Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Politicienii de la nivel local și regional solicită o educație digitală îmbunătățită și mai accesibilă pentru toți cetățenii europeni  

Pentru ca sistemul european de învățământ să devină mai digital și mai rezilient, politicienii de la nivel local și regional solicită statelor membre să utilizeze o proporție mai mare din fondurile UE pentru a îmbunătăți educația digitală și pentru a contribui la eliminarea decalajului digital dintre zonele rurale și cele urbane. Propunerile fac parte dintr-un aviz privind Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, care a fost elaborat de Gillian Coughlan (IE-Renew Europe), membră a Consiliului Comitatului Cork, și discutat de membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) la 6 mai.

Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 are două priorități generale: să încurajeze dezvoltarea unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță și să consolideze aptitudinile și competențele digitale în rândul populației europene. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a accelerat trecerea, deja în curs, la digitalizare în UE, făcând ca competențele digitale să devină vitale în aproape toate domeniile vieții de zi cu zi, în special la locul de muncă și în educație. Potrivit Eurostat , mulți europeni încă nu dispun de competențe digitale de bază, iar Curtea de Conturi Europeană a subliniat că competențele digitale sunt distribuite inegal în rândul populației în funcție de vârstă, ocuparea forței de muncă, educație și localizarea geografică.

Nicăieri necesitatea unei infrastructuri digitale mai bune nu s-a făcut mai simțită decât în educație, unde școlarizarea la domiciliu și cursurile online au devenit o nouă regulă temporară în timpul pandemiei. Gillian Coughlan (IE-Renew Europe), membră a Consiliului Comitatului Cork, profesoară și raportoare a avizului, a declarat: „Am constatat eu însămi că multe școli și mulți elevi și profesori nu au fost pregătiți pentru trecerea la tehnologia digitală în timpul pandemiei. Acest lucru nu s-a întâmplat doar în Irlanda, ci în întreaga UE. Este esențial să se creeze o infrastructură digitală care să le ofere tuturor elevilor și profesorilor șanse egale de a evolua și de a-și dezvolta competențele. În plus, trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii europeni, indiferent de unde provin și de statutul lor socioeconomic, au șanse egale de a - și spori competențele digitale”.

Victor Negrescu , deputat în Parlamentul European și vicepreședinte al Comisiei pentru cultură și educație, s-a alăturat membrilor CoR în dezbaterea avizului, declarând următoarele: „Accesul la educația digitală este un drept, ca și accesul la educație în general. Trebuie să definim standarde de calitate pentru educația digitală și să colaborăm îndeaproape cu comunitățile și autoritățile locale pentru a le pune în aplicare într-un ritm mai rapid. Alocarea a cel puțin 10 % pentru educație în planul de redresare este esențială, iar aceste noi resurse disponibile ar trebui să implice părțile interesate de la nivel local pentru a spori accesibilitatea, a dezvolta infrastructura, metodele și conținutul și a îmbunătăți calitatea procesului educațional”.

Avizul identifică decalajul digital dintre zonele rurale și cele urbane ca fiind una dintre principalele probleme pe care Planul de acțiune pentru educația digitală trebuie să le abordeze. În plus, avizul subliniază, de asemenea, importanța îmbunătățirii infrastructurii digitale și a extinderii educației digitale în cadrul UE, asigurându-se, în același timp, că educația digitală este accesibilă în mod egal tuturor segmentelor societății, indiferent de vârstă, gen, mediu social, etnie sau capacitate fizică și intelectuală.

Pentru a atinge aceste obiective, Comitetul European al Regiunilor invită Comisia Europeană și statele membre să utilizeze mai mult fondurile puse la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al programului Erasmus+ și al Fondului social european , pentru educația digitală. CoR solicită, de asemenea, finanțare publică directă pentru dezvoltarea de noi modele de predare și pentru promovarea competențelor secolului XXI la toate nivelurile de învățământ. În plus, membrii CoR salută Agenda pentru competențe în Europa și obiectivul acesteia de a se asigura că 70 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani vor dobândi competențe digitale de bază până în 2025.

Avizul subliniază, de asemenea, rolul esențial pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în ceea ce privește educația și incluziunea digitală în regiunile lor și, prin urmare, cere să se confirme că fondurile destinate îmbunătățirii educației digitale vor fi distribuite la nivel regional.

După dezbaterea de astăzi, avizul va fi adoptat de membrii CoR la sfârșitul sesiunii plenare din 7 mai.

Context:

În prezent, UE este implicată în crearea unui Spațiu european al educației până în 2025 , care urmărește să ajute statele membre să creeze sisteme de educație și formare reziliente și orientate spre viitor. CoR a adoptat un aviz privind Spațiul european al educației în martie 2021, comunicatul de presă fiind disponibil aici .

Fondurile UE de care dispun statele membre pentru a îmbunătăți educația digitală includ programul Erasmus+ , care are un buget estimat de 26,2 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 pentru a sprijini educația, formarea, tineretul și sportul în UE, și Fondul social european (FSE) , principalul instrument al UE pentru sprijinirea ocupării locurilor de muncă, susținerea persoanelor în găsirea unui loc de muncă mai bun și asigurarea unor oportunități de angajare mai echitabile pentru toți cetățenii UE.

Persoană de contact:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-POLITICIANS-CALL-FOR-IMPROVED-AND-MORE-ACCESSIBLE-DIGITAL-EDUCATION-FOR-ALL-EUROPEAN-CITIZENS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023