Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE trebuie să ajute orașele și regiunile să contracareze efectele Brexitului  
În cadrul unei dezbateri care a scos la lumină incertitudinile persistente pentru cetățeni și economie, Michel Barnier a fost aplaudat pentru eforturile de asigurare a unei retrageri ordonate a Regatului Unit.

La 6 decembrie, factorii de decizie de la nivel regional și local au îndemnat Uniunea Europeană să ia măsuri de atenuare a impactului retragerii Regatului Unit și să adopte un buget al UE care să stimuleze economiile regionale. Aceste cereri au fost exprimate în cadrul unei dezbateri desfășurate la Bruxelles cu Michel Barnier, în timpul căreia negociatorul-șef al UE cu Regatul Unit a fost felicitat pentru că a ajuns la un acord care limitează riscurile la care este expusă UE (și, mai ales, Republica Irlanda) și pentru modul în care a implicat orașele și regiunile în negocieri.

Dl Barnier a luat cuvântul în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) – adunarea UE a autorităților locale și regionale – la câteva zile după ce șefii de stat și de guvern ai statelor membre au aprobat acordul de retragere, care va fi înaintat Parlamentului Regatului Unit la 11 decembrie, ca primă etapă a procesului de ratificare. Acordul reprezintă preludiul dezbaterilor privind relațiile pe termen lung dintre Regatul Unit și UE. Așa cum a arătat dl Barnier la CoR în martie 2017 , discuțiile vor trebui să fie ambițioase în legătură cu următoarele domenii: comerț, cercetare și inovare, politici climatice, cooperare internațională și dezvoltare și securitate.

În calitatea sa de negociator-șef al UE și de fost comisar european pentru dezvoltare regională, dl Barnier a declarat : „Este un acord echilibrat. Este singurul și cel mai bun posibil. Acordul respectă principiile UE, ținând seama totodată de „liniile roșii” ale Regatului Unit . Pentru actuala perioadă de programare (2014-2020), am convenit că toate angajamentele asumate de cei 28 vor fi onorate de cei 28, fiind asigurată astfel stabilitatea financiară . Prin acest acord vor fi păstrate concurența loială și oportunitățile de cooperare cu orașele, regiunile și universitățile Regatului Unit . Acordul va face posibilă menținerea dinamismului economic al teritoriilor noastre, unele dintre ele fiind foarte legate prin comerț cu Regatul Unit . Dar fără ratificare nu va exista acord de retragere sau perioadă de tranziție . Scenariul în care nu există niciun fel de acord ( „no deal” ) nu poate fi exclus, ca atare fiind necesar ca regiunile și orașele să fie bine pregătite.”

Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE), președintele CoR și membru al Senatului belgian ca reprezentant al comunității germanofone, a declarat: „Acordul de retragere oferă compromisul ideal al unei negocieri complicate, dar impactul său se va resimți în viitor la nivel regional în toate cele 27 de state membre ale UE și în Regatul Unit . Nu există câștigători de pe urma Brexitului, iar UE trebuie să facă tot ce poate pentru a amortiza pierderile . Toate nivelurile de guvernare trebuie să fie asociate la pregătirea procesului . UE trebuie să adopte acum un buget mai ambițios pe termen lung și, pentru a reduce incertitudinile, să se asigure de existența unui acord în acest sens înainte de alegerile europene . Este încă un motiv pentru care nu trebuie să fie operate reduceri în fondurile destinate dezvoltării regionale în bugetul UE după 2020 . Toate părțile interesate trebuie să plece urechea la cererea regiunilor pentru negocieri mai incluzive, mai ales dat fiind că mai multe parlamente regionale vor trebui să-și dea acordul cu privire la orice viitor acord comercial între UE și Regatul Unit.”

De la alocuțiunea ținută de dl Barnier la CoR, în martie 2017, Comitetul a realizat un exercițiu de inventariere pentru a evalua potențialul impact al retragerii Regatului Unit asupra regiunilor și orașelor. CoR a organizat întâlniri cu reprezentanți ai administrațiilor descentralizate și ai autorităților locale din Regatul Unit. De asemenea, Comitetul a lansat o anchetă economică în rândul autorităților locale și regionale și al camerelor de comerț locale, comandând un studiu care să evalueze impactul Brexitului asupra unor regiuni anume (din Belgia, Germania, Franța, Polonia și Spania) și asupra unui număr de sectoare din întreaga UE (transporturi, construcții de mașini, electronică, mărfuri alimentare, produse chimice, textile și mobilă). În mai 2018, CoR a adoptat o rezoluție politică , solicitând UE să se asigure că autoritățile locale și regionale nu sunt „lăsate să se confrunte singure” cu provocările generate de retragerea Regatului Unit din UE.

CoR a cerut ca bugetul UE pentru perioada 2021-2027 să fie de 1,3% din venitul național brut al UE după retragerea Regatului Unit.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473. 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023