Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali și regionali sunt pregătiți să contribuie la promovarea valorilor europene prin educație pentru a contracara amenințările la adresa democrației  

Fiind nivelul de guvernare cel mai apropiat de cetățeni, autoritățile locale și regionale din UE joacă un rol esențial în promovarea valorilor europene și în încurajarea participării cetățenilor la procesele democratice. Liderii locali și regionali sunt de acord în ceea ce privește necesitatea urgentă de a promova democrația europeană în educație, astfel cum solicită cetățenii în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Acesta a fost principalul mesaj transmis în timpul dezbaterii privind promovarea valorilor europene prin educație pentru promovarea cetățeniei UE, desfășurată în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR) din 28 aprilie. Membrii CoR au adoptat, de asemenea, un aviz privind consolidarea democrației și a integrității alegerilor, care subliniază necesitatea unei participări deschise, echitabile, pluraliste și democratice la nivel local și regional.

Promovarea valorilor democratice europene este deosebit de importantă pentru combaterea amenințărilor la adresa democrației și ar trebui să constituie un element esențial în educația tuturor cetățenilor UE. Având în vedere concluziile finale ale Conferinței privind viitorul Europei (COFE), este de așteptat să se dea curs în continuare recomandărilor cetățenilor de a introduce un nivel minim de educație despre UE și, în special, despre procesele sale democratice.

În cursul dezbaterii care a avut loc în cadrul sesiunii plenare a CoR pe tema „Promovarea valorilor democratice europene prin educație pentru promovarea cetățeniei UE”, liderii locali și regionali au confirmat că sunt pregătiți să se bazeze pe bunele practici existente și să dezvolte instrumente comune – pe o bază ascendentă, voluntară și cu respectarea deplină a subsidiarității – pentru a promova educația civică în scopul de a aprofunda înțelegerea de către cetățeni a democrației și a valorilor europene, și pentru a încuraja dezbaterea privind Uniunea Europeană. Aceștia au subliniat, de asemenea, că materialele și resursele didactice inovatoare ar aduce beneficii școlilor și altor instituții de învățământ, ajutându-le să îndeplinească această sarcină.În acest scop, CoR a lansat o invitație pentru prezentarea de exemple de bune practici și, împreună cu membrii săi, a colectat sute de astfel de inițiative în regiuni din întreaga Europă.

Președintele CoR Apostolos Tzitzikostas, guvernatorul regiunii Macedonia Centrală din Grecia și șeful delegației autorităților locale și regionale la sesiunea plenară a COFE, a declarat: „Războiul din Ucraina ne-a demonstrat în mod clar că pacea și democrația nu reprezintă o garanție în Europa. În calitate de lideri locali și regionali, trebuie să informăm și să capacităm tinerii, astfel încât aceștia să discute despre Uniunea Europeană. Obiectivul nostru este de a promova cetățenia și de a consolida angajamentul cetățenilor. Nu putem sprijini Europa dacă nu ne îngrijim de ea și dacă nu învățăm cum să facem acest lucru zi de zi. Prin urmare, trebuie dezvoltată ascendent o programă europeană de educație civică care să promoveze valorile democratice europene, gândirea critică și educația în domeniul mass-mediei. Acest lucru va spori gradul de conștientizare cu privire la proiectul european, precum și participarea cetățenilor, în special a generațiilor mai tinere, la procesele democratice ale UE.”

Dubravka Šuica, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu democrația și demografia, a afirmat următoarele: „În calitate de fost primar și cadru didactic, salut apelul lansat de Comitetul European al Regiunilor în favoarea promovării valorilor, identităților și cetățeniei europene prin educație și cultură, la nivel regional și local. Încă din primele etape și de-a lungul întregii noastre vieți, pentru a purta discuții în cunoștință de cauză, este nevoie de cetățeni informați. La 9 mai, raportul final al Conferinței privind viitorul Europei va fi prezentat președinților Parlamentului European, Consiliului UE și Comisiei Europene, la Strasbourg. Această conferință este o celebrare a valorilor noastre, un spațiu pentru dezbateri libere și deliberări în centrul cărora se află cetățenii, în contrast cu evenimentele brutale din Ucraina. Este esențial ca Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor, autoritățile regionale și locale, să continue să colaboreze îndeaproape pentru ca democrația noastră și instituțiile democratice care stau la baza acesteia să fie pregătite pentru viitor.

Domènec Ruiz Devesa, deputat în Parlamentul European (PE) și raportorul recentei rezoluții a PE privind introducerea educației civice în învățământ, și, totodată, membru al grupului de lucru privind democrația UE din cadrul COFE, a spus: „Cum le putem cere cetățenilor să se implice la nivelul Uniunii Europene, dacă nu o înțeleg? Trebuie să ne asigurăm că copiii noștri dobândesc timpuriu cunoștințele necesare pentru a acționa. Este ceea ce au solicitat în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, și trebuie să obținem rezultate în acest sens. În fața amenințării pe care o reprezintă regresul democratic în Europa și în străinătate, nu ne putem permite soluții «paliative». Avem nevoie de soluții cu impact, sistemice, cum ar fi prezentarea unei programe europene de învățământ pentru educația civică, explicarea istoriei Uniunii, a valorilor și a instituțiilor sale, precum și a modului în care acestea funcționează.”

Participarea electorală și educația privind democrația și cetățenia europeană sunt indisolubil legate. Prin adoptarea avizului „Consolidarea democrației și a integrității alegerilor”, membrii CoR au precizat în mod clar că este necesar să se introducă diferite soluții de votare de la distanță pentru ca procesele electorale la nivel regional, național și european să devină mai favorabile incluziunii și mai ecologice. Ei au solicitat includerea nivelului local și regional într-un „mecanism comun de reziliență electorală” pentru a proteja integritatea alegerilor de potențialele amenințări.

Vincenzo Bianco (IT-PSE), membru al Consiliului Local Catania și raportor al acestui aviz, a subliniat că „există riscuri grave și evidente care pot submina corectitudinea campaniilor electorale și însăși desfășurarea alegerilor. Ne gândim la răspândirea masivă a știrilor false, a mesajelor rasiste și discriminatorii și la posibila falsificare a votului de la distanță. Avem nevoie de răspunsuri clare și eficace și de o atitudine serioasă și riguroasă din partea instituțiilor europene.”

El a subliniat, de asemenea, că trebuie consolidate participarea cetățenilor la instituțiile locale, precum și implicarea municipalităților și a regiunilor în promovarea unor forme și instrumente inovatoare de votare, inclusiv prin promovarea unor modalități ecologice și durabile de organizare a alegerilor.

Membrii CoR au subliniat necesitatea unor inițiative specifice de combatere a răspândirii dezinformării la toate nivelurile, efort în care autoritățile locale și regionale ar trebui să fie recunoscute ca parteneri-cheie.

Persoană de contact:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Partajează :