Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali se oferă să sprijine campania de vaccinare ‎ și solicită noi măsuri până la vară, care să protejeze economiile regionale  

În cadrul unei dezbateri cu comisara europeană pentru sănătate, membrii CoR solicită o revizuire a competențelor UE în domeniul sănătății și un rol mai important pentru autoritățile locale, pe baza responsabilităților acestora

Autoritățile locale și regionale din UE au avertizat cu privire la impactul catastrofal pe care l-ar avea asupra economiilor regionale nedeschiderea frontierelor până la vară. În cursul unei dezbateri cu comisara europeană pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides , membri ai Comitetului European al Regiunilor (CoR) au declarat că UE și statele sale membre au depus eforturi pentru punerea la dispoziție a vaccinurilor, evitând un conflict între state din acest motiv, însă absența unui cadru juridic clar la nivelul UE a condus la greșeli care trebuie evitate în viitor. Ele au oferit sprijin pentru a combate neîncrederea în vaccinuri și a accelera administrarea acestora, adăugând că certificatele de vaccinare reprezintă un pas în direcția cea bună, dar nu ar trebui să fie considerate o „soluție-miracol”.

Prezența comisarei Kyriakides, care a luat cuvântul în timpul sesiunii plenare, a oferit ocazia de a discuta repartizarea actuală a competențelor în materie de sănătate între nivelurile de guvernare european, național, regional și local. În contextul Conferinței privind viitorul Europei , membrii CoR au solicitat o reevaluare a acestor competențe, având în vedere deficiențele întâmpinate în combaterea pandemiei de COVID-19, cu scopul de a spori gradul de pregătire și coordonarea între toți actorii. Membrii CoR au solicitat UE și statelor membre să se asigure că rolul semnificativ pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în timpul crizelor sanitare este luat în considerare pe deplin, deoarece acestea sunt un factor esențial pentru dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente și mai eficace în întreaga Europă. CoR și-a exprimat dorința de a participa la dezbaterea privind „uniunea sănătății”, plecând de la competențele juridice ale autorităților locale și regionale și de la responsabilitățile politice ale liderilor regionali și locali.

În discursul de deschidere a dezbaterii, Apostolos Tzitzikostas , președintele CoR și guvernatorul regiunii Macedonia Centrală, a declarat: „Fără solidaritate, ar fi izbucnit un război european al vaccinurilor, care ar fi făcut ca multe țări, regiuni și orașe să rămână în urmă. Cu toate acestea, oamenii doresc să revină la normalitate și trebuie să deschidem Europa în condiții de siguranță pentru sezonul de vară. Un certificat de vaccinare împotriva COVID-19 ca soluție pentru a călători reprezintă un pas înainte, chiar dacă, în sine, nu reprezintă o soluție-miracol. Această boală îngrozitoare a arătat că avem nevoie de o implicare mai mare a Europei în domeniul sănătății, pentru a fi mai bine pregătiți în viitor, și că toate nivelurile de guvernare – de la nivelul internațional la cel local și regional – joacă un rol fundamental. Comitetul nostru este pregătit să ia în discuție o uniune a sănătății, având în vedere competențele noastre locale și regionale și ținând cont de principiile directoare ale UE privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Numai împreună putem acționa mai bine și putem obține rezultate mai rapid. Prin capacitarea autorităților locale și regionale, putem să revigorăm campania de vaccinare și să creăm condițiile pentru deschiderea mai multor frontiere în perspectiva verii”.

Comisara Kyriakides și membrii CoR au discutat, de asemenea, despre un pachet de măsuri în domeniul sănătății, elaborat de la începutul pandemiei, privind programul UE pentru sănătate , Directiva privind asistența medicală transfrontalieră și un sistem de gestionare a urgențelor sanitare. În luna octombrie a anului trecut, CoR a formulat recomandări cu privire la toate cele trei teme.

Birgitta Sacrédeus (SE-PPE), membră a Consiliului Regional Dalarna și raportoarea CoR privind mecanismul european pentru situațiile de urgență din domeniul sănătății , a declarat: „Este îmbucurător să vedem că solicitările CoR privind crearea unui mecanism european de răspuns la urgențele sanitare capătă contur, sub forma unei autorități a UE pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) . Reziliența depinde de pregătire și, în acest scop, avem nevoie de structuri solide de cooperare și de canale de comunicare bine stabilite. Am convingerea că HERA poate ajuta satele, orașele și regiunile să facă față viitoarelor pandemii și să limiteze amploarea efectelor devastatoare constatate în ultimul an. Însă trebuie să ne asigurăm că rolul determinant pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în situații de criză este pe deplin luat în considerare”.

Referindu-se la programul UE pentru sănătate , aprobat de Parlamentul European la 9 martie, raportoarea CoR, Nathalie Sarrabezolles (FR-PSE), președinta Consiliului Departamental Finistère, a declarat în plen: „Cele 5,1 miliarde EUR puse la dispoziție de programul «UE pentru sănătate» vor combate inegalitățile în materie de sănătate, vor garanta că medicamentele sunt accesibile din punct de vedere financiar, ne vor consolida sistemele de sănătate și vor spori cooperarea dintre țări. Liderii locali și regionali au luptat cu îndârjire ca să prevadă o finanțare adecvată și, cu sprijinul nostru, Parlamentul European a reușit să depășească reticența periculoasă și greșită a statelor membre în ce privește asigurarea unei finanțări adecvate pentru programare și a unui sprijin la nivelul UE. Vom continua să solicităm o mai mare atenție și mai mult sprijin pentru activitatea regiunilor și orașelor în ceea ce privește furnizarea de asistență medicală”.

Karsten Uno Petersen (DK-PSE), membru al Consiliului Regional din Danemarca de Sud și raportor al CoR privind asistența medicală transfrontalieră , a declarat: „Capacitatea de a beneficia de asistență medicală într-o altă țară a salvat vieți în timpul acestei crize. Prin urmare, constat cu satisfacție că răspunsul emblematic al UE pe termen lung în domeniul sănătății, programul «UE pentru sănătate», recunoaște că cooperarea transfrontalieră are un mare potențial de a spori eficiența sistemelor de sănătate. Acum trebuie să ne asigurăm că statele membre și Parlamentul European transpun această recunoaștere în acțiune, simplificând accesul la asistență medicală atunci când revizuiesc Directiva privind asistența medicală transfrontalieră”.

Campania de vaccinare și dovada vaccinării, standardizată în UE, denumită de Comisia Europeană „adeverință electronică verde”, sunt teme pe care membrii CoR le vor discuta cu prima ocazie la ședința din 22 martie a Comisiei pentru resurse naturale (NAT).

Context

Date de contact:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Un spațiu european al datelor medicale care să funcționeze eficient poate salva vieți și trebuie să amelioreze calitatea asistenței medicale pentru toți cetățenii
Un spațiu european al datelor medicale care să funcționeze eficient poate salva vieți și trebuie să amelioreze calitatea asistenței medicale pentru toți cetățenii
09.02.2023