programului-cadru se bazează, în primul rând, pe dimensiunea sa colectivă și colaborativă și pe contribuția sa la conectarea în rețea a cercetătorilor și a ecosistemelor de inovare. Prin urmare, excelența ar trebui evaluată nu doar prin impactul său științific, ci și prin capacitatea sa de a conduce către o inovare deschisă și colaborativă și către dezvoltarea de noi produse și servicii, precum și de a garanta ocuparea forței de muncă și bunăstarea locuitorilor din orașe și regiuni.

În reuniunea sa de joi, SEDEC – Comisia CoR pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură – a discutat, de asemenea, următoarele subiecte:

Coordonarea sistemelor de securitate socială (raportor: dna Ulrike Hiller, DE-PSE). Proiectul de aviz salută revizuirea normelor privind coordonarea securității sociale și solicită o consolidare a rețelelor regionale de consultanță și sprijin, în contextul mobilității crescânde a cetățenilor UE. Extinderea prevăzută a posibilității de a exporta prestațiile de șomaj de la 3 la 6 luni este considerată ca fiind pozitivă, cu toate că raportorul își exprimă îngrijorarea cu privire la dispoziția specială referitoare la perioadele de încadrare în muncă mai scurte de douăsprezece luni. Avizul subliniază în același timp și faptul că toți cetățenii UE au dreptul la prestațiile familiale și sociale ale țării în care locuiesc în mod oficial sau în care plătesc impozite.

Construirea unei economii europene a datelor (raportor: dl Kieran McCarthy, IE-AE). Echilibrul dintre transparență și restricții, promovarea potențialului pe care îl reprezintă Regulamentul general privind protecția datelor, dezvoltarea generării de fluxuri de date și îmbunătățirea interoperabilității sunt subiecte-cheie ale acestui proiect de aviz, care ajunge la concluzia că orașele și regiunile UE ar trebui să se bucure de mai multă recunoaștere în ce privește punerea sustenabilă în aplicare a Agendei digitale a UE și construirea unei economii bazate pe date.

Pilonul european al drepturilor sociale și dimensiunea socială a Europei Într-o dezbatere condusă de raportorul general, dl Mauro D’Attis (IT-PPE), și de vicepreședintele CoR, dl Karl-Heinz Lambertz, membrii au evidențiat că consolidarea dimensiunii sociale a politicilor UE este un factor-cheie pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în proiectul european. Consolidarea coeziunii sociale și a convergenței în sens ascendent între statele membre și regiunile acestora ar putea rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă UE, de la exodul creierelor la concurența neloială pe piața unică. Avizul dlui D’Attis va fi adoptat în luna octombrie, înainte de Summitul social european, care va avea loc la Göteborg, la 17 noiembrie.

Următoarea ședință a Comisiei SEDEC va avea loc la Timișoara, în România, la 28 și 29 septembrie. Se va acorda o atenție specială patrimoniului cultural ca factor al dezvoltării economice și al coeziunii sociale, în perspectiva Anului European al Patrimoniului Cultural, 2018.

 

Partajează :