Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Alianța regiunilor care depind de sectorul autovehiculelor îndeamnă UE ‎ să sprijine programul menit să asigure o tranziție justă, echitabilă și reușită ‎ pentru un sector cu 7,5 milioane de locuri de muncă  

Membrii alianței s-au reunit la Leipzig și și - au prezentat propunerile destinate menținerii sectorului european al autovehiculelor

Pentru a face față cu succes eliminării treptate a motoarelor cu combustie și procesului de digitalizare, regiunile producătoare de autovehicule din Europa solicită un nou mecanism de sprijin al UE cu fonduri specifice, o evaluare adecvată a impactului teritorial al noilor regulamente și măsuri pentru recalificarea și perfecționarea forței de muncă. În cadrul primei reuniuni politice a Alianței regiunilor care depind de sectorul autovehiculelor, care a avut loc la 17 noiembrie la Leipzig, membrii au adoptat o strategie pe termen scurt și mediu și au discutat cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, despre sprijinul de care au nevoie regiunile cu o industrie puternică a autovehiculelor.

Industria autovehiculelor și a componentelor pentru autovehicule trece prin turbulențe și transformări: obiectivele climatice ale UE și pachetul „Pregătiți pentru 55” necesită o contribuție semnificativă din partea sectorului transportului rutier și, prin urmare, au un impact asupra tuturor regiunilor producătoare de autovehicule din Europa. Acest sector este puternic afectat de tranziția verde și digitală, iar 7,5 milioane de persoane – echivalentul a peste 6 % din totalul locurilor de muncă din Europa – lucrează în domeniul producției de automobile și al serviciilor auto. Tranziția către vehicule cu emisii zero și digitalizate va avea un impact puternic asupra ecosistemelor și structurilor socioeconomice regionale ale acestui sector.

20 din cele 29 de regiuni membre ale Alianței au fost reprezentate la Leipzig și au adus în prim-plan preocupările industriei autovehiculelor din regiunile lor. Pe baza cerințelor privind autoturismele cu emisii zero pentru a realiza obiectivele climatice ale UE și schimbările aferente din industria autovehiculelor, toți membrii Alianței pledează pentru instituirea unui mecanism european de sprijinire a unei tranziții juste și echitabile în regiunile cu o industrie a autovehiculelor, pentru a reduce la minimum efectele perturbatoare asupra ocupării forței de muncă și a spori capacitățile și oportunitățile de recalificare tehnologică a industriei europene a autovehiculelor și a asigura o competitivitate fără sincope la nivel mondial în domeniul cercetării și inovării.

Michael Kretschmer, ministrul landului Saxonia, a deschis reuniunea și a declarat: „Pe lângă faptul că își are leagănul aici, în Saxonia, industria autovehiculelor este și o tehnologie esențială pentru Germania. Datorită expertizei remarcabile și spiritului de inovare, landul se transformă într-un centru de electromobilitate. Obiectivele în materie de schimbări structurale și climă reprezintă schimbări pentru Saxonia și industria autovehiculelor – motiv pentru care sunt recunoscător Alianței regiunilor care depind de sectorul autovehiculelor pentru că a favorizat schimburile menite să asigure succesul acestei transformări printr-un efort comun.”

Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca și președintele Comisiei COTER, a declarat că „Orașele și regiunile pot juca un rol activ în confruntarea cu perturbările legate de viitorul muncii în sectorul autovehiculelor. Împreună, putem transforma acest proces într-unul al adaptării la noua economie, prin transporturi verzi și ecologice, forță de muncă europeană calificată și vehicule inovatoare, pentru mobilitate și agrotehnologie. Trebuie să privim Europa ca un loc unic pentru a face față schimbărilor, care, după cum știm cu toții, vor avea un impact asupra acestei piețe. Automobilele au un viitor într-o Europă curată, digitală, favorabilă incluziunii și inovatoare cu condiția să aibă loc schimburi de cunoștințe și să se creeze infrastructuri în toate regiunile pentru a asigura lanțuri de aprovizionare mai scurte aici, în Europa, astfel încât sectorul autovehiculelor să fie mai puțin dependent de perturbările lanțului global.”

Thomas Schmidt (DE-PPE), membru al Comitetului European al Regiunilor și ministrul de stat pentru dezvoltare regională al Saxoniei, a declarat: „A fost o mare onoare pentru Saxonia să găzduiască prima reuniune a Alianței. Mă bucur că atât de multe regiuni sunt prezente astăzi aici, la Leipzig. Este important pentru ca Alianța și activitatea sa viitoare să capete greutate. Schimbul de opinii cu privire la preocupările regiunilor producătoare de autovehicule a fost important și foarte interesant. Fiecare regiune este afectată în mod diferit. Există însă interese comune, pe care dorim să le reprezentăm împreună în viitor prin intermediul Alianței. Dorim să facem un schimb intens de idei, inclusiv prin intermediul CoR și al Intergrupului său pentru autovehicule, precum și cu partenerii economici și sociali relevanți. De asemenea, fiecare dintre membrii prezenți va reprezenta obiectivele comune, de exemplu la nivelul instituțiilor europene și al guvernelor statelor membre. Reuniunea de astăzi a Alianței marchează, prin urmare, începutul activității propriu-zise.”

Activitatea Alianței regiunilor care depind de sectorul autovehiculelor se va concentra pe evaluarea impactului regional al transformării industriei autovehiculelor și a industriei furnizoare, pe sprijinul pentru recalificarea și perfecționarea forței de muncă regionale, precum și pe utilizarea combustibililor alternativi. Conform declarației sale în 10 puncte, adoptată în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR) din iunie 2022, alianța sprijină angajamentul de a reduce drastic emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier și solicită un cadru de tranziție justă pentru a asigura coeziunea economică și socială în fiecare regiune europeană producătoare de autovehicule. În acest scop, cadrul trebuie să includă măsuri de sprijin bugetar și politic și să ducă la o planificare comună a tranziției la nivel regional.

Alianța susține că această cerință-cheie trebuie realizată prin evaluări ale impactului teritorial care să abordeze provocările și oportunitățile comune pentru regiuni, producătorii de echipamente originale (OEM) și, în special, IMM-urile active în industria lanțului de aprovizionare al autovehiculelor, și ar trebui să ajute la recalificarea și perfecționarea forței de muncă regionale și la monitorizarea cererii și ofertei de competențe relevante.

María Chivite (ES-PSE), membră a CoR și președinta Guvernului regional din Navarra, a declarat: „Pentru a pune în aplicare o transformare justă, în Navarra punem accentul pe formare. În plus, prin politici active de ocupare a forței de muncă, abordăm provocarea pe care o reprezintă recalificarea. Pentru că ne preocupă ocuparea forței de muncă. Dar suntem, de asemenea, preocupați de adaptarea profilurilor, astfel încât digitalizarea să nu creeze un decalaj social și de ocupare a forței de muncă care să ducă la pierderi de locuri de muncă și la inegalități. Fondurile NextGenerationEU reprezintă o oportunitate, înțelegem, de a asuma un angajament pentru anii următori, cu finanțare specifică, pentru a aborda transformarea industriei autovehiculelor.”

Cerințele suplimentare ale alianței sunt dezvoltarea unui cadru solid de cercetare pentru transformarea industrială și inovarea în industria europeană a autovehiculelor, care să ofere flexibilitate în orientările privind ajutoarele de stat, pentru a permite regiunilor producătoare de autovehicule să orienteze și să gestioneze această transformare și să sprijine regiunile să instaleze puncte de reîncărcare sau de realimentare accesibile publicului. Aceste măsuri vor promova adoptarea vehiculelor cu emisii zero și vor concentra fondurile de investiții publice și private disponibile asupra diferitelor soluții tehnologice (de exemplu, electrificarea, tehnologiile pe bază de hidrogen și combustibilii sintetici) pentru a asigura competitivitatea și inovarea industriei europene a autovehiculelor.

Context:

Alianța regiunilor care depind de sectorul autovehiculelor este o rețea politică de regiuni cu un sector puternic al industriei autovehiculelor și al aprovizionării, care vor fi afectate de tranziția către un transport rutier cu emisii zero. Acesta a fost lansată de Comitetul European al Regiunilor în sesiunea sa plenară din iunie 2022, pentru a asigura o tranziție justă și echitabilă în industria autovehiculelor și a componentelor pentru autovehicule. Alianța este un forum deschis pentru toate regiunile afectate de transformare. În prezent, are 29 de regiuni membre.

Obiectivul Uniunii Europene de reducere a emisiilor în UE cu cel puțin 55 % până în 2030 include regulamentul Comisiei Europene privind reducerea standardelor privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și vehiculele utilitare ușoare. O propunere recentă a Parlamentului European de interzicere a autoturismelor cu motoare cu ardere internă la nivelul UE începând cu 2035, adoptată la 8 iunie 2022, va genera și mai multe schimbări în industria europeană a autovehiculelor și a componentelor pentru autovehicule. Obiectivul Alianței regiunilor care depind de sectorul autovehiculelor este, prin urmare, de a se asigura că tranziția în sectorul autovehiculelor este echitabilă și de succes, fără a lăsa în urmă nicio regiune și sprijinind totodată pe deplin obiectivele climatice ale UE.

Persoană de contact:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023