Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
O mai bună legislație a UE: CoR lansează Regional hubs 2.0 (Centre regionale 2.0), pentru a monitoriza funcționarea politicilor UE pe teren  

În urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, cetățenii se așteaptă ca UE să ofere răspunsuri eficace: proiectul „Centre regionale 2.0” al Comitetului European al Regiunilor contribuie la evaluarea modului în care UE își îndeplinește obiectivele prin intermediul unei rețele reînnoite, care reunește 46 de membri, 10 observatori și un organism asociat

Astăzi, Comitetul European al Regiunilor a lansat o nouă generație a centrelor regionale , pentru a monitoriza legislația UE pe teren și a garanta că opinia a sute de părți interesate de la nivel regional și local este luată în considerare în evaluarea politicii UE. Noile centre cuprind 46 de membri, 10 observatori și un organism asociat, și alcătuiesc un subgrup al platformei „Pregătiți pentru viitor” din cadrul Comisiei Europene. La lansare a participat și Maroš Šefčovič , vicepreședintele Comisiei Europene pentru relații interinstituționale și prospectivă. Lansarea a avut loc după o etapă-pilot, care a dovedit eficacitatea centrelor regionale în monitorizarea punerii în aplicare a legislației în cinci domenii de politici ale UE, și în comunicarea rezultatelor prin intermediul CoR către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „Salut călduros noua generație de centre regionale. Punctele de contact ale centrelor regionale s-au dovedit a fi deosebit de eficiente în reducerea decalajului în materie de consultare dintre Bruxelles și regiunile noastre. Ele obțin feedback direct de la cei care observă zi de zi impactul politicilor UE asupra vieții oamenilor și pot oferi Comisiei Europene informații și contribuții valoroase privind sporirea eficacității acestor politici. De exemplu, mulțumită punctelor noastre de contact, Comisia va putea să-și îmbunătățească evaluarea Directivei privind asistența medicală transfrontalieră, pe baza informațiilor despre experiența spitalelor regionale din estul Sloveniei până în Alentejo” .

În deschiderea evenimentului de lansare, Maroš Šefčovič , vicepreședintele Comisiei Europene pentru relații interinstituționale și prospectivă, a declarat: „Am plăcerea de a ura bun venit RegHub 2.0 pe platforma «Pregătiți pentru viitor», creată pentru simplificarea și modernizarea legilor UE, prin reducerea birocrației. Autoritățile locale și regionale vor juca un rol esențial, având în vedere perspectiva lor unică asupra celor mai afectați în mod direct. Contribuțiile lor cu privire la planificarea și autorizarea infrastructurii de secol XXI vor avea o importanță deosebită. Întrucât dorim să relansăm economia Europei prin investiții în infrastructură ecologică, digitală, dar și medicală, acest lucru poate avea un impact real pe teren”.

Michael Murphy (IE-PPE) , membru al Consiliului Comitatului Tipperary și președintele Comisiei pentru politica economică (ECON) a CoR, a afirmat: „De la înființarea sa în urmă cu doi ani, RegHub a fost gestionat de Comisia ECON, al cărei președinte sunt. Am deosebita plăcere de a asista la lansarea RegHub 2.0 și de a constata care au fost realizările rețelei până acum. Dezbaterile de astăzi confirmă că o mai bună legiferare și elaborarea de politici bazate pe date concrete nu ar trebui să fie doar niște vorbe goale ale «bulei de la Bruxelles». Acestea ar trebui să fie fundamentul reglementărilor europene și să ia în considerare experiența orașelor și regiunilor noastre. Sunt mulțumit că pot contribui la acest efort și aștept cu interes să mă implic în activitățile din următoarele luni, pentru a ajuta la realizarea acestui obiectiv”.

Mark Speich (DE-PPE) , secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al Landului Renania de Nord-Westfalia – una dintre regiunile participante la rețeaua RegHub 2.0 – și președintele Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale ( CIVEX ) a CoR a declarat: „Consultările din cadrul rețelei RegHub oferă cetățenilor, întreprinderilor, în special IMM-urilor și serviciilor publice, oportunitatea de a-și împărtăși experiența legată de punerea în aplicare a legislației UE. Acest lucru înseamnă și că rețeaua face mai bine auzită vocea cetățenilor și a actorilor economici la nivelul UE. Astăzi, rețeaua RegHub este recunoscută oficial ca parte a platformei «Pregătiți pentru viitor» din cadrul Comisiei Europene. În consecință, nu numai rețeaua RegHub , ci și toți cetățenii și actorii economici vor avea mai multă influență directă și vor exercita un mai mare impact asupra legislației europene. În același timp, consultările din cadrul RegHub vor consolida și vor extinde baza de date a avizelor formulate pe platformă”.

Programul de lucru al noii generații RegHub 2.0 și domeniile de expertiză vor fi definite după sesiunea plenară a platformei „Pregătiți pentru viitor”, care va avea loc la 4 martie și va stabili care politici UE urmează să fie examinate.

Context:

„Rețeaua de centre regionale” ( RegHub ) : 70 % din legislația UE este pusă în aplicare la nivel local și regional. Prin urmare, autoritățile locale și regionale dețin o experiență directă valoroasă în aplicarea legislației UE, fiind în contact direct cu întreprinderile de la nivel local, cu partenerii sociali, societatea civilă și cetățenii. În avizele sale, CoR reflectă în mod oficial poziția autorităților locale și regionale față de propunerile legislative ale Uniunii. Cu toate acestea, cunoștințele deținute de aceste autorități trebuie valorificate într-un stadiu mai timpuriu al procesului legislativ al UE, pentru a se profita astfel de experiența lor în punerea în aplicare a legislației europene. RegHub răspunde acestei necesități prin colectarea unor astfel de cunoștințe tehnice „de pe teren” și prin transmiterea acestora către Comisia Europeană și către cei doi legiuitori, pentru a contribui la analize, evaluări și verificări ale adecvării. În calitatea sa de reprezentant instituțional al regiunilor și orașelor din UE, CoR deține o poziție privilegiată în ceea ce privește colectarea contribuțiilor tuturor autorităților locale și regionale în scopul menționat. Din acest motiv, CoR a lansat, în 2019, un proiect-pilot constând într-o rețea regională pentru revizuirea punerii în aplicare a politicilor UE. Inițiativa a plecat de la una dintre recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea , creat de președintele Comisiei Europene în cursul primului semestru al anului 2018. Rețeaua constă din „puncte de contact” specifice care sunt membri ai personalului unei administrații locale sau regionale ce colectează feedback tehnic de la părțile interesate cu privire la experiența lor de punere în aplicare „pe teren” a politicilor UE existente. Astfel, rețeaua adaugă perspectiva locală și regională la elaborarea politicilor UE, asigurându-i o bază de date concrete mai cuprinzătoare.

Platforma „Pregătiți pentru viitor” : Comisia Europeană va ține seama de opiniile platformei, pentru a se asigura că legislația UE sprijină, și nu împiedică activitatea cetățenilor și a întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Activitatea platformei se va concentra asupra temelor evidențiate într-un program de lucru anual. Pentru fiecare temă, platforma va colecta dovezi de la diferite părți interesate publice și private cu privire la potențialul de simplificare și reducere a costurilor inutile ale anumitor acte legislative europene, fără a submina îndeplinirea obiectivelor acestora. Platforma va emite apoi avize care să țină seama de posibilitățile de digitalizare și de densitatea legislativă. Aceste eforturi se înscriu în Agenda Comisiei Europene privind o mai bună legiferare. Comitetul European al Regiunilor este prezent în cadrul Grupului reprezentanților guvernelor al platformei prin trei dintre cei șase președinți de comisii ai CoR, alături de 27 de reprezentanți ai guvernelor din statele membre ale UE.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Mobile: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Alăturați-vă Rețelei europene a consilierilor locali și regionali (#EUCouncillors)
Alăturați-vă Rețelei europene a consilierilor locali și regionali (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023