Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali și regionali avertizează cu privire la implicarea redusă a regiunilor și orașelor în noile programe ale politicii de coeziune  

Un parteneriat real între diferitele niveluri de guvernanță este esențial pentru identificarea priorităților și orientarea investițiilor eficiente către teritoriile europene.

Sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR) a adoptat avizul privind implicarea efectivă a autorităților locale și regionale în programele politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, elaborat de Juraj Droba (SK-CRE), președintele regiunii Bratislava. În sprijinul acestui aviz, membrii CoR solicită respectarea deplină a „principiului parteneriatului” și punerea sa în aplicare în cadrul noilor instrumente finanțate de instrumentul Next Generation EU, cum ar fi Fondul pentru o tranziție justă și Mecanismul de redresare și reziliență.

Cu un total de 392 de miliarde de EUR pentru perioada 2021-2027 , politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene. Acordurile de parteneriat și programele operaționale reprezintă pietrele de temelie ale politicii de coeziune, definind strategiile statelor membre cu privire la modul de utilizare a fondurilor structurale, pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială prin reducerea disparităților dintre regiuni. Pentru a garanta că politica de coeziune răspunde cu succes nevoilor cetățenilor de pe teren, implicarea deplină a autorităților locale și regionale, a partenerilor socioeconomici și a societății civile în toate etapele pregătirii și punerii în aplicare a acestor documente-cheie este de o importanță capitală.

Juraj Droba (SK-CRE), președintele regiunii Bratislava și raportor al avizului adoptat în sesiunea plenară a CoR, a declarat: „ Aș dori să subliniez importanța implicării autorităților locale și regionale în negocierile privind noua perioadă de programare la nivelul UE. Dimensiunea regională și datele solide lipsesc adesea din dezbaterile dintre guverne și Comisia Europeană. Prin urmare, vocea regiunilor și orașelor trebuie consolidată.”

Avizul se bazează pe rezultatele unui studiu recent, comandat de CoR , care arată că implicarea partenerilor în pregătirea noii perioade de programare 2021-27 s-a îmbunătățit doar ușor în comparație cu perioada anterioară (2014-2020). Studiul a constatat că potențialul parteneriatelor este încă insuficient exploatat într-o serie de țări, unele autorități locale și regionale neavând încă o implicare directă în toate etapele perioadelor de programare.

Liderii locali și regionali solicită ca principiile parteneriatului să fie pe deplin puse în aplicare în cadrul noilor instrumente, cum ar fi Mecanismul pentru o tranziție justă sau Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), finanțate în cadrul instrumentului Next Generation EU , planul de redresare pentru Europa. În plus, ei subliniază impactul major pe care Mecanismul de redresare și reziliență îl va avea asupra politicii de coeziune și riscul unor posibile suprapuneri și neconcordanțe între aceste instrumente, ceea ce ar submina eficacitatea investițiilor UE.

Membrii CoR subliniază că diferențele de calendar în pregătirea planurilor naționale de redresare și reziliență și a acordurilor de parteneriat pot, în unele cazuri, să împiedice coordonarea instituțională eficace și să limiteze găsirea unor sinergii. Potențiala prioritate a finanțării Mecanismului de redresare și reziliență în raport cu politica de coeziune, ca urmare a presiunii pentru o punere în aplicare și o absorbție rapide, poate cauza reducerea activităților de programare și implementare a politicii de coeziune până în 2027, contribuind la întârzieri suplimentare și dificultăți în absorbția acestor fonduri; Prin urmare, ei solicită ca principalele documente strategice pentru noua perioadă de programare să fie adoptate fără întârziere, astfel încât punerea în aplicare să poată demara cât mai curând posibil.

În plus, liderii locali avertizează cu privire la tendințele de centralizare în programarea și punerea în aplicare a fondurilor structurale, ca urmare a pandemiei și a desfășurării în paralel a două perioade de programare (resursele din programele 2014-20 pot fi cheltuite până în 2023).

CoR invită Comisia Europeană să monitorizeze îndeaproape aplicarea principiului parteneriatului, atât în negocierile informale cu statele membre, cât și în evaluarea proiectelor de acorduri de parteneriat și de programe operaționale, și să ofere recomandări statelor membre și autorităților relevante în vederea îmbunătățirii proceselor de parteneriat;

Context:

Sesiunea plenară a CoR are loc în timpul celei de-a 19-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor , organizată în comun de CoR și Comisia Europeană, care se desfășoară în perioada 11-14 octombrie. Punerea în aplicare a noii politici de coeziune pentru perioada 2021-2027 va fi discutată, de asemenea, în cadrul unei reuniuni comune a Comisiei pentru dezvoltare regională ( REGI ) a Parlamentului European și a Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE ( COTER ) a CoR, cu participarea comisarului pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira. Reuniunea poate fi urmărită aici .

Din cauza impactului pandemiei de COVID-19, intrarea în vigoare a noii legislații privind politica de coeziune și prezentarea de către statele membre a acordurilor de parteneriat către Comisia Europeană au fost amânate. Regulamentul 2021-2027 a intrat în vigoare la 1 iulie 2021; până în prezent, numai acordul de parteneriat din Grecia a fost adoptat de Comisie .

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023