Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali și regionali solicită crearea unei noi etichete a UE pentru a proteja excelența industrială și artizanală  

Urmând modelul aplicat indicațiilor geografice alimentare, noul sistem ar contribui la combaterea contrafacerii și la protejarea locurilor de muncă și a produselor care fac parte din patrimoniul cultural al Europei.

Un nou sistem la nivelul UE pentru protecția indicațiilor geografice industriale și artizanale (IGIA), bazat pe modelul de succes utilizat pentru produsele agricole și alimentare, ar fi benefic atât pentru meșteșugari, cât și pentru economiile locale. Noul sistem ar consolida protecția juridică a produselor de excelență, ar contribui la combaterea contrafacerii și ar crea și menține locuri de muncă. Propunerea este inclusă într-un aviz elaborat de dna Martine Pinville, membră a Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine, adoptat [în unanimitate] miercuri, 13 octombrie, în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR).

Cristalul de Bohemia din Republica Cehă, cuțităriile din orașul german Solingen, porțelanul de Limoges din Franța, sticla de Murano din Italia, ceramica din Puente del Arzobispo și Talavera din Spania sau țesăturile tweed din Donegal din Irlanda sunt doar câteva exemple de produse europene care nu sunt doar embleme de tradiții meșteșugărești seculare, ci fac parte dintr-o moștenire a patrimoniului cultural european bine cunoscută și apreciată în UE și în afara acesteia. Bogata diversitate a artizanatului european poate fi văzută în orașele, provinciile și regiunile sale, în centre de producție locală bazate pe cunoștințe care au fost adesea transmise din generație în generație.

În avizul său, adoptat [în unanimitate] în sesiunea plenară, CoR solicită Comisiei Europene să elaboreze cadrul juridic pentru protejarea produselor artizanale și industriale din Europa. În opinia liderilor locali și regionali, lipsa de armonizare la nivel european privind indicațiile geografice industriale și artizanale (IGIA) conduce la o varietate de instrumente juridice naționale, slăbind astfel protecția produselor și a întreprinderilor.

Raportoarea Martine Pinville (FR-PSE), membră a Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine, a declarat: „În ultimele luni, am putut face schimb de opinii cu reprezentanți ai IMM-urilor, ai asociațiilor și ai autorităților publice din întreaga Europă, care au convenit cu toții asupra necesității unui cadru european pentru indicațiile geografice industriale și artizanale (IGIA), așa cum se întâmplă deja în cazul indicațiilor geografice agricole. Protejarea patrimoniului nostru, menținerea valorii adăugate și a locurilor de muncă într-un teritoriu: cu privire la toate aceste aspecte, indicațiile geografice pentru produsele industriale și artizanale vor aduce beneficii cetățenilor din orașele și regiunile noastre. Mobilizarea Comitetului European al Regiunilor este esențială pentru a asigura înaintarea rapidă a unei propuneri concrete de către Comisia Europeană și faptul că aceasta este adaptată la realitatea teritoriilor noastre.

CoR subliniază aspectele economice ale protejării IGIA, deoarece acestea sporesc competitivitatea producătorilor prin creșterea vizibilității produselor lor, sporind reputația acestora și disponibilitatea consumatorilor de a plăti pentru produsele care beneficiază de o garanție în ceea ce privește caracteristicile și originea lor. Indicațiile geografice răspund cererii în schimbare a consumatorilor: oamenii doresc o mai mare trasabilitate și transparență în ceea ce privește originea și procesul de fabricație a unui produs și caută din ce în ce mai mult produse fabricate la nivel local. Criza provocată de pandemia de COVID-19 nu a făcut decât să accentueze această tendință.

În plus, membrii CoR subliniază că legătura dintre zona geografică și produs este fundamentală și se reflectă mai ales în importanța preponderentă a factorului uman și a expertizei pentru IGIA. În unele teritorii, materia primă a dispărut sau nu mai este adecvată, ceea ce nu a împiedicat păstrarea întreprinderilor și a expertizei sau chiar dezvoltarea lor, putând astfel să realizeze produse de înaltă calitate;

Sesiunea plenară a CoR are loc în timpul celei de-a 19-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor , organizată în comun de CoR și Comisia Europeană, care se desfășoară în perioada 11-14 octombrie.

Context:

Este a doua oară , în șase ani, când CoR a solicitat Comisiei Europene să elaboreze o propunere de regulament pentru protejarea IGIA în Uniunea Europeană. Un prim aviz al CoR pe această temă, intitulat „Extinderea protecției indicațiilor geografice la produsele neagricole” , elaborat de Maria Luisa Coppola (IT-PPE), a fost adoptat în februarie 2015.

Comisia Europeană a anunțat apoi, în planul său de acțiune privind proprietatea intelectuală , adoptat în noiembrie 2020, că va analiza fezabilitatea introducerii unui sistem de protecție a indicațiilor geografice ale UE (IG) pentru produsele neagricole (de exemplu, artizanat și produse industriale). În consecință, a fost lansată o consultare publică pentru a evalua impactul costurilor și beneficiilor potențiale ale creării unui sistem eficient și transparent de protecție a indicațiilor geografice în UE; consultarea s-a încheiat în luna iulie 2021. Scopul a fost cel de a obține informații detaliate cu privire la problemele cu care se confruntă părțile interesate relevante, printre altele, în ceea ce privește protecția juridică existentă a produselor neagricole autentice înrădăcinate geografic în cadrul pieței interne; beneficiile și riscurile măsurilor UE și opțiunile de politică disponibile, inclusiv controlul și punerea în aplicare a unui viitor sistem de protecție al UE pentru astfel de produse. Feedbackul primit la evaluarea inițială a impactului a fost completat de două studii, unul juridic și unul economic . Comisia ar trebui să își prezinte propunerea de regulament până la sfârșitul anului.

Persoane de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Partajează :