Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Lideri locali europeni se reunesc la Varșovia cu dna comisar Crețu și Grupul de la Visegrad: politica de coeziune este cheia de boltă a menținerii intacte a UE  

Mai multe investiții pentru reducerea discrepanțelor și mobilizarea regiunilor și orașelor în sensul creării de oportunități pentru cetățeni ar trebui să constituie principala soluție la provocările pe care le prezintă scenariul post-Brexit. Acesta este principalul mesaj pe care membrii COTER l-au transmis la 2 martie, la Varșovia, comisarului UE pentru politica regională Corina Crețu și ministerelor pentru dezvoltare din Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia, dar și Croația, Bulgaria, România și Slovenia.

 

Politica de coeziune - în valoare de 454 de miliarde EUR până în 2020 - este, de departe, cel mai important instrument de investiții al UE, sprijinind creșterea inteligentă și favorabilă incluziunii în toate regiunile europene. Ea reduce discrepanțele în materie de dezvoltare, răspândește inovarea și sporește competitivitatea economiilor UE prin implicarea instituțiilor UE, a guvernelor naționale, precum și a autorităților locale și regionale.

 

Cu toate acestea, regiunile și orașele UE se tem că obiectivul esențial al coeziunii economice, sociale și teritoriale poate fi subminat în bugetul UE de după 2020, care urmează să fie propus de Comisia Europeană până la finele lui 2017, din pricina impactului pe care îl va avea Brexit-ul asupra resurselor disponibile și a presiunilor de a centraliza gestionarea deciziilor de investiții ale UE, de a înlocui subvențiile cu împrumuturi și de a transfera resurse către alte priorități, precum migrația, gestionarea frontierelor externe sau sprijinul pentru reforme structurale.

 

Aceste provocări au fost discutate pe 2 și 3 martie la Varșovia, unde membrii COTER au dezbătut și adoptat proiectul de aviz privind viitorul politicii de coeziune post-2020 , elaborat de președintele Grupului PPE al CoR, Michael Schneider , secretar de stat pentru afaceri UE al landului Saxonia-Anhalt.

 

„Nicio altă politică a UE sau națională nu poate realiza ce a reușit politica de coeziune să creeze în țări precum Polonia sau Germania în ultimele decenii. Aceasta este una din politicile UE cu un impact real asupra vieților cetățenilor noștri, prin crearea de oportunități și sprijinirea ocupării forței de muncă, a creșterii - prin contribuția la un sentiment al apartenenței la Europa într-o epocă în care populismul se află în creștere. De aceea trebuie să facem în așa fel încât politica de coeziune să rămână principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, sprijinit sinergic de alte fonduri și subvenții, precum FEIS sau Orizont 2020”, a subliniat Michael Schneider.

 

Comisarul pentru politică regională, dna Corina Creţu , a afirmat: „În ultimele luni, tot mai mulți cetățeni ne-au declarat că au impresia că oamenii politici și instituțiile nu se preocupă de ei și că se simt ignorați! Este vremea, așadar, să le transmitem un mesaj hotărât, și anume că Europa ține seama de ei. Și cum putem demonstra mai bine acest lucru, decât prin intermediul politicii de coeziune? Politica de coeziune își propune să nu lase pe nimeni în urmă și să îmbunătățească viața de zi cu zi a fiecăruia. Iată de ce trebuie să pledăm pentru ea și pentru viitorul ei, care este și viitorul nostru al tuturor. Ne dorim ca politica de coeziune să creeze locuri de muncă și creștere economică, cu condiția ca de acest lucru să beneficieze toți, în toate regiunile” .

 

„Polonia – și mai ales Regiunea Mazovia – este cel mai potrivit loc pentru a reflecta asupra impactului politicii de coeziune, atât asupra regiunilor mai puternice, cât și asupra celor mai slabe din Europa, precum și asupra mizelor pentru Uniune” , a afirmat dl Adam Struzik , președintele Regiunii Mazovia, care a găzduit evenimentul .

 

Ședința s-a desfășurat în paralel cu o reuniune ministerială a Grupului de la Visegrad + 4, în care ministerele pentru dezvoltarea economică din Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia, precum și Croația, Bulgaria, România și Slovenia au adoptat un document în care subliniau rolul vital al politicii de coeziune pentru viitorul UE.

 

O conferință la nivel înalt organizată la 3 martie le-a permis experților din UE și celor care aplică în practică politica de coeziune să facă schimb de opinii cu privire la modurile de simplificare a acesteia, astfel încât să devină mai eficientă și să răspundă mai bine nevoilor reale ale economiilor locale.

 

Proiectul de aviz va fi discutat și adoptat de CoR în sesiunea plenară din 10 mai.

 

Notă pentru editori

 

Politica de coeziune a UE este implementată în cursul unui ciclu de 7 ani - 2014-2020 - prin intermediul a 5 fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI):

 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – promovează o dezvoltare echilibrată în diversele regiuni ale UE.

 

Fondul social european (FSE) – sprijină proiecte legate de ocuparea forței de muncă în întreaga Europă și investește în capitalul uman european - în lucrători, în tineri și în toate persoanele care caută un loc de muncă.

 

Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte în domeniul transporturilor și al mediului în țări în care venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează sub 90% din media UE. În perioada 2014-2020, această categorie cuprinde Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia.

 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – se concentrează asupra soluționării provocărilor specifice cu care se confruntă zonele rurale ale UE.

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – ajută pescarii să adopte practici de pescuit durabile și comunitățile de coastă să-și diversifice economia, îmbunătățind calitatea vieții de-a lungul zonelor europene de coastă.

 

Creditele totale alocate pentru etapa 2014-2020 se ridică la 454 de miliarde EUR din bugetul UE, completate cu 183 de miliarde EUR din bugetele naționale. Cu un total de 638 de miliarde EUR, politica de coeziune este principalul instrument de investiții al Europei și este gestionat în parteneriat de Comisia Europeană, guvernele naționale și regiuni. Pentru mai multe informații cu privire la tendințele și cifrele specifice pentru fiecare țară, vă invităm să consultați Portalul de date deschise privind coeziunea.

 

Persoană de contact:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

Partajează :