Liderii locali se aliază cu dna comisar Bulc pentru a stimula mobilitatea cu emisii reduse  
Local leaders team up with EU Commission to boost low-emission mobility across Europe

Autoritățile locale din UE îmbunătățesc eficiența sistemelor de transport, promovează utilizarea energiei cu emisii reduse pentru transporturi și deschid drumul către mobilitatea cu emisii zero. Însă, conform poziției adoptate de Comitetul European al Regiunilor la 13 iulie, ele au nevoie de un cadru juridic îmbunătățit și de un sprijin financiar mai solid pentru a înlocui flotele poluante de transport public. Obiectiv pe care-l împărtășește pe deplin comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, care s-a alăturat liderilor locali pentru dezbaterea din sesiunea plenară.

În avizul elaborat de József Ribányi (HU-PPE), vicepreședintele Consiliului județean Tolna, reprezentanți ai regiunilor și orașelor evaluează nivelul de realizare a strategiei UE privind mobilitatea cu emisii reduse, lansate acum un an de Comisia Europeană. În discuțiile cu privire la calea către o mobilitate cu emisii zero, comisarul Bulc și membrii CoR au insistat asupra faptului că, în prezent, autobuzele curate reprezintă numai 10-12% din totalul flotei de autobuze în circulație în Europa (cca 20 000 dintr-un total de 200 000 de autobuze folosite pentru transportul în comun).

Ca atare, este evident necesară intensificarea eforturilor pentru a valorifica la maximum inițiativa Comisiei „Autobuze curate”. În acest scop, reprezentanți locali din Țările de Jos, Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania au semnat o declarație de intenție prin care se angajează să contribuie la creșterea ponderii autobuzelor curate în flota de transport public, introducând cel puțin 2000 de vehicule noi până la sfârșitul lui 2019. Doar acest gest ar reprezenta o oportunitate de investiții de peste un miliard EUR.

"Quote Commissioner"

„Investiția în flote cu emisii reduse ar trebui însoțită de crearea unor relații mai coerente între sectorul energetic și sistemul de transport”, a arătat raportorul, dl Ribányi, făcând referire și la experiența concretă a comunității din care provine: „În regiunea mea, în orașul Paks, grație programului ELENA și fondurilor de la BEI, vehiculele electrice din sistemul de transport public vor fi alimentate folosindu-se surplusul de capacitate generat în orele de funcționare nocturnă ale singurei centrale nucleare din Ungaria”.

Sporirea eficienței sistemelor de transport reprezintă, într-adevăr, un obiectiv central pentru liderii locali, care au împărtășit comisarului Bulc dificultățile cu care se confruntă pe teren, mai cu seamă din pricina absenței interoperabilității bazelor de date, a serviciilor și a soluțiilor tehnice. Ei au solicitat standarde europene pentru a depăși problema.

În ce privește îndeosebi soluțiile de transport multimodale, un deficit grav de coordonare și cooperare între actorii relevanți împiedică în prezent crearea de soluții integrate de stabilire a prețurilor și emitere a biletelor. Situația necesită introducerea unor norme noi la nivel european pentru a crea obligativitatea de a publica orarele și informațiile privind rutele.

Cât privește utilizarea energiei din surse cu emisii scăzute pentru transporturi, liderii locali și regionali subliniază că energia alternativă cu emisii scăzute ideală ar trebui produsă, depozitată și consumată la nivel local. Ei au cerut totodată să fie acordată prioritate și să fie subvenționați biocombustibilii din surse nealimentare, în timp ce aceia bazați pe recolte alimentare – care pot avea efecte secundare pentru mediu – ar trebui eliminați treptat.

Notă pentru redactori: instrumentele de finanțare

Principalul instrument de finanțare pentru regiunile și orașele care doresc să investească în mobilitatea cu emisii reduse este furnizat de politica de coeziune a UE. Fondurile structurale și de investiții europene pun la dispoziție 70 de miliarde EUR pentru transport, din care 39 de miliarde pentru sprijinirea tranziției către mobilitate cu emisii scăzute (12 miliarde în mod specific pentru mobilitatea urbană durabilă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon). Programul de cercetare UE Orizont 2020 investește 6,4 miliarde EUR în proiecte referitoare la mobilitatea cu emisii reduse. BEI sprijină tranziția către transporturi în comun ecologice prin produse specifice, iar Fondul european pentru investiţii strategice contribuie, la rândul său, la acest obiectiv.

Pentru informații suplimentare

Inițiativa europeană „Autobuze curate”

Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Contact:
Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

pierluigi.boda@cor.europa.eu